Англійські іменники в таблиці і пропозиції

Словотвір — дуже важлива наука в будь-якій мові. Адже знаючи принципи побудови слова, можна в підсумку цим словом володіти. Що означає володіти? Це означає — говорити вільно, не заглядаючи болісно в словники. Зрозумівши з яких складових частин складається слово (коренів, суфіксів, префіксів і т. д.), і яку роль вона може відігравати в реченні, по методу подібності можна і самим складати слова і пропозиції.

Сьогодні ми розглянемо морфологію англійських іменників, розберемо його на складові частини і спробуємо розглянути якусь закономірність у їх побудові. Хоча й кажуть, що англійські іменники — це тема набагато легше, ніж дієслова, все ж тут є свої важкі місця і особливості.
anglijjskie sushhestvitelnye v tablice i predlozheniyakh17 Англійські іменники в таблиці і пропозиціїМорфологія англійських іменників

Структурні категорії англійських іменників

1. Прості іменники (simple nouns) -характеризуються присутністю лише кореня слова, без префіксів і суфіксів:

anglijjskie sushhestvitelnye v tablice i predlozheniyakh18 Англійські іменники в таблиці і пропозиції

 • book — книга
 • cat — кішка
 • bed — ліжко
 • swan — лебідь
 • idea — ідея, подання
 • view — вид, точка зору

2. Похідні іменники (derivative nouns) утворюються за допомогою суфікса та/або префікса.

anglijjskie sushhestvitelnye v tablice i predlozheniyakh19 Англійські іменники в таблиці і пропозиції

Перший тип створений додаванням суфікса:

 • -able — countable — обчислювальний, drinkable — питної
 • -age: footage — довжина, відстань (в метрах)
 • -al: denial — заперечення, proposal — пропозиція
 • -ance (-я): preference — перевагу, acceptance — прийняття
 • -ant (-ent): consultant — консультант, student — студент
 • -cy: urgency — терміновість, frequency — частота
 • -dis: disability — нездатність, інвалідність, discomfort — незручність
 • -dom: kingdom — царство, wisdom — мудрість
 • -er (-or, -ar): beggar — жебрак, жебрак, elevator — підйомник, ліфт, worker — робітник
 • -hood: brotherhood — братерські відносини
 • -ion (-ation): elimination — видалення, connection — зв’язок
 • -ism: Marxism – Марксизм, liberalism – лібералізм (доктрини)
 • -ity (-ty): majesty — величність, activity — діяльність, активність
 • -ment: supplement – додавання, доповнення, establishment — постанова
 • -ness: darkness — темрява, bigness — величина
 • -ry: bakery — пекарня, robbery — пограбування
 • -ship: friendship — дружба, citizenship — громадянство

Другий тип-додаванням префікса:

anglijjskie sushhestvitelnye v tablice i predlozheniyakh20 Англійські іменники в таблиці і пропозиції

 • Anti -: antidote – протиотруту
 • Auto -: automobile – автомобіль
 • bi-: bilingualism — білінгвізм
 • co-: co-founder — співзасновник, commemorate — поминати
 • con-: consequence – результат, наслідок, concord — згода
 • counter-:counterargument — контраргумент counterbalance – контргруз, противага
 • ex-: expresident-екс-президент
 • hyper-: hyperinflation — гіперінфляція
 • in-:inattention — неуважність, incompatibility — несумісність
 • inter-:intercom — внутрішня зв’язок, interface – інтерфейс, interchange — (взаємний) обмін
 • kilo-:kilobyte — кілобайт
 • mal: — malnutrition — недоїдання
 • mega-:megabyte — мегабайт
 • mis-:misconduct — проступок, mismanagement — безгосподарність
 • mini-:mini — publication — міні видання, mini-theory — міні теорія
 • mono-:monosyllable — односложное слово, monograph — монографія
 • neo:neoclassicism — неокласицизм, neoimpressionism — неоимпрессионизм
 • out-:outbuilding — флігель, прибудова
 • poly-:polysyllable — багатоскладове слово
 • pseudo-:pseudo-expert — псевдо-експерт
 • re-:reformation — реформа, research — дослідження
 • semi-:півколо — півколо, semicolon — крапка з комою (;)
 • sub-: subcell — подъячейка, subdivision — підрозділ
 • super-:superego — понад -я, superpowers – наддержави
 • sur-:surtax — надбавочний прибутковий податок
 • tele-:telecommunications — телекомунікації
 • tri-: tripartism — трипартизм
 • ultra-:ultrasound — ультразвук
 • under-: underpayment — недоплата, undergraduate — студент
 • vice-:vice-chansellor — проректор (в Великобританії)

У третьому типі присутні і суфікс, і префікс.

anglijjskie sushhestvitelnye v tablice i predlozheniyakh21 Англійські іменники в таблиці і пропозиції

 • соп-gratul-ation — привітання
 • dis-crimina-tion — сегрегування
 • mis-information — дезінформація
 • re-formulation — переформулювання
 • semi-conduct-or — напівпровідник

3.складні (складені) іменники -(compound nouns) — утворюються при поєднанні двох і більше частин мови:

anglijjskie sushhestvitelnye v tablice i predlozheniyakh22 Англійські іменники в таблиці і пропозиції

 • dining room — їдальня
 • brother – in -law — шурин
 • blackboard — класна дошка
 • stick-in-the-mud — відсталий
 • Great Britain — Великобританія
 • swimming pool — басейн
 • sunrise — світанок
 • haircut — стрижка
 • миття посуду, щоб machine — посудомийна машина
 • underworld — злочинний світ

Приклади формування складових іменників

Приклад у таблиці

Noun-іменник+Noun – іменникToothpaste-зубна паста
Adjective – прикметник+Noun-іменникmonthly ticket — проїзний квиток на місяць
Verb-дієслово+Noun – іменникswimming pool — басейн
Preposition-привід+Noun – іменникUnderground — підземка, метро
Noun – іменник+Verb – дієсловоHaircut — стрижка
Noun – сушествительное+Preposition – привідhanger on — поплічник, прихлебатель
Adjective – прикметник+Verb – дієсловоdry-cleaning — хімчистка
Preposition – привід+Verb – дієсловоOutput — продукція, продуктивність, вихід

Придаткові пропозиції, виконують роль іменника

Слідом за складними іменниками англійці обов’язково згадують про якихось граматичних конструкціях, які відіграють роль іменника. Вони їх називають Noun clauses або Nominal clauses. В російській мові такого поняття не існує, так що нам доведеться умовно назвати їх Noun-пропозиціями.

Вони точно так само, як і іменники, можуть мати різні граматичні функції:

підмет, номінативна частина складеного присудка, частина предложного обороту, додаток, обставина.

Noun-пропозиції є другорядними пропозиціями (dependent clauses) і бувають декількох видів:

 • That-clauses -That – речення;
 • Wh-clauses – Wh – пропозиції
 • непрямі запитання вводяться сполучниками If/whether.

Перший вид містить союз that як частинку, яка зв’язувала його з головним реченням, для другого виду цю роль відіграє одну з союзних слів: what, why, where, when, who, how, для третього – союзи If/whether.

Далі слід таблиця, в якій відображені придаткові пропозиції, введені різними спілками і виконують різні функції. Кілька осередків пустують, так як не всі Noun – пропозиції можуть виконати певну функцію, наприклад, Wh-пропозиція не може зайняти місце додатки.

That-clauseThat-реченняWh- clauseWh- пропозиціяIf/whether- indirect questionsНепрямі запитання If/whether
Subject — ПідметThat he was unable to finish the taskТе, що він не міг завершити завдання, було очевидно.What he made for us is a miracle.Те, що він зробив для нас, це диво.Whether she can manage the situation is the most important question.Чи зможе вона впоратися з ситуацією, це найважливіше питання.
Complemen — tдополнениеEveryone can understand that she is not sincere.Всі змогли зрозуміти, що вона нещира.No one could explain what the sculpture looked like.Ніхто не міг пояснити, на що схожа скульптура.I cannot affirm whether he could really hit anyone.Я не можу стверджувати, чи він міг вдарити кого-небудь.
Subject of a verb — Номінативна частина складеного присудкаThe problem is that he does not want to face the truth.Складність у тому, що він не хоче поглянути правді в очі.The question is when he is going to come back to university.Питання в тому, коли він збирається повернутися в університет.———-———-
Apposition — додатокThe cruel news that he had been fired, knocked him down.Жорстока новину про те, що він був звільнений, підкосила його.———-———-———-———-
Adjective complement — обставинаThe pupils are sad that their teacher is ill.Діти засмучені, що їхня вчителька хворіє.The robbers ran away when they saw the guard.Грабіжники втекли, коли вони побачили охоронця———-———-
Object of preposition — прийменниковий оборот———-———-Everything depends on how he will perform tomorrow.Все залежить від того, як він виступить завтра.Her carrier depends on whether he will tell the truth.Її кар’єра залежить від того, чи зможе він сказати правду.

Використання придаткових пропозицій в англійській мові є звичайною практикою, тому як дані граматичні конструкції несуть часом ключову смислове навантаження (за винятком випадку, коли вони виконують роль додатка), і їх неможливо виключити зі складу усього пропозиції. Тим не менше, бувають труднощі з визначенням типу пропозиції, тому ми запропонували вам вивчити дану тему.

У висновку пару веселих хвилин:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: