Маленькі прості діалоги англійською мовою з перекладом

Підбірка простих діалогів англійською мовою для освоєння усної мови, для накопичення готових фраз і виразів, які допоможуть вам у спілкуванні.

Діалог про театр

 • Do you went to the ballet at the theater? Ти ходила на балет в театр?
 • Yes, I do. I had never seen anything more wonderful. Так, я ходила. Я ніколи не бачила нічого прекраснішого.
 • Can you tell us a little more about it? It’s a very interesting for me. Можеш трохи побільше розповісти про нього? Це дуже цікаво для мене.
 • Yes, of course, with pleasure. The ballet seemed to me a faire-tale. The costumes were fine. The dancing and music were thrilling. From the very first minute I was deeply impressed by everything I saw on the stage. Так, звичайно, із задоволенням. Балет здався мені казкою. Костюми були прекрасними. Танець і музика надзвичайно схвилювали мене. З самої першої хвилини я була глибоко вражена всім побаченим на сцені.
 • I am a theater lover, too.Should I go to the ballet? Я теж люблю театр. Варто мені сходити на цей балет?
 • Yes, certainly. The performance was a great success. I am recomend this ballet for you. Так, безсумнівно. Вистава мала величезний успіх. Я рекомендую цей балет тобі.

Маленький діалог про кіно

 • I like to go to the cinema. Мені подобається ходити в кіно.
 • How often do you go to cinema? Як часто ти ходиш в кіно?
 • When I have free time, I always go to see a new film. Як тільки у мене з’являється вільний час, я завжди йду дивитися новий фільм.
 • What kind of films do you prefer? Які фільми ти віддаєш перевагу?
 • I prefer feature films, but also enjoy cartoons and popular science films. Я віддаю перевагу художні фільми, але також отримую задоволення від мультфільмів та науково-популярних фільмів.
 • On which movie do you went to the last time? На який фільм ви ходили в останній раз?
 • The last film I saw was comedy «Why him?» with James Franco, Bryan Cranston,Zoey Deutch starring. Останній фільм я подивився, була комедія «Чому він?» з Джеймсом Франко, Брайан Кренстон, Зої Дойч в головних ролях.
Читайте також:
Діалог про книгах англійською мовою

Простий діалог про музеї

 • How many museums there are in your town? Скільки музеїв є у вашому місті?
 • In town where I live are no big museums, but we have a good Natural History Museum. У місті, де я живу немає великих музеїв, але у нас є хороший музей природної історії.
 • What is interesting is the museum? Що цікавого є в цьому музеї?
 • There is ancient vases and coins, dishes and bowls , tools and arms. There is also an aquarium full of different fish, tortoises and shells. Nfv tcnm стародавні вази і монети, посуд і чаші, інструменти і зброю. Також там є акваріум повний різних риб, черепах і раковин.
 • How often do you visit this museum? Як часто ти відвідуєш цей музей?
 • In truth, not very often, but I was on an excursion at last week. По правді кажучи, не дуже часто, але я був на екскурсії там минулого тижня.

Діалог про цирк

 • There is a very good circus at our town. В нашому місті є дуже хороший цирк.
 • I know, last time my brother, my mother and I went to the circus during my winter holidays. Я знаю, останній раз я разом з моїм братом і моєї мати ходили в цирк під час моїх зимових канікул.
 • I dream to someday join the circus. Я мрію коли-небудь виступати в цирку.
 • This is great. I really like the circus performers. Це прекрасно. Мені дуже подобаються артисти цирку.
Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн