Діалог про забобони англійською мовою з перекладом

Марновірство — superstition [sjuːpəˈstɪʃn]. Часто це слово вживається значення «забобон».

— Look — the black cat is coming.
— So what?
— Bad sign?
— Are you a superstitious person?
— No, but in some signs — I believe.

— Дивись — чорна кішка йде.
— І що?
— Погана прикмета?
— Ти забобонна людина?
— Ні, але в деякі прикмети — вірю.

— They say that if you put a student’s record book under the pillow before the exam — you can surrender it.
— It is said that if you teach the lessons, you can get a good grade. And with a student’s record book under the pillow you can only sleep.

— Кажуть, що якщо покласти залікову книжку під подушку перед іспитом — можна його здати.
— Кажуть, що якщо вчити уроки, то можна отримати хорошу оцінку. А з заліковкою під подушкою тільки виспатися зможеш.

— Do you believe in omens?
— No, i’m not a superstitious person, are you?
— I believe in some.

— Ти віриш у прикмети?
— Ні, я не забобонна людина, а ти?
— Я вірю в деякі.

— Do you know that the church is against superstition?
— No, I did not. Noah does not believe in any signs.

— Ти знаєш, що церква виступає проти забобонів?
— Ні, не знав. Ноя, і не вірю у всякі прикмети.

— Some racing drivers are very superstitious.
— I know. Michelle, for example, will not go out on the track, if he does not have a favorite keychain.

— Деякі автогонщики дуже забобонні.
— Знаю. Мішель наприклад, не вийде на трасу, якщо з ним не буде коханого брелока.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: