Діалоги англійською мовою для 6 класу, з перекладом

6-й клас — час інтенсивного набору словникового запасу і більш інтенсивного освоєння дієслів.

— I can help you?
— Yes, I need to go to Pushkinskaya Street.
— You have to go straight on Tverskaya Street to the monument to Pushkin.
— Thank you.

— Я можу вам допомогти?
— Так, мені потрібно пройти на Пушкінську вулицю.
— Вам треба йти прямо по Тверській вулиці до пам’ятника Пушкіну.
— Спасибі.

— Hey. Come with me to the computer club.
— I can not. I’m busy on Fridays.
— Maybe tomorrow, then?
— Great idea!

— Привіт. Пішли зі мною в комп’ютерний клуб.
— Не можу. Я по п’ятницях зайнятий.
— Може тоді завтра?
— Відмінна ідея!

— Can I have your pencil?
— Take it, there are colored boxes in the box, and in the pencil case — simple pencils of different stiffness.
— Thank you, i’ll take a red pencil.

— Можна мені взяти твій олівець?
— Бери, в коробці є кольорові, а в пеналі — прості олівці різної твердості.
— Спасибі, я візьму червоний олівець.

— How do you like to relax?
— I go to the forest for mushrooms. And you?
— I’m fishing. And when the weather allows, I can just sunbathe.
— I’m bored just sunbathing, i’m a fan of more active rest.
— Do you like to play sports games?
— Of course, I prefer football and tennis.
— I like volleyball more.

— Як ти любиш відпочивати?
— Я ходжу в ліс за грибами. А ти?
— Я рибалю. А коли погода дозволяє можу і просто позасмагати.
— Мені нудно просто засмагати, я прихильник більш активного відпочинку.
— Любиш грати в спортивні ігри?
— Зрозуміло, я віддаю перевагу футбол і теніс.
— Мені більше подобається волейбол.

Читайте також:
Вираження похвали, лексика та слова по темі - Англійська мова по Скайпу
Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн