Діалог як я провів літо на англійській мові з перекладом

Наші діалозі про літній відпочинок почнемо з канікул на дачі.

— How did you spend the summer?
— I was at the dacha near Moscow.
— Fresh air, fishing?
— Yes, I often went fishing, spent a lot of time on the river, swam, sunbathed.
— What else did you do?
— I fulfilled an important plan: I built a house and planted a tree.
— Uh, but it is possible more in detail?
— I filled the foundation and put together a one-story panel house on it, the scheme and instructions found on the Internet.
— And the tree?
— I planted a whole garden, 20 apple trees, 3 cherries, an oak, a small birch grove.
— Is the third point of the plan?
— I met a daughter of a neighbor, a student from Moscow State University, Olga, we became very friendly, went to the forest together, swam in a boat.

Переклад:

— Як ти провів літо?
— Я був на дачі під Москвою.
— Свіже повітря, рибалка?
— Так, я часто ходив на риболовлю, багато часу провів на річці, плавав, засмагав.
— Чим ще займався?
— Виконав важливий план: побудував хату і посадив дерево.
— Ух, а можна детальніше?
— Залив фундамент і заробив на ньому одноповерховий щитовий будиночок, схему та інструкції знайшов в інтернеті.
— А дерево?
— Я посадив цілий сад, 20 яблунь, 3 вишні, дуб, маленьку березовий гай.
— Залишився третій пункт плану?
— Я познайомився з донькою сусіда, студенткою з МДУ, Ольгою, ми дуже здружилися, разом ходили в ліс, плавали на човні.

Діалог про літо на море

— Hi, I have not seen you for a long time. Were you on vacation?
— Yes, I went to Sochi, to the sea.
— You liked it?
— Very, it’s a wonderful city, wonderful beaches.
— The weather did not disappoint?
— It was hot, +35. The sea is very warm, we did not leave the water for a long time.
— What else is interesting in Sochi?
— In the city there are many exotic plants, interesting objects built for the Olympics. The city itself is interesting — with its character, inhabitants.
— Is it a multinational city?
— Oh, yes, there is a very colorful coast, trade, people. Goodwill, respect is appreciated here.

Переклад:

— Привіт, давно не бачив тебе. Ти був у відпустці?
— Так, їздив у Сочі, на море.
— Тобі там сподобалося?
— Дуже, це чудове місто, чудові пляжі.
— Погода не підвела?
— Було спекотно, +35. Море дуже тепле, ми довго не виходили з води.
— Що ще цікавого в Сочі?
— В місті багато екзотичних рослин, цікаві об’єкти, побудовані до олимпиадее. Цікавий сам місто — зі своїм характером, жителями.
— Це багатонаціональне місто?
— О, так, тут дуже колоритне узбережжі, торгівля, люди. Доброзичливість, повага — це тут цінується.

Діалог про літні канікули школяра

— Як ти провів свої літні канікули?
— У червні я їздив в село.
— Тобі було там нудно?
— Зовсім ні: я допомагав родичам по господарству, ходив на луки, в ліс, медитував на пагорбах, займався йогою.
— А що було потім?
— У липні ми з батьками полетіли в Анапу, там зняли кімнати в мініготель.
— В Анапі гарні пляжі?
— Так, тут дуже широкі пісчані пляжі. Я ніде не бачив таких широких пляжів. Навіть в Анталії.
— А море чисте?
— У липні тут біля узбережжя з’являються водорості, їх дуже багато. ближче до кінця місяця море стає дуже брудним — водорості утримують весь сміття. У цей період не рекомендують купатися в морі.
— А що робив у серпні?
— Ми повернулися в Москву, і тут я встиг побувати в зоопарку, в цирку, кілька разів у кіно. Багато часу провів на ВДНГ. Був в Пушкінському музеї.
— Твоє московське літо було цікавим.
— Це так. Наше місто дає багато можливостей цікаво провести час. Я навіть двічі був на пляжах в Підмосков’ї. З подругою ми гуляли по Старому Арбаты, з друзями відвідували скаладром і тенісний корт.

Переклад:

— How did you spend your summer vacation?
— In June I went to the village.
— Were you bored there?
— Not at all: I helped my relatives in the household, went to the meadow, to the forest, meditated on the hills, practiced yoga.
— And then what happened?
— In July, my parents and I flew to Anapa, they rented rooms in the mini-hotel.
— Are beaches good in Anapa?
— Yes, there are very wide sandy beaches. I’ve never seen such wide beaches anywhere. Even in Antalya.
— And the sea is clean?
— In July, there are algae near the coast, there are a lot of them. closer to the end of the month the sea becomes very dirty — водорость keeps all the debris. During this period, do not recommend swimming in the sea.
— And what did you do in August?
— We returned to Moscow, and here I managed to visit the zoo, the circus, several times in the cinema. A lot of time spent on VDNH. I was at the Pushkin Museum.
— Your Moscow summer was interesting.
— This is true. Our city gives many opportunities interesting to spend time. I even was twice on the beaches in the suburbs. With a friend we walked around the Old Arbat, with friends visited the rock and the tennis court.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: