Діалоги англійською мовою для 8 класу, з перекладом

У 8-му класі часто вчителі намагаються зробити уроки більш цікавими переплітаючи теми з повсякденним життям, з актуальними питаннями та проблемами.

— What is the weather today in Moscow?
— It’s cold, +3.
— Summer is over?
— Yes, autumn has already come, windy, the leaves begin to fall.

— Яка погода сьогодні в Москві?
Холодно, +3.
— Літо скінчилося?
— Так, вже прийшла осінь, вітряно, листя починають падати.

— I’m going to buy a newspaper.
— Please buy me the magazine «Science and Life».

— Я йду купити газету.
— Купи мені, будь ласка журнал «Наука і життя».

— Who is your favorite writer?
— Dostoevsky.
— He is very complex and joyless.
— It’s true, but for me it’s a way to understand how people become so dull.

— Хто твій улюблений письменник?
— Достоєвський.
— Він дуже складний і безрадісний.
— Це так, але для мене це спосіб зрозуміти, як люди стають такими смутними.

На жаль, школа, це не тільки місце отримання знань, часто учнів експлуатує персонал:

— Tomorrow there will be a holiday at school, and I really need your help.
— How can I help you?
— We need to transfer the chairs to the assembly hall and draw a poster.
— I will not wear chairs. What kind of poster is needed?
— Congratulatory poster for the director.
— Sorry, here I can not help you.

— Завтра в школі буде свято, і мені дуже потрібна твоя допомога.
— Чим допомогти?
— Треба перенести стільці в актовий зал і намалювати плакат.
— Стільці носити я не буду. Який потрібен плакат?
— Вітальний плакат для директора.
— Вибач, тут я не зможу тобі допомогти.

А іноді можуть вчинятися і зовсім кримінальні моменти:

— Tomorrow do not forget to bring money for a gift to the head teacher.
— I will not.
— But she said it was mandatory.
— It’s her problem. School fees are prohibited by law.

— Завтра не забудь принести гроші на подарунок завучу.
— Не принесу.
— Але вона сказала, що це обов’язково.
— Це її проблеми. Шкільні побори заборонені законом.

Дорогі вчителі, постарайтеся щоб останні 2 діалогу стали неактуальними.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: