Active and Passive Voice – Активний і Пассивынй Заставу

У цьому уроці ми розглянемо дуже складну граматичну тему — Активний і Пасивний Заставу в англійській мові. Простіше кажучи, застава це показник того, чи виконує підлягає дія або дія проводиться над ним.

В англійській мові існують дві форми застави: активний заставу (the Active Voice) і пасивний стан (the Passive Voice).

В активному заставі дієслово позначає дію, яка проводиться підлягають:

 • I read twenty pages yesterday.
 • Вчора я прочитав двадцять сторінок.

В пасивному заставі дієслово позначає дію, яка виконується над підлягають:

 • Twenty pages were read by me yesterday.
 • Вчора мною були прочитані двадцять сторінок.

Порівняйте наступні приклади:

 • They usually sing such songs in class. (Active Voice)
 • Зазвичай вони співають такі пісні в класі.
 • Such songs are usually sang by them in class. (Passive Voice)
 • Такі пісні зазвичай співаються ними в класі.
 • Has the manager checked up your report? (Active Voice)
 • Менеджер перевірив твій звіт?
 • Has your report been checked up by the manager? (Passive Voice)
 • Твій звіт перевірено менеджером?

Якщо ви дісталися до теми застав в англійській мові, значить досі, ви вже встигли вивчити часові форми дієслова в Active Voice. Ви вже знаєте, що все в англійській мові 12 основних часів активного стану. Кожне час утворюється по-своєму, за допомогою закінчень і допоміжних дієслів. Як же виглядає система часів в пасивному заставі?

Утворення часів Пасивного Застави

В пасивному заставі теж діє система часів. Але на відміну від активного застави, у ньому існують лише 8 тимчасових форм. Всі часи групи Perfect Continuous, а також час Future Continuous в Passive Voice не вживаються.

Для утворення часів пасивного застави, нам знадобиться допоміжний дієслово to be, який повинен мати відповідну форму активного застави, і причастя минулого часу (Past Participle) смислового дієслова. Ви вже знаєте, що причастя минулого часу утворюється за допомогою закінчення -ed для правильних дієслів, або використовується III форма неправильних дієслів з таблиці, яку потрібно знати напам’ять.

Схема утворення пасивного застави для всіх часів виглядає наступним чином:

active and passive voice  aktivnyjj i passivynjj zalog19 Active and Passive Voice  Активний і Пассивынй ЗаставуЯк утворюються часові форми пасивного застави?

Нижче в якості прикладів представлені таблиці відмінювання дієслів to promote і to choose в страдательном заставі (ствердна форма).

Simple Tenses in the Passive Voice −
Прості часи в пасивному заставі

Present Simple PassivePast Simple PassiveFuture Simple Passive
I am promoted/ chosen
You are promoted/ chosen
He/ She/ It is promoted/ chosen
I was promoted/ chosen
You were promoted/ chosen
He/ She/ It was promoted/ chosen
I shall/ will be promoted/ chosen
You will be promoted/ chosen
He/ She/ It will be promoted/ chosen
We are promoted / chosen
You are promoted/ chosen
They are promoted/ chosen
We were promoted / chosen
You were promoted/ chosen
They were promoted/ chosen
We shall/ will be promoted / chosen
You will be promoted/ chosen
They will be promoted/ chosen

Continuous Tenses in the Passive Voice —
Тривалі часи в пасивному заставі

Present Continuous PassivePast Continuous Passive
I am being promoted/ chosen
You are being promoted/ chosen
He/ She/ It is being promoted/ chosen
I was being promoted/ chosen
You were being promoted/ chosen
He/ She/ It was being promoted/ chosen
We are being promoted / chosen
You are being promoted/ chosen
They are being promoted/ chosen
We were being promoted / chosen
You were being promoted/ chosen
They were being promoted/ chosen

Perfect Tenses in the Passive Voice —
Перфектные часи в пасивному заставі

Present Perfect PassivePast Perfect PassiveFuture Perfect Passive
I have been promoted/ chosen
You have been promoted/ chosen
He/ She/ It has been promoted/ chosen
I had been promoted/ chosen
You had been promoted/ chosen
He/ She/ It had been promoted/ chosen
I shall/ will have been promoted/ chosen
You will have been promoted/ chosen
He/ She/ It will have been promoted/ chosen
We have been promoted / chosen
You have been promoted/ chosen
They have been promoted/ chosen
We had been promoted / chosen
You had been promoted/ chosen
They had been promoted/ chosen
We shall/ will have been promoted / chosen
You will have been promoted/ chosen
They will have been promoted/ chosen

Які дієслова утворюють форми Passive Voice?

Усі дієслова в англійській мові мають форми Active Voice. Форми Passive Voice можуть утворювати не всі дієслова, в основному лише перехідні дієслова (Transitive Verbs).

Перехідні дієслова виражають дію, спрямовану на який-небудь об’єкт, і приймають пряме, непряме або предложное додаток.

Приклади перехідних дієслів в активному і пасивному застави:

 • Active: The pioneers have done much useful work on the collective farm.
 • Passive: Much useful work has been done by the pioneers on the collective farm.
 • Active: jane’s friends gave her many presents for her birthday.
 • Passive: Jane was given many presents for her birthday.
 • Active: We shall build Communism in this country within the next twenty years.
 • Passive: Communism will be built in this country within the next twenty years.
 • Active: Everybody listened to the lecturer with great attention.
 • Passive: The lecturer was listened to with great attention.

Неперехідні дієслова (Intransitive Verbs) виражають дію, що характеризує підмет, але не спрямований на який-небудь об’єкт. Неперехідні дієслова не приймають доповнення. Як правило, вони не мають форм пасивного застави або мають їх лише в окремих випадках.

Приклади з непереходными дієсловами:

 • We live in Russian Federation.
 • I am a teacher.

В англійській мові є дієслова, які в залежності від значення можуть бути як перехідними, так і непереходными. Наприклад, дієслово to grow в значенні «рости» є непереходным і не утворює форми пасивного застави. В значенні «вирощувати» він є перехідним і утворює форми пасивного застави. Порівняйте:

 • Barley grows very fast — Ячмінь росте дуже швидко (непереходное значення, Active Voice)
 • We grow many beautiful flowers in our small garden — Ми вирощуємо багато красивих квітів у нашому маленькому саду (перехідне значення, Active Voice)
 • Many beautiful flowers are grown in our garden — У нашому саду вирощуються багато красивих квітів (перехідне значення, Passive Voice)

active and passive voice  aktivnyjj i passivynjj zalog20 Active and Passive Voice  Активний і Пассивынй ЗаставуПриклад пропозиції у формі активного і пасивного застави

Конструкції з дієсловом в Passive Voice

Якщо дієслово в Active Voice приймає пряме і непряме доповнення, то будь-який з цих доповнень може виконувати роль підмета в реченні з дієсловом у Passive Voice.

Порівняйте наступні пропозиції:

 • My parents told me many interesting facts about our family’s past. (дієслово to tell в Active Voice; непряме доповнення − me, пряме − facts)
 • I was told many interesting facts about our family’s past by my parents. (дієслово to tell в Passive Voice; підмет у реченні 2 відповідає непрямим додатком у реченні 1 (I − me)
 • Many interesting facts about our family’s past were told to me by my parents. (дієслово to tell в Passive Voice; підмет у реченні 3 відповідає прямим додатком у реченні 1 (facts — facts)
 • У пропозиціях типу 2 в Passive Voice використовуються наступні дієслова: to allow — дозволяти, to ask — запитувати, to award — призначати, to forbid — забороняти, to forgive — прощати, to give — давати, to offer — пропонувати, to pay — платити, to present — дарувати, to show — показувати, to teach — вчити, to tell — говорити.

  Приклади:

  • My big brother was given many presents for his birthday — Моєму старшому братові подарували багато подарунків на його День Народження
  • They were asked some questions at the enter-exams — Їм задали кілька запитань на вступних іспитах
  • We will be taught Spanish next year — Нам будуть викладати іспанська в наступному році
  • I was shown the way by a small girl — дівчинка показала мені дорогу

  У російській мові речення типу 2 в Passive Voice не вживаються. Замість них вживаються невизначено-особисті пропозиції або особисті пропозиції з дієсловом в Active Voice. Порівняйте:

  • We were told many interesting stories − Нам розповіли багато цікавих історій (невизначено-особиста пропозиція)
  • We were told many stories by our teacher − Наш вчитель розповів нам багато історій (особисте речення з дієсловом у Active Voice)

  Якщо дієслово в Active Voice приймає предложное доповнення, то предложное додаток може виконувати роль підмета в реченні з дієсловом у Passive Voice (причому прийменник ставиться після дієслова). Порівняйте:

  • People speak much about that film — Люди багато говорять про те фільмі (Active Voice)
  • That film is much spoken about — Про те фільмі багато говорять (Passive Voice)
  • Olga liked to wear very short dresses, and she was often made of fun by her classmates — Ольга любила носити дуже короткі сукні, з – за чого над нею часто сміялися однокласники

  У російській мові речень цього типу не зустрічаються. Замість них вживаються невизначено-особисті пропозиції або особисті пропозиції з дієсловом в Active Voice:

  • He is waited for − Його чекають
  • He is waited for by his friends − Його чекають друзі

  Вживання форм Passive Voice

  Пропозиції з присудком у формі Passive Voice вживаються в англійській мові в тих випадках, коли головний інтерес являє собою об’єкт, що піддається дії (об’єкт дії), а не здійснює дію (суб’єкт дії), як у реченнях з дієсловом у формі Active Voice.

  У пропозиціях з Passive Voice об’єкт дії − підмет, а суб’єкт дії − або виражений предложным доповненням з прийменниками by/ with, або взагалі не згадується.

  Приклади речень з дієсловом у Passive Voice, в яких суб’єкт дії не згадується:

  • Tennis is played all over the world − В теніс грають у всьому світі
  • The wounded were flown to hospital − Поранених літаком відправили в госпіталь
  • I am told you’re a bad player − Мені казали, що ви поганий гравець
  • Valentine’s Day is celebrated on February 14 — День Святого Валентина святкується 14 лютого
  • A new building is being built in my street — На моїй вулиці будується новий будинок

  Як ви вже напевно помітили, пропозиції такого типу переводяться на російську мову невизначено-особистими пропозиціями, або рідше, реченнями з дієсловом у пасивному стані.

  Приклади речень з дієсловом у Passive Voice, в яких суб’єкт дії виражений предложным доповненням з прийменниками by/ with:

  • Many flowers were planted by our children last spring — Наші діти виростили багато квітів минулої весни
  • The sky wasn’t covered with dark clouds — Небо не було затягнуто темними хмарами
  • The radio was invented by Popov In 1895 — Попов винайшов радіо в 1895 році

  Часи в пасивному заставі мають ті ж значення, що і відповідні часи в активному заставі. Пасивний заставу в англійській мові вживається набагато частіше, ніж у російській, де той же зміст передається невизначено-особистими, безособовими або особистими пропозиціями з дієсловом в активному заставі.

  Як би складна вам не здалася тема «Активний і Пасивний Заставу в англійській мові», ви просто зобов’язані її засвоїти, т. к. пасивний заставу дуже часто використовується як в англійській усній мові, так і на письмі.

  Перегляньте наступні відео уроки на тему: «Активний і Пасивний заставу в англійській мові»

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: