4 групи прийменників в англійській мові: вживання та таблиці

4 gruppy predlogov v anglijjskom yazyke: upotreblenie i tablicy 22 4 групи прийменників в англійській мові: вживання та таблиці

Майже кожен, хто починає вивчати мову, стикається зі складнощами при використанні англійських прийменників.

Справа в тому, що, використовуючи англійські прийменники, дуже часто ми дотримуємося «руської логіки» і дослівно переводимо їх. З-за цього допускаємо дуже багато помилок.

У статті я розповім про 4 групах англійських прийменників:

  • прийменники місця
  • прийменники напрямку
  • прийменники часу
  • прийменники причини

А також дам загальні таблиці їх використання.

4 групи прийменників в англійській мові

Привід – це частина мови, яка служить для зв’язку слів у реченні і словосполученні.

В англійській мові виділяють 4 великі групи прийменників:

1. Прийменники місця.
2. Прийменники напрямку.
3. Прийменники часу.
4. Прийменники причини.

Давайте розглянемо використання основних приводів кожної з цих груп.

Прийменники місця в англійській мові

4 gruppy predlogov v anglijjskom yazyke: upotreblenie i tablicy 23 4 групи прийменників в англійській мові: вживання та таблиці

Прийменники місця в англійській мові позначають положення і знаходження предмета/людини в просторі. Зазвичай такі прийменники відповідають на питання «де?».

Наприклад: Ваза коштує (де?) на столі.

Давайте розглянемо на основні прийменники цієї групи.

ПривідПерекладВикористанняПриклад
Aboveнад, вище

Говоримо, що щось/хтось знаходиться в більш високому положенні чи місці, ніж щось/хтось інший.

He lives above me.
Він живе наді мною.

Belowпід, нижчеГоворимо, що щось/хтось перебуває в більш низькому місці чи положенні, або на більш низькому рівні.There is a house below the bridge.
Під мостом стоїть будинок.
Beforeперед, уЩось/хтось знаходиться попереду когось/чогось.He walked before me.
Він йшов переді мною.
In front ofперед навпакиЩось/хтось знаходиться попереду когось/чогось, або лицем до лиця перед кимось.He parked in front of the building.
Він припаркувався перед будівлею.
Behindза, позадуЩось/хтось ззаду когось/чогось.She stood behind me.
Вона стояла за мною.
UnderпідХтось/щось знаходиться на більш низькому рівні або накрите чимось.He hid under the table.
Він сховався під столом.
OverнадХтось/щось знаходиться вище і не торкається до іншого предмета.A lamp hung over the table.
Лампа висить над столом.
BetweenміжЯкийсь предмет або людина поділяє інші об’єкти, тобто знаходиться між ними.

There is a bicycle between the two cars.
Велосипед знаходиться між двома машинами.

AmongсередГоворимо, що хтось/щось знаходиться в оточенні чогось.There were two foreign women among the guests. Були дві іноземні жінки серед гостей.
Byбіля, поруч, близько, біляДуже близько до чогось. Найчастіше використовується, коли говоримо, що перебуваємо в безпосередній близькості до вікна, двері або краю чого-то.I saw him standing by the window.
Я бачила його, що стоїть біля вікна.
BesideпоручЩось/хтось поруч, збоку від когось/чогось.The girl sat beside me.
Дівчина сіла поруч зі мною.
Next toпоруч, близько, біляДуже близько до когось/чогось, коли між вами немає інших людей або предметів.They stood next to their car.
Вони стояли поруч з машиною.
OutsideзовніЩось/хтось перебуває не всередині будівлі, але близько до нього.

We waited outside.
Ми чекали зовні.

AtвХтось знаходиться всередині чого-то з певною метою.They are at the hospital. Вони в лікарні.
InвХтось/щось знаходиться всередині чогось.We put the books in a box. Ми поклали книги в коробку.
OnнаХтось/щось знаходиться на поверхні чогось.There is a book on the windowsill.
На підвіконні книга.

Стаття в тему: Вживання прийменників місця in, at, on в англійській мові: правила і таблиця

Прийменники напрямку в англійській мові

Прийменники напрямку використовуються, щоб показати напрям руху людини або предмета.

Наприклад: Вона вийшла з дому.

Ось основні прийменники цієї групи.

ПривідПерекладВикористанняПриклад
Acrossчерез

Хтось рухається від однієї сторони чогось до іншої.

He was swimming across the river.
Він плив через річку.

Alongуздовж, поЙти вперед в напрямку довжини чогось.Go straight along this street.
Йди прямо вздовж цієї вулиці.
DownвнизРухатися з високого становища до нижчого.We skied down the slope.
Ми скотилися на лижах вниз по схилу.
UpвгоруРухатися з низького стану до більш високого.We are walking up stairs.
Ми йдемо вгору по сходах.
Round/aroundнавколоРухатися по колу, оточити щось.They danced around a fir-tree.
Вони танцювали навколо ялинки.
IntoвПотрапити всередину чогось, заходити куди-то.She came into the building.
Вона увійшла в будівлю.
Out (of)зВиходити звідки рухатися зсередини назовні.

He went out of a restaurant.

Він вийшов з ресторану.

Throughкрізь, черезЗ одного боку (входу) рухатися до іншої сторони (виходу).

We will walk through the forest.
Ми пройдемо через ліс.

ToдоВикористовується, щоб сказати, хто куди йде, по напрямку до чого рухається.They are going to a cinema.
Вони йдуть в кіно.

Стаття в тему: Вживання прийменників місця та напрямку в англійській мові: таблиці з прикладами

Прийменники часу в англійській мові

4 gruppy predlogov v anglijjskom yazyke: upotreblenie i tablicy 24 4 групи прийменників в англійській мові: вживання та таблиці

Прийменники часу потрібні нам, щоб вказати час, коли щось сталося/відбувається/буде відбуватися.

Наприклад: Вона закінчить роботу до 5 вечора.

Давайте подивимося на таблицю використання цих прийменників.

ПривідПерекладВикористанняПриклад
Forпротягом

Використовується, щоб сказати, як довго триває дія або ситуація.

She was baking the cake for an hour.
Вона пекла пиріг протягом години.

Duringпротягом, на протязіОзначає, що дія або ситуація тривала від початку до кінця певного періоду часу.They were studying during the night.
Вони займалися всю ніч.
Sinceз тих пірВикористовуємо, коли говоримо, що щось відбувається або відбувалося з певного періоду часу в минулому.He has known her since childhood.
Він знає її з дитинства.
ByдоОзначає, що дія відбудеться або не пізніше визначеного часу або моменту.You have to send me the documents by the Friday.
Тобі потрібно надіслати мені документи до п’ятниці.
Until/tillдоВикористовуємо це слово, коли щось відбувається до певного часу, а потім припиняється.Let’s wait until Monday.
Давайте почекаємо до неділі.
From…toз…до…Використовуємо, коли говоримо, що щось відбувалося від одного періоду часу до іншого.We work from nine to five.
Ми працюємо з дев’яти до п’яти.
BeforeдоВикористовуємо, коли говоримо, що щось сталося раніше певної дії або події.

Read instructions before use.
Прочитайте інструкцію перед використанням.

AfterпісляВикористовуємо, коли говоримо, що щось сталося після якоїсь події або того, як хтось зробив щось.

You should rest after the exercise.
Тобі треба відпочити після цього вправи.

Over, протягомВикористовується, коли ви займалися (з перервами) протягом певного періоду часуI am going to study English over my holidays.
Я збираюся вчити англійську протягом моїх канікул.
AgoтомуВикористовується, щоб показати, як давно в минулому щось сталося.They got married 5 years ago.
Вони одружилися 5 років тому.
Withinне пізніше, ніж;
протягом
Використовується, коли говоримо про те, що дія має відбутися до того, як відбудеться певний період часу. Підкреслюємо обмеженість періоду.I will answer within three days.
Я відповім протягом трьох днів.
Up toдоГоворимо, що щось відбувалося/відбувається до певного періоду.He has kept the secret up to now.
Він зберігав цей секрет до цього часу.
InвВикористовується з місяцями, з часом доби, з роками, з порами року, з довгими періодами часу.We met in 2001.
Ми зустрілися в 2001.
AtвВикористовується з годинником, з певними моментами дня, з вихідними і святами.She will come at 6 o’clock.
Вона прийде до 6 годин.
OnвВикористовується з датами, днями тижнями, зі спеціальними датами.He was born on October 9.
Він народився 9 жовтня.

Стаття в тему: 15 Вживання прийменників часу в англійській мові: таблиця з прикладами

Прийменники причини і цілі

Прийменники причини і цілі потрібні нам, щоб сказати, чому або для чого сталося яку-небудь дію.

Наприклад: Вона не прийшла з-за хвороби.

Ось основні прийменники цієї групи.

ПривідПерекладВикористанняПриклад
Because ofТому що, з-за

Використовується, щоб сказати, хто або що змушує щось відбуватися або є причиною чогось. Найчастіше використовується в розмовній мові.

He was absent because of illness.
Він був відсутній із-за хвороби.

He left because of you.
Він виїхав з-за тебе.

In accordance withВідповідно з, згідноВикористовуємо, коли щось відбувається згідно з правилом або законом.

We have finished the work in accordance with her instructions.
Ми закінчили роботу відповідно до її вказівок.

In accordance with the law I have prepared a contract.
У відповідності з законом я підготував контракт.

On account ofВнаслідок, з-заВикористовуємо, коли говоримо, що щось сталося з-за чого-то. Особливо з-за якихось проблем або труднощів.

We couldn’t sleep on account of the noise.
Ми не могли спати через шум.

The bus was delayed on account of a snowfall.
Автобус був затриманий через снігопад.

Thanks toЗавдяки, з-заВикористовуємо, коли щось сталося через когось або чогось. Найчастіше щось хороше.

We have tickets to the game thanks to you.
У нас є квитки на гру завдяки тобі.

I found this apartment thanks to my friend.
Я знайшов цю квартиру завдяки моєму другові.

Due toЗ-за, завдякиВикористовуємо, коли щось сталося з-за чого-то (часто з негативним відтінком). В більшості випадків використовується у формальних, офіційних випадках.The plane was delayed due to a technical problem.
З-за технічної проблеми рейс був затриманий.

The game was postponed due to rain.
Гра була перенесена з-за дощу.

ThroughЗавдяки, з-заВикористовується, коли щось відбувається із-за чогосьI lost the picnic through sickness.
Я пропустила пікнік з-за хвороби.

He failed his exams through not studying enough.
Він провалився на іспитах з-за того, що не вчився як слід.

FromЩодо, з

Використовується, щоб сказати, чому ви думаєте що-то чи вірите у щось.

Також використовується, щоб сказати про те, що є причиною чогось

I guessed from her accent that she is French.
Я здогадався по її акценту, що вона француженка.

From what i’ve heard the new exam will be more difficult.
З того, що я чув, новий іспит буде більш складним.

OfВід, через, поПоказує причину, по якій сталося щось (як правило погане)

The economy is the cause of the crisis.
Економіка стала причиною кризи.

He died of a heart attack.
Він помер від серцевого нападу.

ForДля, за, з-за

Використовуємо, коли говоримо, що робимо/використовуємо щось для певної мети.

Також, коли щось відбувається або в результаті чого-небудь.

I have bought him a cake for his birthday.
Я купив йому торт для вечірки.

We could hardly see for the mist.
Ми ледве могли бачити з-за туману.

Стаття в тему: 9 прийменників причин і цілей в англійській мові

Отже, тепер ви знайомі з англійськими приводами. Давайте закріпимо їх використання на практиці.

Завдання на закріплення

Перекладіть наступні речення на англійську мову. Свої відповіді залишайте в коментарях.

1. Кіт у коробці.
2. Вони йшли вздовж вулиці.
3. Вона запізнилася через пробки.
4. Зібрання розпочнеться о 7 годині.
5. М’яч під диваном.

Читайте також:  Англійські омоніми і паронимы переклад приклад
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: