4 групи сурядних союзів в англійській мові: таблиці використання

4 gruppy sochinitelnykh soyuzov v anglijjskom yazyke: tablicy ispolzovaniya 25 4 групи сурядних союзів в англійській мові: таблиці використання

Як не дивно, у вивчають англійську мову виникає багато проблем саме з використанням самих маленьких слів у реченні: сполучників і прийменників.

Сполучник – це слово, яке пов’язує або однакові члени речення, або два самостійних.

Наприклад:

Він купив квіти і цукерки. Вона хотіла прийти, але не змогла. Вони або напишуть, або подзвонять.

В англійській мові, як і в російській, дуже багато спілок. У цій статті я розповім вам про одну велику групу – сурядні сполучники.

Із статті ви дізнаєтесь:

  • Що таке сурядні сполучники в англійській мові
  • Сполучні союзи
  • Протиставні сполучники
  • Розділові сполучники
  • Причинно-наслідкові сполучники

Що таке сурядні сполучники в англійській мові?

4 gruppy sochinitelnykh soyuzov v anglijjskom yazyke: tablicy ispolzovaniya 26 4 групи сурядних союзів в англійській мові: таблиці використання

Сурядні сполучники – це ті союзи, які пов’язують рівноправні частини пропозиції. Тобто кожна частина пропозиції є самостійною, а не залежить від іншої.

Давайте розглянемо два приклади.

Приклад 1: Дві частини пропозиції є самостійними

Настала ніч, і пішов сніг.

Як бачите, дві частині цієї пропозиції є самостійними за змістом. Тобто ми можемо легко розділити їх на два речення:

Настала ніч. Пішов сніг.

Приклад 2: Одна частина пропозиції залежить від іншої

Ми залишилися вдома, тому що пішов сніг.

Як бачите, перша частина за змістом залежить від другої: якби не сніг, ми б не залишилися вдома.

Саме у першому прикладі був використаний сурядний сполучник «і».

Всі сурядні сполучники можна розділити на 4 групи:

1. Сполучні союзи
2. Протиставні сполучники
3. Розділові сполучники
4. Причинно-наслідкові сполучники

Читайте також:  Допоміжні дієслова в англійській мові

Давайте розглянемо кожну з цих груп окремо.

Використання з’єднувальних спілок в англійській мові

Єднальні сполучники з’єднують два слова або два простих пропозиції.

Давайте подивимося, як вони використовуються.

СоюзПерекладВикористанняПриклад
AndІ

Використовується для з’єднання слів, пов’язаних один з одним. Тобто при перерахуванні.

She is smart and beautiful.
Вона розумна і красива.

As well (as)Теж, також (як)Використовуємо, коли говоримо про доповнення до чогось або когось.

He likes sports as well as music.
Йому подобається спорт також як і музика.

Both…andІ…і, як…так іВикористовується, щоб підкреслити, що то справді не тільки для однієї людини/речі/ситуації, але і для іншого.

She can both speak and write English.
Вона може говорити, так і писати по-англійськи.

Neither…norНі…ніВикористовується при згадці двох речей, які невірними або неможливі.

He neither wrote nor phoned.
Він не дзвонив, не писав.

Not only…but alsoНе тільки, але іВикористовуємо, щоб сказати, про доповнення до чого-небудь.She is not only pretty, but also kind.
вона не тільки симпатична, але й добра.
NorТеж, також неВикористовується після заперечення для введення іншого заперечення, що містить аналогічну інформацію.It was not my fault, nor his.
Це була не моя вина, також не його.

Використання противительных спілок в англійській мові

4 gruppy sochinitelnykh soyuzov v anglijjskom yazyke: tablicy ispolzovaniya 27 4 групи сурядних союзів в англійській мові: таблиці використання

Протиставні сполучники виражають протиставлення однієї частини пропозиції інший.

Ось таблиця використання основних таких спілок.

СоюзПерекладВикористанняПриклад
AndА

Використовується, коли говоримо про протиставленні чомусь або комусь.

I will go, and you stay here.
Я піду, а ви залишайтеся тут.

ButАлеВикористовується при зв’язуванні двох слів або частин пропозиції, які здаються протилежними або дуже різними за змістом.

He is short but strong.
Він невисокий, але сильний.

HoweverОднак, тим не меншВикористовується, коли ви додаєте факт або частина інформації, яка здається дивною, або здається дуже відмінною від того, що ви тільки що сказали.

He says that he saw nothing, however, I don’t believe.
Він каже, що він нічого не бачив, однак, я не вірю.

NeverthelessТим не меншГоворимо про щось, незважаючи на те, що ви щойно згадали.

Nevertheless, I want to go there.
Тим не менш, я хочу туди піти.

Whereas
Тоді як, аВикористовується, щоб сказати, що, хоч що-то вірно відносно однієї речі, це не відноситься до іншого.She loves classical music, whereas I prefer jazz.
Вона любить класичну музику, в той час як я люблю джаз.
Yet Тим не менш, протеВикористовується для введення факту або ситуації, дивовижною після того, що ви тільки що сказали.A story that is strange yet true.
Історія, яка є дивною, проте правдою.

Використання розділових спілок в англійській мові

Розділові сполучники вносять у речення вибір або пропозицію.

СоюзПерекладВикористанняПриклад
OrАбо, інакше

Використовується між двома словами або фразами, щоб показати, що можливе одне з двох або використовувати перед останнім у списку можливостей чи варіантів.

Would you like meat or fish?
Хочете м’ясо чи рибу?

Either…or Або…абоВикористовується для початку списку двох або більше можливостей.

You either go with me, or with him.
Ти йдеш або зі мною, або з ним.

ElseІнакше, щеКрім того або на додаток до кого-небудь або чого-небудь.

I’d like you to come, and anyone else who’s free.
Я хочу, щоб ти прийшов, і хто-небудь ще, хто вільний.

Використання причинно-наслідкових спілок в англійській мові

Причинно-наслідкові сполучники – вказують причину тих або інших дій.

Давайте подивимося на їх використання.

СоюзПерекладВикористанняПриклад
ForТак як

Використовується для введення причини чого-небудь.

I cannot tell whether she is old or young, for I have never seen her.
Я не можу сказати вона стара чи молода, так як я ніколи не бачив її.

So ТомуВикористовується, щоб сказати, що хтось щось робиться з якоїсь причини.

I was feeling hungry, so I made myself a sandwich.
Я відчував голод, тому я зробив собі бутерброд.

Отже, ми розглянули спілки, а тепер давайте потренуємося в їх використанні.

Завдання на закріплення

Перекладіть наступні речення на англійську. Свої відповіді залишайте в коментарях.

1. Ми купили торт і квіти.
2. Він говорить англійською, так як російською.
3. Машина гарна, але дорога.
4. Ми підемо в кіно або ресторан?
5. Я втомилася, тому лягла спати.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: