Англійська транскрипція

Транскрипція (Transcription) – це вимова звуків і слів записане певним набором знаків, тобто транскрипція повідомляє правильне вимови цього слова. Тому при вивченні будь-якої іноземної мови необхідно насамперед освоїти його систему знаків транскрипції, так як її знання дозволяє самостійно, без яких-або аудіоматеріалів дізнатися вимова будь-якого слова.

У світі існує кілька систем транскрипцій, які трохи відрізняються один від одного (кількома знаками). У даній статті Ви зможете вивчити знаки транскрипції типові для міжнародного середовища.

Кілька важливих моментів

  • Транскрипцію слова (знака) прийнято писати в квадратних дужках – […]
  • Досить багато англійських звуків зовсім не схожі на російські, їх майже неможливо описати, тільки приблизно. Тому в них необхідно довго вслухатися, щоб визначити відмінність.
  • Один фонетичний знак транскрипції може писатися по-різному. Однак з практикою починаєш швидко визначати, як яка буква в слові звучить.
  • Головний наголос у транскрипції позначається ось таким верхнім апострофом – ‘. Він ставиться перед ударним складом: hotel [h???tel] (хоутел – наголос на склад “е”). Нижній же “,” означає другорядне наголос.
  • У транскрипції слова іноді можна зустріти його знаки в круглих дужках – (…). Це означає, що даний звук може вимовлятися, а може і ні: apple [??p(?)l]
  • Двокрапка після гласного звуку означає довгий, тривалий звук, наприклад:

i (I) – простий короткий, низький звук “і” (щось між звуками і-и)
i: – довгий, тривалий звук “і-іі”

В цілому це все, тепер переходьте до вивчення знаків і обов’язково прослуховуйте дані для кожного знака приклади (значок програвача). Особливо це стосується першої таблиці, в якій дані найскладніші фонетичні звуки (знаки) транскрипції англійської мови.

Після таблиць представлені інтерактивні відеоуроки на цю тему.
Фонетичні звуки, як правило, викликають труднощі

Phonetic Symbol   Examples Explanation
4c33562f28f9d64a77a659ba398048d7 Англійська транскрипція until [?n?t?l], about [??ba?t], alias [?e?li?s] Короткий і слабкий “А”, трохи “У”. Часто його називають “schwa sound”.
d6f6fc68b924c816e3ac5410605597cd Англійська транскрипція cat [?k?t], apple [??pl], compact [k?m?p?kt] Щось між звуками “А” і “Е”. Гортанний звук, не носової.
7eb5403035ab27c4918bdb6f09637ac3 Англійська транскрипція her [?h?:r], first [?f??(r)st], turn [?t??(r)n], search [?s??(r)t?], word [?w??(r)d] Між “О” і “Е”. Не говоріть, як російську “Е”.
1edc1a48a2548282df4b4132f1ecf4f7 Англійська транскрипція shine [??a?n], sure [????(r)], action [??k??n], special [?spe?l], issue [???u?] Дуже м’який звук “Ш”. Намагайтеся не притискати язик до піднебіння.
c00f6d65a800a4babcad108fa2ac8cde Англійська транскрипція chance [?t???ns], achieve [??t?i?v], catch [?k?t?], mutual [?mju?t???l] Ближче всього до російської звуку “Ч”.
f629b8c85cc97b9382950eccdf5c37b3 Англійська транскрипція visual [?v????l], casual [?k????l], usual [?ju????l], garage [g??r?:?] Досить м’який звук “Ж”
691b246d3c5eeb9279addfb74fb0d22c Англійська транскрипція jungle [?d????l], judge [?d??d?], logic [?l?d??k], procedure [pr??si?d??(r)] Приблизно як “ДЖ” – ДЖокер, ДЖин.
9d3e5da8b401485fed2740ebd25c40dc Англійська транскрипція yet [jet], yesterday [?jest?di], you [ju?], utility [ju??t?l?ti] Нагадує звук “Й”
0693119a934025352f4e92ed80b38252 Англійська транскрипція random [?r?nd?m], orange [??r?nd?], order [???(r)d?(r)] Спробуйте вимовити звук схожий на “иаэр” не торкаючись неба – саме такий рух повинен здійснювати мову.
2e37384f46bcf112703ad66debf05185 Англійська транскрипція what [w?t], windows [?w?nd??wz],quest [kwest], one [w?n] Схожий на “Ууэ”. Витягніть губи і в кінцевій фазі поверніть назад.
4dbefd06f7e8e5f5a4c5a42e48c8f71c Англійська транскрипція vocal [?vo?kl], give [??v] Просто звук “У”. Верхні зуби стосуються нижньої губи.
e9059ffd707b5a52c6cd521461cd5d1b Англійська транскрипція head [hed], uphill [??ph?l] Схожий на м’яке “X”. Мова має залишатися на місці, не підніматися.
dbd629f525d8187572924e4b5283a4f0 Англійська транскрипція sing [s??], sink [s??k] Схожий зі звуком “Н”. Носовий звук, все повітря виходить у “у ніс”
bfe96057be8604a4108f198f02951dfd Англійська транскрипція thanks [???ks], ethic [?e??k] Ближче до “Ф”. Кінчик язика між зубами (несильно натисніть)
663d790cbcf10b6183a174ba1de1b383 Англійська транскрипція there [?e?(r)], other [????(r)] Ближче до “З”. Кінчик язика між зубами. Вібрує горло і мову.
73b9d2877b35157947ba23294b6d6292 Англійська транскрипція parking [?p:?rk??], gallop [???l?p], open [???p?n] Ближче до “П”. Губи відштовхуються, і в кінці виходить видих.
948f77445bffea6677e12305ff72ed97 Англійська транскрипція trunk [tr??k], request [r??kwest], receipt [r??si?t] Кінчик язика торкається неба ближче до зубів і різко відштовхується.
cb896578876ed60d3c505f85e81cf1bf Англійська транскрипція add [??d], ad [??d], diligent [?d?l?d??nt] Також як і звук [t], але трохи далі від зубів.

Фонетичні звуки, як правило, не викликають труднощі

Phonetic Symbol   Examples Explanation
663abf75653c2b5a2420544903961c0a Англійська транскрипція tree [tri?], sea [si?], receive [r??si?v], we [wi?] Довгий, тривалий звук: “І-ІІ”
1fb74047910c7bcb7a916a23d5cd5410 Англійська транскрипція bit [b?t], symbol [?s?mbl], recall [r??k??l], business [?b?zn?s] Короткий, низький звук, що між звуками “І-S”
cfd13593b66a2aa822699ae70b145ce2 Англійська транскрипція car [k??(r)], far [f??(r)], garage [g??r?:?], heart [h??(r)t] Довгий, тривалий звук: “А-АА”
3ce3b7c7e9e07d1eafeaee06ce19b495 Англійська транскрипція sort [?s?:rt], ball [b??l], ought [???t], awful [???fl] Довгий, відкритий звук: “Про”
0c68652c4525d39cb7b954fcb0a14f4e Англійська транскрипція put [?p?t], foot [f?t], could [k?d], butcher [?b?t??(r)] Короткий звук “У”
290b134255a934540c3d9c70faed23ca Англійська транскрипція fool [fu?l], rule [ru?l], shoes [?u?z], true [tru?] Довгий, м’який звук: “У”
26bde0b0b1d268f577ef35f8f2758b02 Англійська транскрипція up [?p], but [b?t], blood [bl?d], love [l?v] Короткий, різкий звук “A”
ff8e7d11927580da4ba843f22bd8315a Англійська транскрипція rock [r?k], impossible [?m?p?s?b?l], body [?b?di], cough [k?f] Щось середнє між “Про-А”
7730c1a37dbb1e8b2239e5b626ad1a39 Англійська транскрипція bed [bed], effort [?ef?(r)t], head [hed], said [?sed] Пом’якшений звук “Е”
8bff756b898a796fbdb07fcacb2fb8db Англійська транскрипція fear [f??(r)], beer [b??(r)], here [h??(r)] Щось середнє між “ІИ” і “ВЕ”
2673c7c5b59edf2be600bad5461d6467 Англійська транскрипція hair [he?(r)], care [ke?(r)], there [?e?(r)], hare [he?(r)] Схоже на “ЕА”
f167f00a5bf7d59b16ff023f4b323377 Англійська транскрипція tray [tre?], eight [e?t], make [me?k], say [?se?] Пом’якшене “ГЕЙ”
faed6360793115906ec1e1044d10733f Англійська транскрипція joy [d???], coin [?k??n], oyster [???st?r] Схоже на “ОЙ”
de56910e3bc6b15ac1eecc64fadfd5a5 Англійська транскрипція sky [?ska?], I [?a?], bye [?ba?], die [?da?], by [?ba?] Схоже на “АЙ”
434f1d1c6ff6a2e1085004d81a663777 Англійська транскрипція trousers [?tra?z?z], cow [ka?], hour [?a??(r)], our [?a??(r)] Пом’якшене “АУ”
1ddb11567861fec7bf7d9e0454800872 Англійська транскрипція joke [d???k], coat [k??t], own [??n], go [g??] Пом’якшене “ОУ”
f09c4b03abd773e735087a6c28ba51b8 Англійська транскрипція board [b??(r)d], tab [t?b], abandon [??b?nd?n] Аналог російського звуку “Б”
33c7a56c07157d4d08734d9b87e54c29 Англійська транскрипція cord [k??(r)d school [sku?l], ache [e?k], ],Kodak [?ko?d?k] Аналог російського звуку “До”
863e657ee83e633cfd0377b15216e237 Англійська транскрипція grace [?re?s], agree [???ri?], auxiliary [????z?li?ri] (x = g+z) Аналог російського звуку “Р”
b96909e5a37ff09100930bbe9922f131 Англійська транскрипція fool [fu?l], atmosphere [??tm?sf??(r)],enough [??n?f] Аналог російського звуку “Ф”
eeba41bed24d7b20e66e076aac4e4da2 Англійська транскрипція sunday [?s?nde?], citizen [?s?t?z?n], east [i?st], scissors [?s?z?(r)z] Дуже схожий на звук “З”
d4cc92eaafd342b9d3e0843ddb5ff499 Англійська транскрипція zebra [?zebr?], scissors [?s?z?(r)z], resign [r??za?n] Дуже схожий на “З”
bc174a0e42e6ea6200ccfde0f2f10e08 Англійська транскрипція mother [?m???(r)], lamb [l?m] Аналог російського звуку “М”
7b3d767e33dc55f2ae328c4fd0b0a884 Англійська транскрипція note [n??t], intrusion [?n?tru??n], knowledge [?n?l?d?] Аналог російського звуку “Н”
df89e0417bc9084acc13d18814628759 Англійська транскрипція laughter [?l??ft?(r)], illegal [??li??l] Пом’якшений звук “Л”

Інтерактивні відеоуроки на тему фонетичних звуків

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн