Апостроф в англійській мові: значення і випадки вживання

У англійців є безліч відмінних особливостей: у характері, звичках, традиціях і навіть мови. Апостроф в англійській мові є однією з них. Часом, цей маленький значок, створює великі труднощі для вивчають, бо багато хто плутає, коли і де його потрібно ставити. Апостроф (apostrophe), іншими словами, надстрочная кома використовується в англійській граматиці тільки на листі, і лише в кількох випадках.

Зміст

 • Вказівка приналежності
 • Апостроф як знак скорочення
 • Вираз час/Time Expressions
 • Особливі випадки використання ‘
 • Коли апостроф не потрібен
 • Вправи для закріплення

Вказівка приналежності

Апостроф використовують, щоб вказати приналежність. Ставити його слід перед буквою S, коли що належить кому-небудь або чому-небудь і володар вказаний в однині.

972a65a95236b810173790e5f2255b94 Апостроф в англійській мові: значення і випадки вживання

Приклади:

 • the pupil’s books — книги учня,
 • the uncle’s house — будинок дядька.

Увага! Якщо присвійний іменник, утворене за допомогою конструкції of the означає будівлю, об’єкт або предмет меблів, то тут не ставиться апостроф.

Приклади:

 • room of the office — office room,
 • leg of the chair — chair leg.

Коли ж володарів чого-небудь стає багато, ставити надстрочную кому слід після S.

Приклади: the employers’ association — асоціація роботодавців, the parents’ room — кімната батьків.

Увага! У деяких іменників в англійській мові множина утворюється нетиповим способом. У цьому випадку апостроф ставиться на теж місце, що і у випадку з іменниками в однині, оскільки подібні слова не закінчуються на s.

Наприклад:

 • children’s toys — іграшки дітей,
 • women’s magazine — жіночий журнал.

Якщо мова йде про імена власні у множині, апостроф ставлять в кінці, після -s.

Читайте також:  У чому різниця між immigrate і emigrate?

Приклад:

 • The Golsbergs’ party was well arranged.

При вживанні апострофа зі складними складовими словами діють стандартні правила.

Приклад:

 • Your brother-in-law’s costume is very expensive — костюм твого зятя дуже дорогий.

Якщо один предмет належить двом або кільком іменником, то надстрочную кому ставлять після останнього з них.

Приклад:

 • Jane and Julia’s presentation — презентація Джейн і Джулії.

Коли ж власний предмет є у кожного власника, ми додаємо ‘s до кожного слова.

Приклад:

 • Mother’s and father’s cars stay in garage — машини батька і матері стоять у гаражі.

Апостроф як знак скорочення

Заміна букв у слові, яке було скорочено або спрощено позначається апострофом. Використання знака в цій функції зустрічається в розмовному англійською мовою:

 • am — ‘m— “i’m just doing!”
 • are — ‘re — “they’re late as usually.”
 • has, is — ‘s — “who’s going to help me with homework?”
 • have ‘ve — “Weve got something to tell them”
 • had, would — ‘d
 • shall, will — ‘ll
 • not — ‘t

Апостроф може ставитися з двох сторін слова, замінюючи випали літери: bread ‘n’ water (тобто and).

Існують рідкісні випадки, коли апостроф вказує на те, що спочатку слово було довшим, але з часом його спростили: ‘cello — violoncello або o’clock – скорочена форма від архаїчної граматичної конструкції 18-го століття “of the clock”.

У літературних творах апостроф часто використовується авторами для вираження якогось місцевого діалекту, наприклад, щоб підкреслити мова типового лондонця.

Питання have you seen them hanging around here lately?-Ти не помічав, щоб вони бовталися тут останнім часом? Типовий житель Лондона озвучив би саме так: ‘ave you seen ’em ‘angin’ around ‘ере lately?

Увага! Незважаючи на те, що скорочення широко поширені в сучасному англійській, і роблять мову більш природною, в офіційній документації їх слід уникати.

Вираз час/Time Expressions

Лапками також використовуються, коли мова йде про обставини часу, тимчасових періодах. Наприклад, a day’s pay, two week’s notice — двотижневі замітки, one month’s holiday — канікули тривалістю в один місяць, four hours’ delay — зволікання в чотири години.

Читайте також:  Слова-маркери Present Simple: визначення, правила і приклади

65cbfc81916c240223613c4001ef4ba6 Апостроф в англійській мові: значення і випадки вживання

Особливі випадки використання

Для правильної побудови речень апостроф слід застосовувати у таких випадках, як:

 • the article must go to the printer’s — стаття повинна відправитися в друк;
 • our rates are lower than other companies’ — наші тарифи нижчі, ніж у інших компаній.

Тут знак необхідний, так як у першому реченні мається на увазі «the printer’s firm», а в другому — «other companies’ rates».

Також апостроф служить для позначення множини в наступних пропозиціях:

 • our sales prices in the 1980’s were higher than they are now — Наші ціни у 1980-х роках були вище, ніж зараз
 • his name is spelt with two i s — його ім’я пишеться з двома «i»;
 • I’m tired of his if’s and but’s. — я втомився від його «якщо» і «але»;
 • &s — try to use as rare as possible;
 • the 1980s — the years from 1980 to 1989;
 • he lost two Samsung Galaxy S3s.

Цікавий особливий випадок використання надстрочной коми в словах з закінчення-ing, де вона вказує, що останній звук повинен вимовляється правильно, а саме [n], а не [ŋ].

Приклад:

 • I spent most o’ the day replacin’ the broken bit… — замість replacing і of.

Коли апостроф не потрібен

Всі присвійні займенники (мій, ours, yours, his, her, its) в англійській мові вживаються без апострофа. Приклади: her umbrella, my cat, its bone та ін.

Вправи для закріплення

Вправа № 1. Виберіть правильний варіант.

1. My ___________ health is the most important thing to me.

a) children
b) children’s
c) childrens’
d) childs’

2. Those are my _________ over there.

Читайте також:  Future Simple - простий майбутній час в англійській мові

a) boot
b) boots
c) boot’s
d) boots’

3. Don’t go in there Peter, that’s the __________ changing room.

a) lady
b) ladys
c) ladys’
d) ladies’
4. ________________ book is this?

a) who’s
b) Whos
c) Whose
d) Whose’s

5. _______ not a very good car, but at least ________ mine.

a) it’s / it’s
b) Its / its
c) it’s / its
d) Its / it’s

6. If you want to leave your job you must give at least four _________ notice.

a) week
b) weeks
c) week’s
d) weeks’

Вправа № 2. Перекладіть наступні речення на англійську мову.

 • Це весілля моїх кращих друзів.
 • Візьми машину Мері.
 • Це м’яч моєї собаки.
 • Вони будуть жити в будинку його батьків.
 • Принеси ноутбуки Памэлы і Джорджа.
 • Він з’їв яблуко Каті.
 • Друзі Алекса приїдуть завтра.
 • Телефони Стівена і Хелен лежать на столі.
 • Вправа № 3. Знайдіть помилки в реченні.

  The childrens ball fell into the two neighbor’s yard.

  Правильний варіант The children’s ball fell into the two сусідів’ yard.

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: