100 найбільш уживаних дієслів англійської мови

Продовжуємо нашу розмову про неправильних дієсловах англійської мови. Відповісти на питання, скільки неправильних дієслів в англійській — дуже складно, тому що таких дієслів досить багато. Сьогодні хотілося б розглянути 100 найбільш часто вживаних неправильних дієслів у мовленні. Англійська — це мова, в якому 10% правил і 90% винятків.

100 samykh upotreblyaemykh glagolov anglijjskogo yazyka86 100 найбільш уживаних дієслів англійської мови

Як ви пам’ятаєте, у неправильних дієслів англійської мови своя форма для простого минулого часу (Past Simple), а також для досконалого теперішнього часу (Present Perfect) і давнопрошедшего часу (Past Perfect). Тоді як у звичайних дієсловах до основі ми додаємо закінчення -ed, щоб отримати Past Simple. Перша форма дієслова — це інфінітив або початкова форма, друга форма відповідає Past Simple, а третя форма вживається Present Perfect і Past Perfect.

Past Simple та неправильні дієслова

Найчастіше в розмовній мові для вираження дії в минулому часі використовується Past Simple. Це роблять не тільки новачки в англійській, але й самі англійці. Англійці не завжди дотримуються англійська Sequence of Tenses, тобто узгодження часів дієслів у реченні, тому що для повсякденної мови це незручно. Не дуже комфортно вживати дієслова в складних часах, набагато легше використовувати Past Simple. Погоджувати часи дієслів у реченні — це справа лінгвістів.

Приміром, набагато зручніше сказати: She said that she met him the day before yesterday. Ніж сказати: She said that she had met him the day before yesterday. — Вона сказала, що зустріла його позавчора.

Хоча лінгвістично, тут потрібно Past Perfect, так як вона зустріла його до того, як сказала про це, тобто Past Perfect показує в даному реченні минув дію, яке було до іншого пройшов дії. Однак набагато зручніше вжити Past Simple і в головній, і в залежному реченні, а не шукати болісно допоміжні дієслова.

Основні неправильні дієслова англійської мови

Зараз ми наведемо кілька таблиць, в яких ви знайдете основні 100 неправильних дієслів, найбільш часто вживаних у мовленні. Це найпоширеніші неправильні дієслова, які можуть стати в нагоді новачкові в розмові. Ми думаємо, що 100 слів не так вже й складно завчити, тим більше в Past Simple. А щоб полегшити ваше завдання, будемо розглядати приклади їх вживання в минулому часі в різних реченнях.

100 samykh upotreblyaemykh glagolov anglijjskogo yazyka87 100 найбільш уживаних дієслів англійської мови

Отже, найбільш уживані 100 англійських неправильних дієслів. Для більшої зручності ми будемо розбивати її на кожні десять дієслів.

bewas, werebeenбути
bearboreborn, borneнародити
beatbeatbeatenбити
becomebecamebecomeстати, зробитися
beginbeganbegunпочати
bindboundboundзв’язати
bleedbledbledкровоточити
blessblessedblessed, blestблагословляти
blowblewblown, blowedдути
breakbrokebrokenголоволомка

Наприклад:
I didn’t see Tom, because he was (Past Simple) busy that day.- Я не бачив Тома, тому що він був зайнятий в той день.
My mother blessed me and I went away. — Моя мама благословила мене і я пішов.
The vase I bought last week is broken. — Ваза, яку я купила, розбилася.

bringbroughtbroughtпринести
buildbuiltbuiltбудувати
burnburnt, burnedburnt, burnedпалити, горіти
buyboughtboughtкупити
cancould— / been ableмогти, вміти
catchcaughtcaughtловити, зловити
choosechosechosenвибрати
comecamecomeприйти
costcostcostкоштувати
cutcutcutрізати

Наприклад:
I’ve brought the book you asked for. — Я приніс книгу, яку ти просив.
He built the most beautiful house i’ve ever seen. — Він збудував самий красивий будинок, який я коли-небудь бачив.
Yesterday that dress cost cheaper, today it is much more expensive.- Вчора то сукня коштувала дешевше, сьогодні ж воно набагато дорожче.
Sue cut the cake in two pieces and gave one to her brother. — Сью розрізала торт на дві частини і дала одну братові.

dealdealtdealtмати справу
dodiddoneробити
drawdrewdrawnтягнути, малювати
drinkdrankdrunkпити, випити
drivedrovedrivenгнати, їхати
eatateeatenїсти, є
fallfellfallenпадати
feelfeltfeltвідчувати
fightfoughtfoughtбитися, битися
findfoundfoundзнаходити

Наприклад:
I did everything you wanted.- Я зробив все, що ти хотів.
Мама, I drew a picture of our family! — Мама, я намалював картинку нашої родини!
Kate felt herself bad yesterday.- Катя відчувала себе погано вчора.
I’ve found a new job! — Я знайшла нову роботу!

flyflewflownлітати
forgetforgotforgottenзабути
forgiveforgaveforgivenпробачити
getgotgotотримати
gowentgoneйти, йти
growрослоgrownрости
havehadhadмати
hearheardheardслухати
hidehidhiddenховати (ся)
hithithitвдарити, потрапити

Наприклад:
I forgot to call you. — Я забув зателефонувати тобі.
I’ve got a letter from my friend. — Я отримала листа від одного.
We went shopping yesterday. — Вчора ми ходили за покупками.
Tom росло older. — Тому подорослішав.
Kate had a very terrible headache yesterday. — У Каті вчора була жахлива головний біль.
Have you heard the latest news? — Ти чув останні новини?

holdheldheldтримати
hurthurthurtзаподіяти біль
keepkeptkeptзберігати
knowknewknownзнати
laylaidlaidкласти, покласти
leadledledвести
learnlearnt, learnedlearnt, learnedвчити
leaveleftleftзалишити
lendlentlentпозичити
letletletпустити, дати

Наприклад:
I kept a little money for you. — Я зберіг трохи грошей для тебе.
Tom has learnt the passage by heart. — Тому вивчив напам’ять уривок.
He let him go. — Він дав йому піти.

lielaylainлежати
lightlit, освітленоїlit, освітленоївисвітлити
loselostlostвтрачати
makemademadeробити
maymightmightмогти, мати можливість
meanmeantmeantрозуміти
meetmetmetзустріти
paypaidpaidплатити
proveprovedproved, provenдоводити, опинитися
putputputкласти

Наприклад:
I’ve lost my diary. — Я втратив свій щоденник.
Made in China. — Зроблено в Китаї.
She might come to us, but she was busy. — Вона могла б прийти до нас, але була зайнята.
What did you mean? I meant that you could help me. — Що ти мав на увазі? Я мав на увазі, що ти міг допомогти мені.
Tim paid 2000 $ for his car. — Тім заплатив 2000 $ за свій автомобіль.
Kate put on her coat, because it’s cold outside. — Катя одягла пальто, бо на вулиці холодно.

readread, redread, redчитати
ringrangrungдзвонити
riseroserisenпіднятися
runranrunбігти, текти
sawsawedsawn, sawedпиляти
saysaidsaidговорити, сказати
seesawseenбачити
sellsoldsoldпродавати
sendsentsentнадіслати
setsetsetвстановлювати

Наприклад:
I saw the rainbow in the sky. — Я побачив веселку в небі.
She said that she was busy then. — Вона сказала, що була зайнята тоді.
I’ve just read the book. — Я тільки що прочитав книгу.
The man who sold the world. — Людина, яка продала світ.
He sent me a letter. — Він прислав мені листа.

shakeshookshakenтрясти
shaveshavedshaved, shavenголити
shineсвітилася, shinedсвітилася, shinedсвітити, сяяти
shootshotshotстріляти, давати пагони
showshowedshown, showedпоказувати
shutshutshutзакривати
singsangsungспівати
sitsatsatсидіти
sleepsleptsleptспати
slideslidslidковзати

Наприклад:
He shook the bottle and drank. — Він потряс пляшку і випив.
Tom sang a song. — Тому заспівав пісню.
He slept till the morning. — Він спав до ранку.

smellsmelt, smelledsmelt, smelledпахнути, нюхати
speakspokespokenговорити
spendspentspentвитрачати, проводити
spreadspreadspreadпоширюватися
standstoodstoodстояти
stealstolestolenвкрасти
stickstuckstuckвколоти, приклеїти
stingstungstungвжалити
swearsworeswornклястися, сваритися
swimswamswumплисти

Наприклад:
She spoke with me angrily. — Вона розмовляла зі мною сердито.
We spent our vacation in Italy. — Ми провели канікули в Італії.
We swam in the river, it was great. — Ми плавали в річці, це було чудово.

taketooktakenвзяти, брати
teachtaughttaughtвчити
telltoldtoldрозповідати, сказати
thinkthoughtthoughtдумати
throwthrewthrownкинути
understandunderstoodunderstoodрозуміти
wakewoke, wakedwoken, wakedпрокидатися, будити
wearworewornносити (одяг)
winwonwonвиграти
writewrotewrittenписати

Наприклад:
I told him everything. — Я розповіла йому все.
I thought of you. — Я думав про тебе.
Tom understood that he was wrong. — Тому зрозумів, що був неправий.
We have won this contest! — Ми виграли це змагання!
I wrote him a letter. — Я написав йому листа.

Що ж, це були 100 найпоширеніші, 100 найчастіші, 100 самі використовувані неправильні дієслова англійської мови. Це саме ті неправильні дієслова, які найбільш часто вживаються в повсякденному розмові.

Але не варто думати, що англійська мова — це суцільні підводні камені. Варто тільки завчити ці дієслова, і ви побачите, як відразу подружіться з ними.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: