Діалоги англійською мовою для 9 класу, з перекладом

У дев’ятому класі уроки англійської мови розширюються за тематиками. більше тем для обговорень, більше лексики, тут важливо із зібраного раніше багажу навчитися формувати мили і не боятися говорити.

— Are you interested in politics?
— No, I do not like to watch the news, i’m not interested in newspapers, debates.

Ти цікавишся політикою?
— Ні, я не люблю дивитися новини, мені не цікаві газети, дебати.

— Have you already been to the Tretyakov Gallery?
— Yes I liked it very much.
— Who did you like more from artists?
— Ivanov, Shishkin, Vasnetsov, Shishkin, Levitan. Very impressed with the picture Savrasov «Rooks arrived.»
— I like the work of Aivazovsky, especially the Rainbow».

— Ти вже був у Третьяковській галереї?
— Так, мені дуже сподобалося.
— Хто з художників тобі сподобався найбільше?
— Іванов, Шишкін, Васнецов, Шишкін, Левітан. Дуже вразила картина Саврасова «Граки прилетіли».
— А мені сподобалися роботи Айвазовського, особливо «Веселка».

— Tomorrow there will be a rally for women’s rights, will you go?
— No, I think that now women are doing well with rights.

— Завтра буде мітинг за права жінок, ти підеш?
— Ні, я думаю що у жінок зараз все гаразд з правами.

— I read your article in the school newspaper.
— Did you like it?
— Written well, but the topic seemed to me very complex and not fully disclosed.
— This is just the beginning, i’m writing a sequel.
— I will read with pleasure.

— Я прочитав твою статтю у шкільній газеті.
— Тобі сподобалося?
— Написано добре, але тема мені здалася дуже складною і до кінця не розкритою.
— Це тільки початок, я пишу продовження.
— Із задоволенням прочитаю.

— Can you riding on skates?
— No.
— And on skis?
— No, but i’m perfectly skating.

— Ти вмієш кататися на ковзанах?
— Ні.
— А на лижах?
— Ні, але я прекрасно катаюся на санках.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: