Англійська транскрипція

Транскрипція (Transcription) – це вимова звуків і слів записане певним набором знаків, тобто транскрипція повідомляє правильне вимови цього слова. Тому при вивченні будь-якої іноземної мови необхідно насамперед освоїти його систему знаків транскрипції, так як її знання дозволяє самостійно, без яких-або аудіоматеріалів дізнатися вимова будь-якого слова.

У світі існує кілька систем транскрипцій, які трохи відрізняються один від одного (кількома знаками). У даній статті Ви зможете вивчити знаки транскрипції типові для міжнародного середовища.

Кілька важливих моментів

  • Транскрипцію слова (знака) прийнято писати в квадратних дужках – […]
  • Досить багато англійських звуків зовсім не схожі на російські, їх майже неможливо описати, тільки приблизно. Тому в них необхідно довго вслухатися, щоб визначити відмінність.
  • Один фонетичний знак транскрипції може писатися по-різному. Однак з практикою починаєш швидко визначати, як яка буква в слові звучить.
  • Головний наголос у транскрипції позначається ось таким верхнім апострофом – ‘. Він ставиться перед ударним складом: hotel [həʊˈtel] (хоутел – наголос на склад “е”). Нижній же “,” означає другорядне наголос.
  • У транскрипції слова іноді можна зустріти його знаки в круглих дужках – (…). Це означає, що даний звук може вимовлятися, а може і ні: apple [ˈæp(ə)l]
  • Двокрапка після гласного звуку означає довгий, тривалий звук, наприклад:

i (I) – простий короткий, низький звук “і” (щось між звуками і-и)
i: – довгий, тривалий звук “і-іі”

В цілому це все, тепер переходьте до вивчення знаків і обов’язково прослуховуйте дані для кожного знака приклади (значок програвача). Особливо це стосується першої таблиці, в якій дані найскладніші фонетичні звуки (знаки) транскрипції англійської мови.

Після таблиць представлені інтерактивні відеоуроки на цю тему.
Фонетичні звуки, як правило, викликають труднощі

Читайте також:  Додаток в англійській мові: види доповнення
Phonetic Symbol ExamplesExplanation
4c33562f28f9d64a77a659ba398048d7 Англійська транскрипція until [ənˈtɪl], about [əˈbaʊt], alias [ˈeɪliəs]Короткий і слабкий “А”, трохи “У”. Часто його називають “schwa sound”.
d6f6fc68b924c816e3ac5410605597cd Англійська транскрипція cat [ˈkæt], apple [ˈæpl], compact [kəmˈpækt]Щось між звуками “А” і “Е”. Гортанний звук, не носової.
7eb5403035ab27c4918bdb6f09637ac3 Англійська транскрипція her [ˈhɜ:r], first [ˈfɜː(r)st], turn [ˈtɜː(r)n], search [ˈsɜː(r)tʃ], word [ˈwɜː(r)d]Між “О” і “Е”. Не говоріть, як російську “Е”.
1edc1a48a2548282df4b4132f1ecf4f7 Англійська транскрипція shine [ˈʃaɪn], sure [ˈʃʊə(r)], action [ˈækʃʌn], special [ˈspeʃl], issue [ˈɪʃuː]Дуже м’який звук “Ш”. Намагайтеся не притискати язик до піднебіння.
c00f6d65a800a4babcad108fa2ac8cde Англійська транскрипція chance [ˈtʃɑːns], achieve [əˈtʃiːv], catch [ˈkætʃ], mutual [ˈmjuːtʃʊəl]Ближче всього до російської звуку “Ч”.
f629b8c85cc97b9382950eccdf5c37b3 Англійська транскрипція visual [ˈvɪʒʊəl], casual [ˈkæʒʊəl], usual [ˈjuːʒʊəl], garage [gɜˈrɑ:ʒ]Досить м’який звук “Ж”
691b246d3c5eeb9279addfb74fb0d22c Англійська транскрипція jungle [ˈdʒʌŋɡl], judge [ˈdʒʌdʒ], logic [ˈlɒdʒɪk], procedure [prəˈsiːdʒə(r)]Приблизно як “ДЖ” – ДЖокер, ДЖин.
9d3e5da8b401485fed2740ebd25c40dc Англійська транскрипція yet [jet], yesterday [ˈjestədi], you [juː], utility [juːˈtɪlɪti]Нагадує звук “Й”
0693119a934025352f4e92ed80b38252 Англійська транскрипція random [ˈrændəm], orange [ˈɒrɪndʒ], order [ˈɔː(r)də(r)]Спробуйте вимовити звук схожий на “иаэр” не торкаючись неба – саме такий рух повинен здійснювати мову.
2e37384f46bcf112703ad66debf05185 Англійська транскрипція what [wɒt], windows [ˈwɪndəʊwz],quest [kwest], one [wʌn]Схожий на “Ууэ”. Витягніть губи і в кінцевій фазі поверніть назад.
4dbefd06f7e8e5f5a4c5a42e48c8f71c Англійська транскрипція vocal [ˈvoʊkl], give [ɡɪv]Просто звук “У”. Верхні зуби стосуються нижньої губи.
e9059ffd707b5a52c6cd521461cd5d1b Англійська транскрипція head [hed], uphill [ˈʌphɪl]Схожий на м’яке “X”. Мова має залишатися на місці, не підніматися.
dbd629f525d8187572924e4b5283a4f0 Англійська транскрипція sing [sɪŋ], sink [sɪŋk]Схожий зі звуком “Н”. Носовий звук, все повітря виходить у “у ніс”
bfe96057be8604a4108f198f02951dfd Англійська транскрипція thanks [θæŋks], ethic [ˈeθɪk]Ближче до “Ф”. Кінчик язика між зубами (несильно натисніть)
663d790cbcf10b6183a174ba1de1b383 Англійська транскрипція there [ðeə(r)], other [ˈʌðə(r)]Ближче до “З”. Кінчик язика між зубами. Вібрує горло і мову.
73b9d2877b35157947ba23294b6d6292 Англійська транскрипція parking [ˈp:ɑrkɪŋ], gallop [ˈɡæləp], open [ˈəʊpən]Ближче до “П”. Губи відштовхуються, і в кінці виходить видих.
948f77445bffea6677e12305ff72ed97 Англійська транскрипція trunk [trʌŋk], request [rɪˈkwest], receipt [rɪˈsiːt]Кінчик язика торкається неба ближче до зубів і різко відштовхується.
cb896578876ed60d3c505f85e81cf1bf Англійська транскрипція add [ˈæd], ad [ˈæd], diligent [ˈdɪlɪdʒənt]Також як і звук [t], але трохи далі від зубів.
Читайте також:  Цікаві каламбури з фільмів англійською мовою

Фонетичні звуки, як правило, не викликають труднощі

Phonetic Symbol ExamplesExplanation
663abf75653c2b5a2420544903961c0a Англійська транскрипція tree [triː], sea [siː], receive [rɪˈsiːv], we [wiː]Довгий, тривалий звук: “І-ІІ”
1fb74047910c7bcb7a916a23d5cd5410 Англійська транскрипція bit [bɪt], symbol [ˈsɪmbl], recall [rɪˈkɔːl], business [ˈbɪznəs]Короткий, низький звук, що між звуками “І-S”
cfd13593b66a2aa822699ae70b145ce2 Англійська транскрипція car [kɑː(r)], far [fɑː(r)], garage [gɜˈrɑ:ʒ], heart [hɑː(r)t]Довгий, тривалий звук: “А-АА”
3ce3b7c7e9e07d1eafeaee06ce19b495 Англійська транскрипція sort [ˈsɔ:rt], ball [bɔːl], ought [ˈɔːt], awful [ˈɔːfl]Довгий, відкритий звук: “Про”
0c68652c4525d39cb7b954fcb0a14f4e Англійська транскрипція put [ˈpʊt], foot [fʊt], could [kʊd], butcher [ˈbʊtʃə(r)]Короткий звук “У”
290b134255a934540c3d9c70faed23ca Англійська транскрипція fool [fuːl], rule [ruːl], shoes [ʃuːz], true [truː]Довгий, м’який звук: “У”
26bde0b0b1d268f577ef35f8f2758b02 Англійська транскрипція up [ʌp], but [bʌt], blood [blʌd], love [lʌv]Короткий, різкий звук “A”
ff8e7d11927580da4ba843f22bd8315a Англійська транскрипція rock [rɒk], impossible [ɪmˈpɑsʌbʌl], body [ˈbɒdi], cough [kɒf]Щось середнє між “Про-А”
7730c1a37dbb1e8b2239e5b626ad1a39 Англійська транскрипція bed [bed], effort [ˈefə(r)t], head [hed], said [ˈsed]Пом’якшений звук “Е”
8bff756b898a796fbdb07fcacb2fb8db Англійська транскрипція fear [fɪə(r)], beer [bɪə(r)], here [hɪə(r)]Щось середнє між “ІИ” і “ВЕ”
2673c7c5b59edf2be600bad5461d6467 Англійська транскрипція hair [heə(r)], care [keə(r)], there [ðeə(r)], hare [heə(r)]Схоже на “ЕА”
f167f00a5bf7d59b16ff023f4b323377 Англійська транскрипція tray [treɪ], eight [eɪt], make [meɪk], say [ˈseɪ]Пом’якшене “ГЕЙ”
faed6360793115906ec1e1044d10733f Англійська транскрипція joy [dʒɔɪ], coin [ˈkɔɪn], oyster [ˈɔɪstɜr]Схоже на “ОЙ”
de56910e3bc6b15ac1eecc64fadfd5a5 Англійська транскрипція sky [ˈskaɪ], I [ˈaɪ], bye [ˈbaɪ], die [ˈdaɪ], by [ˈbaɪ]Схоже на “АЙ”
434f1d1c6ff6a2e1085004d81a663777 Англійська транскрипція trousers [ˈtraʊzəz], cow [kaʊ], hour [ˈaʊə(r)], our [ˈaʊə(r)]Пом’якшене “АУ”
1ddb11567861fec7bf7d9e0454800872 Англійська транскрипція joke [dʒəʊk], coat [kəʊt], own [əʊn], go [gəʊ]Пом’якшене “ОУ”
f09c4b03abd773e735087a6c28ba51b8 Англійська транскрипція board [bɔː(r)d], tab [tæb], abandon [əˈbændən]Аналог російського звуку “Б”
33c7a56c07157d4d08734d9b87e54c29 Англійська транскрипція cord [kɔː(r)d school [skuːl], ache [eɪk], ],Kodak [ˈkoˌdæk]Аналог російського звуку “До”
863e657ee83e633cfd0377b15216e237 Англійська транскрипція grace [ɡreɪs], agree [əˈɡriː], auxiliary [ɔːɡˈzɪliəri] (x = g+z)Аналог російського звуку “Р”
b96909e5a37ff09100930bbe9922f131 Англійська транскрипція fool [fuːl], atmosphere [ˈætməsfɪə(r)],enough [ɪˈnʌf]Аналог російського звуку “Ф”
eeba41bed24d7b20e66e076aac4e4da2 Англійська транскрипція sunday [ˈsʌndeɪ], citizen [ˈsɪtɪzən], east [iːst], scissors [ˈsɪzə(r)z]Дуже схожий на звук “З”
d4cc92eaafd342b9d3e0843ddb5ff499 Англійська транскрипція zebra [ˈzebrə], scissors [ˈsɪzə(r)z], resign [rɪˈzaɪn]Дуже схожий на “З”
bc174a0e42e6ea6200ccfde0f2f10e08 Англійська транскрипція mother [ˈmʌðə(r)], lamb [læm]Аналог російського звуку “М”
7b3d767e33dc55f2ae328c4fd0b0a884 Англійська транскрипція note [nəʊt], intrusion [ɪnˈtruːʒn], knowledge [ˈnɒlɪdʒ]Аналог російського звуку “Н”
df89e0417bc9084acc13d18814628759 Англійська транскрипція laughter [ˈlɑːftə(r)], illegal [ɪˈliːɡl]Пом’якшений звук “Л”
Читайте також:  Складний підмет Complex Subject в англійській мові

Інтерактивні відеоуроки на тему фонетичних звуків

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: