Діалоги для 7 класу (6-й рік навчання)

Діалог “Changing myself” – “Зміна себе”

– Helen, do you like yourself? Or is there anything you would like to change in yourself?

– Of course I would like to change some things in my appearance and character.

– What would you like to change then?

– Well, I want to be slimmer lose and some weight. I must go in for sports twice a week. As for my character, I would like to become less shy and more sociable and industrious.

– But I think you are not lazy and you get along with your classmates. And what about your hair? Would you like a new haircut?

– No, I wouldn’t. I’d rather change the colour. I prefer blonde hair.

– It seems to me that it will suit you.

 

Переклад

– Хелен, ти собі подобаєшся? Чи є щось, що ти хотіла б у собі змінити?

– Звичайно ж, я б хотіла змінити щось у зовнішності і характері.

– Тоді що б ти змінила?

– Ну, я хочу стати стрункішою і схуднути. Я повинна займатися спортом двічі в тиждень. Що стосується характеру, я б хотіла стати менш сором’язливим, більш товариською і працьовитою.

– Але, мені здається, ти не ледащо і добре ладишь з однокласниками. А що щодо волосся? Тобі б хотілося нову зачіску?

– Ні. Я б краще поміняла колір. Віддаю перевагу світле волосся.

– Напевно, тобі це підійде.

 0a635856578b2a2ac0f4215b34e3fc5e Діалоги для 7 класу (6 й рік навчання)

Діалог “Our planet in 10 years” – “Наша планета через 10 років”

– Henry, what do you think about the future? Are you looking forward to it?

– To tell the truth, i’m not quite optimistic about our future. It even frightens me a bit.

– Why? How do you see our planet in 10 years, for example?

– As I see it, there will be many problems here: new dangerous diseases, new local wars. The water, air and land will be too polluted with chemicals. And i’m really sorry to feel that I can’t change much in our world.

– Yes, it’s true. So, you are afraid of the future, aren’t you? And how do you see yourself in 10 years, I wonder?

– I will be 24 years old then, right? In my opinion i’ll be an independent, self-confident and smart person and i’ll have a good job. I would like to travel much too.

 

Переклад

– Генрі, що ти думаєш про майбутнє? Ти чекаєш його?

– Чесно кажучи, я не дуже оптимістично щодо майбутнього. Воно мене навіть трохи лякає.

– Чому? Якою ти бачиш нашу планету через 10 років, наприклад?

– Я бачу це так – у нас буде багато проблем: нові небезпечні хвороби, нові локальні війни. Вода, повітря і грунт будуть дуже забруднені хімікатами. І мені дуже шкода усвідомлювати, що я не можу змінити багато чого в світі.

– Так, це правда. Отже, ти боїшся майбутнього, чи не так? А яким ти бачиш себе через 10 років, цікаво?

– Мені 24 роки, так? По-моєму, я стану незалежною, впевненою у собі і розумною людиною, і у мене буде хороша робота. Я б також хотів багато подорожувати.

 028b5b04f3b73c59df8bd19e4dc59891 Діалоги для 7 класу (6 й рік навчання)

Діалог “Talking on the telephone” – “Розмова по телефону”

– Hello!

– Hello! Is this you, Peter?

– Yes, it’s me. Who’s speaking?

– Haven’t you recognized your sister’s voice? It’s me, Rita. Can I speak to Mum, please?

– Oh, hang on a moment. I’ll just get her… Rita, i’m afraid Mum is in the bathroom at the moment. Can I take a message?

– Well. Just ask her to call me back.

– Sure. No problem. Is everything OK with you? What’s up?

– Don’t worry, Peter. Everything is fine. I just wanted to say that i’ve been invited to Lara’s birthday party. So i’ll come home a bit later.

– OK. I’ll let her know. Have a great time there.

 

Переклад

– Алло!

– Алло! Це ти, Петя?

– Так, я. Хто говорить?

– Ти не впізнав голос своєї сестри? Це я, Рита. Можна з мамою поговорити?

– О, почекай хвилинку. Я її покличу… Рита, боюся, що мама зараз у ванній. Можу я їй щось передати?

– Що ж. Просто попроси її передзвонити мені.

– Звичайно. Без проблем. У тебе все в порядку? Що сталося?

– Не турбуйся, Петя. Все добре. Я просто хотіла сказати, що мене запросили на день народження Лари. Тому я прийду додому пізніше.

– ГАРАЗД. Я їй передам. Добре тобі там відпочити.

 

Діалог “Learning English” – “Вивчення англійської мови”

– Tom, why do you learn English at school?

– Well, it is taught as a school subject and we have to learn it.

– I see. But is it important for you to study it?

– Of course, it is. First of all, it is necessary when you travel to English-speaking countries. Besides, a good command of English is usually required if you want to get a good job.

– And today a lot of information in the world’s computers is also in English. I believe you like foreign languages, don’t you?

– Yes. I am sure that modern people must speak more than one language. And I am proud that I can watch American films, listen to English songs and read “Harry Potter” in the original.

 

Переклад

– Те, чому ти вивчаєш в школі англійську?

– Ну, його викладають як шкільний предмет, і ми зобов’язані його вчити.

– Зрозуміло. Але для тебе важливо його вивчення?

– Звичайно ж, так. По-перше, він необхідний під час подорожей в англомовні країни. Крім того, хороше знання англійської зазвичай вимагається при вступі на хорошу роботу.

– І багато інформації в світі комп’ютерів сьогодні також англійською мовою. Думаю, тобі подобаються іноземні мови, так?

– Так. Я впевнений, що сучасні люди повинні говорити більш, ніж на одній мові. І я пишаюся тим, що можу дивитися американські фільми, слухати англійські пісні і читати «Гаррі Поттера» в оригіналі.

 779879a091571850ae13792970fdbd5b Діалоги для 7 класу (6 й рік навчання)

Діалог “Asking the way” – “Як пройти?”

– Excuse me. How can I get to the railway station, please? I’m afraid I don’t know the way.

– It’s not far from here. You can get there on foot.

– How long will it take me to get there?

– About 10 minutes, I think. OK. Now you should go straight ahead along this street. Then turn left at the nearest traffic lights.

– Shall I cross the street?

– No. Just turn left. Then you will see a red brick post-office at the end of the street. Come up to that building and turn right. And then take a second street on the left. The railway station is just opposite the bus stop.

– OK. Fantastic! Thank you very much.

 

Переклад

– Вибачте. Як мені пройти до залізничного вокзалу? Боюся, що я не знаю дорогу.

– Це недалеко звідси. Ви можете дійти туди пішки.

– Скільки часу на це потрібно?

– Близько 10 хвилин, думаю. Отже. Зараз вам потрібно йти прямо по цій вулиці. Потім поверніть ліворуч у найближчого світлофора.

– Дорогу переходити потрібно?

– Ні. Просто поверніть ліворуч. Потім ви побачите червоне цегляна будівля пошти в кінці вулиці. Дійдіть до будівлі і поверніть праворуч. А потім буде другий поворот наліво. Ж/д вокзал знаходиться якраз навпроти автобусної зупинки.

– ГАРАЗД. Фантастика! Велике спасибі.

 d7411ae01f626195506d5656acf645f1 Діалоги для 7 класу (6 й рік навчання)

Діалог “Favourite sport” – “Улюблений вид спорту”

– What is your favourite sport, Ben?

– I love many of them: swimming, football, cycling and windsurfing.

– Are you good at them yourself?

– Oh no! I enjoy watching football and windsurfing on TV. But I can swim cycle and quite well.

– Why are you fond of sport?

– It helps me keep fit and look and athletic I can easily get rid of stress.

– Do you do sports regularly?

– I go cycling in the park every weekend. And I go to the swimming pool twice a week. I never get bored of swimming.

– Do you have a coach there?

– Yes, I have a wonderful coach.

– Do you take part in any competitions?

– Sure. I have won the first prize this winter.

 

Переклад

– Який у тебе улюблений спорт, Бен?

– Я люблю багато видів: плавання, футбол, велосипед і віндсерфінг.

– Ти сам ними займаєшся?

– О ні! Я люблю дивитися футбол і віндсерфінг по ТБ. Але я можу добре плавати і кататися на велосипеді.

– Чому ти захоплюєшся спортом?

– Він допомагає мені зберігати форму, виглядати підтягнуто і легко позбавлятися від стресу.

– Ти регулярно займаєшся спортом?

– Я катаюся на велосипеді в парку кожен уїкенд. І ходжу в басейн двічі в тиждень. Мені ніколи не набридає плавати.

– У тебе там є тренер?

– Так, у мене прекрасний тренер.

– Ти береш участь у змаганнях?

– Зрозуміло. Цієї зими я зайняв перше місце.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн