Діалог “Посадка на поїзд” (Boarding the train)

6f6299c0f2893c9ffe31210706a42b81 Діалог Посадка на поїзд (Boarding the train)

– Good evening, sir!

– Hello. Is this the train to Berlin?

– Yes, it is. Can I help you?

– You know i’m a bit confused. I can’t find my carriage.

– Oh, I see. Our carriages are numbered from the head of the train today. Do you have a carriage with compartments, a third-class sleeper or a sleeping car?

– As far as I remember I paid for a third-class sleeper but I can’t find it in my ticket.

– Can I have your ticket, please? Let me see. Your carriage is number 9. Yes, you are right. It’s a third-class sleeper. It’s the next carriage. And I am glad to say that I am a conductor in it.

– You don’t say so! I’m lucky. Do I have an upper or a lower birth?

– Your seat number is 12. It’s an even number, so it’s an upper berth.

– That’s great! Thank you. How long does it take to get to Berlin?

– It’s an express train, so it usually takes 24 hours with some short stops on our way.

– It’s quite fast. There Are air conditioners in the carriage?

– Certainly. They are working. You should hurry, sir. Our train is leaving in 5 minutes. The boarding is over, so you should get into the train and put your luggage under the lower berth. Please, keep the ticket with you. I will come to you after the train leaves.

– Ok. Thanks again.

 

Переклад

– Добрий вечір, сер!

– Доброго дня. Це поїзд на Берлін?

– Так. Можу я вам допомогти?

Читайте також:  Діалог "Гостре респіраторне захворювання" (Having a Flue)

– Знаєте, я трохи заплутався. Не можу знайти свій вагон.

– О, зрозуміло. Наші вагони пронумеровані від голови поїзда сьогодні. У вас купейний, плацкартний або спальний вагон?

– Наскільки я пам’ятаю, я заплатив за плацкартний вагон, але я не бачу цього в квитку.

– Дайте мені свій квиток, будь ласка. Подивимося. Номер вашого вагона – 9. Так, ви праві. Це плацкартний вагон. І це наступний вагон. Рада повідомити вам, що я буду вашим провідником.

– Що ви говорите! Мені пощастило. У мене верхня або нижня полиця?

– Ваше місце – номер 12. Це парне число, значить, це верхня полиця.

– Здорово! Спасибі. Як швидко ми доберемося до Берліна?

– Це швидкісний поїзд, тому зазвичай це 24 години з короткими зупинками в дорозі.

– Досить швидко. У вагоні є кондиціонери?

– Зрозуміло. Вони працюють. Вам слід поквапитися, сер. Наш поїзд вирушає через 5 хвилин. Посадка закінчена, тому вам потрібно увійти в вагон і помістити свій багаж під нижню полицю. Будь ласка, тримайте при собі квиток. Я підійду до вас, як тільки поїзд відправиться.

– Добре. Ще раз спасибі.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: