Час Present Simple: правила, таблиці, приклади пропозицій

Доброго дня! Сьогодні ви познайомитеся з цим невизначеним (простим) часом в англійській мові — Present Simple, або як його ще називають Present Indefenite. Вивчення часових форм дієслова в англійській мові завжди починається саме з Present Simple, оскільки воно є базовим. Якщо ви зрозумієте структуру цього часу, вам легко буде розібратися з іншими часами.

Вивчивши матеріал, ви дізнаєтеся, в яких випадках використовується час Present Simple, познайомитеся з правилами утворення Present Simple і з багатьма іншими нюансами використання часу Present Simple, показаних на окремих прикладах.

Значення Present Simple Tense

Для початку, давайте визначимося зі значенням часу Present Simple. Отже, Present Simple виражає дії або стану у теперішньому часі, при цьому, не вказуючи їх тривалість, завершеність, предшествование по відношенню до іншої дії і т. д.

Дії, виражені у Present Simple, що відносяться до цього часу, але, як правило, не відбуваються у момент мовлення. Цим Present Simple і відрізняється від теперішнього часу в російській мові. Російське даний час позначає дії, які відносяться до теперішнього періоду часу, так і дії, які відбуваються в момент мовлення. В англійській мові для вираження останніх, використовується інша форма теперішнього часу, а саме Present Continuous. Ви можете переконатися в цьому на такому прикладі:

 • Present Simple: I speak Russian. — Я говорю російською. (в значенні – взагалі вмію говорити російською)
 • Present Continuous: I am Russian speaking — Я говорю російською. (в значенні – говорю російською в даний момент)

vremya present simple: pravila, tablicy, primery predlozhenijj12 Час Present Simple: правила, таблиці, приклади пропозиційЗверніть увагу на правила!

Правила утворення Present Simple Tense

А зараз саме час перейти до головного — до правилами утворення Present Simple Tense в англійській мові.

Ствердна форма Present Simple Tense

Для утворення стверджувальної форми Present Simple не потрібні допоміжні дієслова. Для осіб I, you однини і we, you, they множини, форми дієслова в Present Simple збігаються з инфинитивной формою. Це стосується як правильних, так і неправильних дієслів.

Тільки в 3-м особі однини (he, she, it) до дієслова додається закінчення − s або — es. Вимовляються ці закінчення як [s], [z] або [iz].Наприклад:

 • I make [meɪk] — he makes [meɪks]
 • I sing [sɪŋ] —he sings [sɪŋz]
 • I rise [raɪz] — he rises [ˈraɪzɪz]

Правила вимови і написання цих закінчень такі ж, як і для закінчень множини іменників. З ними ви можете ознайомитися в статті Множина іменників в англійській мові.

Таблиця відмінювання дієслів у Present Simple Tense

у стверджувальній формі

Особа Єдине числоМножина
1
2
3
I make
You make
He/ She/ It makes
We make
You make
They make

Вопросительная форма Present Simple Tense

Вопросительная форма утворюється за допомогою допоміжного дієслова to do, за винятком модальних дієслів і дієслів to be і to have. Але про ці винятки поговоримо трохи пізніше. Отже, допоміжний дієслово to do вживається у формах do або does ( he, she, it), согласовываясь в особі і числі з підметом, а основний дієслово в усіх особах має форму інфінітива.

Для утворення питальній форми Present Simple допоміжний дієслово do (does) ставиться на перше місце перед підметом, а за підлягають варто основний дієслово в инфинитивной формі.

Таблиця
відмінювання дієслів у Present Simple Tense

у питальній формі

Особа Єдине числоМножина
1
2
3
Do I make ?
Do you make ?
Does he/ she/ it make ?
Do we make ?
Do you make ?
Do they make ?

Негативна форма Present Simple Tense

Негативна форма також утворюється за допомогою допоміжного дієслова do (does), але в поєднанні з негативною часткою not. Отже, на першому місці ставиться підмет, далі допоміжний дієслово do (does) + заперечна частка not, і основний дієслово в инфинитивной формі.

Допоміжний дієслово do (does) зазвичай зливається в одне слово з часткою not:

 • do not − don’t [dəʊnt]
 • does not − doesn’t [dʌznt]

Таблиця відмінювання дієслів у Present Simple Tense

у негативній формі

Особа Єдине числоМножина
1
2
3
I do not (don’t) make
You do not (don’t) make
He/ She/ It does not (doesn’t) make
We do not (don’t) make
You do not (don’t) make
They do not (don’t) make

vremya present simple: pravila, tablicy, primery predlozhenijj13 Час Present Simple: правила, таблиці, приклади пропозиційПравила відмінювання дієслова в Present Simple Tense

Виключення з правил

А зараз саме час поговорити про винятки з правил! Запам’ятайте!
Модальні дієслова can, ought, may, should, must, would, а також дієслова to be і to have утворюють форми Present Simple не за загальними правилами!

У стверджувальній формі модальні дієслова у формі 3-ї особи однини не мають закінчення − s або — es:

 • I can —can he
 • I may —he may
 • I ought —he ought
 • I must —he must
 • I should—he should
 • I would —he would

Дієслово to be у стверджувальній формі має форми am, is, are, was, were, в залежності від особи і числа, а дієслово to have форми − have та has.

У питальній та заперечній формі, всі ці дієслова використовуються в якості допоміжних!

Уважно перегляньте наступні таблиці і вивчіть їх напам’ять!

Таблиця відмінювання дієслова tо be в Present Simple Tense

ЧислоОсобаСтвердна формаВопросительная формаНегативна форма
Од. ч.1
2
3
I am
You are
He/ She/ It is
Am I?
Are you?
Is he/ she/ it?
I am (i’m) not
You are not (aren’t)
He/ She/ It is not (isn’t)
Мн. ч.1
2
3
We are
You are
They are
Are we?
Are you?
Are they?
We are not (aren’t)
You are not (aren’t)
They are not (aren’t)

vremya present simple: pravila, tablicy, primery predlozhenijj14 Час Present Simple: правила, таблиці, приклади пропозиційВідмінювання дієслова to be в Present Simple Tense

Таблиця відмінювання дієслова tо have у Present Simple Tense

ЧислоОсобаСтвердна формаВопросительная формаНегативна форма
Од. ч.1
2
3
I have
You have
He/ She/ It has
Have I?
Have you?
Has he/ she/ it?
I have not (haven’t)
You have not (haven’t)
He/ She/ It has not (hasn’t)
Мн. ч.1
2
3
We have
You have
They have
Have we?
Have you?
Have they?
We have not (haven’t)
You have not (haven’t)
They have not (haven’t)

Потрібно відзначити, що подібне відмінювання дієслова to have має місце тільки в тих випадках, коли to have означає володіння чим-небудь. В американському англійському, і в цьому значенні предпочитается відмінювати дієслово to have за допомогою допоміжного дієслова to do за загальними правилами Рrеsent Simple:

 • Британський — I haven’t any pens.
 • Американський — I don’t have any pens.

У разі, якщо дієслово to have має значення − отримувати, брати, брати, відчувати і т. д., то він спрягается за загальними правилами, як у британському, так і в американському. Наприклад:

 • Do you have any difficulties getting there? − Вам важко туди добиратися?

У британському англійською в неофіційному стилі часто замість дієслова to have використовується конструкція have got, в якій have відіграє роль допоміжного дієслова. Наприклад:

 • I haven’t got any pens − У мене немає ручок

Ще один спосіб висловити негативну форму дієслова to have — це використання частки no замість not a/ not any:

 • I haven’t any pens = I haven’t got any pens = I have no pens

Таблиця відмінювання модальних дієслів у Present Simple Tense

(на прикладі дієслова — can)

ЧислоОсобаСтвердна формаВопросительная формаНегативна форма
Од. ч.1
2
3
I can
You can
He/ She/ It can
Can I?
Can you?
Can he/ she/ it?
I cannot (can’t)
You cannot (can’t)
He/ She/ It cannot (can’t)
Мн. ч.1
2
3
We can
You can
They can
Can we?
Can you?
Can they?
We cannot (can’t)
You cannot (can’t)
They cannot (can’t)

Present Simple Tense вживається:

1. При вираженні повторюваних або постійних дій в теперішньому часі. Дуже часто в таких пропозиціях присутні обставини часу, які виражають частоту дії:

 • аlways − завжди
 • often — часто
 • daily — щодня
 • usually — зазвичай
 • every day — кожен день
 • regularly — регулярно
 • never — ніколи
 • sometimes — іноді
 • seldom − рідко
 • rarely − нечасто

У більшості випадків обставини часу ставляться між підметом і присудком. Приклади:

 • I always help my brother in his studies. — Я завжди допомагаю братові з навчанням.
 • She usually gets up at eight o’clock. — Зазвичай вона прокидається у вісім годин.
 • We have breakfast every day.− Ми снідаємо кожен день.
 • Do you often visit your Grandmother? — Ти часто відвідуєш свою бабусю?
 • Sandra daily makes exercises. — Сандра робить вправи щодня.
 • I seldom meet with Jim. — Я рідко зустрічаюся з Джимом.
 • Nick never goes home before nine. — Нік ніколи не йде додому раніше дев’яти.
 • My mother doesn’t often give me work. — Моя мама не часто дає мені роботу.
 • She sometimes goes in our swimming-pool. — Вона іноді ходить в наш басейн.

Значення повторюваних або постійних дій може бути показано не тільки прислівниками, але і самою формою Present Simple, наприклад, якщо вказується місце або час звичайного дії, або у разі перерахування послідовних дій.

 • Nick goes to school at 9 o’clock. — Нік ходить в школу в 9 годин.
 • I wake up, wash, have my breakfast, dress and go to university. — Я прокидаюся, вмиваюся, снідаю, одягаюся і йду в університет.

2. При вираженні дії або властивості, що характеризує підмет в даний момент часу або постійно. Наприклад:

 • Nick speaks Russian very well. — Нік говорить по російськи дуже добре.
 • My brother plays violin and sings. — Мій брат грає на скрипці і співає.
 • He is a student. — Він студент.
 • What is your name? — Як тебе звуть?

3. При вираженні загальних положень або всім відомих істин:

 • The earth goes round the sun in 24 hours.− Земля робить коло навколо сонця за 24 години.
 • Two and two is four.− Двічі два чотири.

4. При позначенні дій або станів, які відбуваються в даний момент промови, якщо вони виражені дієсловами, які не вживаються у теперішньому тривалому часі. Зазвичай це дієслова, які позначають почуття, стану, бажання, думки і т. д.

 • Дієслова бажання і волевиявлення: to want — хотіти, to desire — бажати, to wish — бажати, to mind — турбуватися, to refuse — відмовляти, to forgive — прощати, to demand — вимагати …
 • Дієслова почуттів і емоцій: tо love — любити, to hate — ненавидіти, to like — подобатися, to dislike — не подобатися, не любити, to adore — обожнювати, tо respect — поважати, to detest — живити огиду, to care for — любити, …
 • Дієслова фізичних сприйняття і мислення: to hear — чути, to see бачити, to smell -відчувати запах, to agree — погоджуватися, to believe — вірити, to doubt -сумніватися, to notice — помічати, to forget — забувати, to remember — пам’ятати, to know знати, to suppose — вважати, to understand — розуміти, to recognize — дізнаватися, to realize — розуміти, to mean — мати на увазі, to imagine — уявляти, уявляти, to fancy — уявляти, to perceive — сприймати, to think — вважати …
 • Дієслова загального значення: to be — бути, to have — мати, to belong to — належати, to differ from — відрізнятися, to concern — стосуватися, to consist of — складатися з, to contain — утримувати, to resemble — нагадувати, to depend on — залежати від, to own — володіти, to equal — рівнятися, to include — включати, to іnvolve — залучати, to lack — бракувати, to matter — мати значення, to owe — бути належним, to possess — мати, to deserve — заслуговувати, to remain — залишатися, tо result — призводити до …

Наприклад:

 • We respect our parents very much. — Ми дуже поважаємо своїх батьків.
 • What do you hear? − Що ти чуєш?
 • I don’t see her here. − Я не бачу її тут.
 • We don’t understand you. − Ми вас не розуміємо.
 • My mother don’t allow me to go there. — Моя мама не дозволяє мені туди йти.

5. При вираженні майбутніх дій або станів (передбачуваних в майбутньому) в обставинних придаткових пропозиціях часу і умови після спілок:

 • if — якщо
 • when — коли
 • unless — якщо не
 • аѕ ѕооп as — як тільки
 • till, until — поки (не)
 • before — до того як

На російську мову такі підрядні речення перекладаються майбутнім часом. Наприклад:

 • I’ll wait till you finish your homework. − Я почекаю, поки ти закінчиш домашню роботу.
 • What shall we do if it сніги tonight? — Що ми будемо робити, якщо сьогодні ввечері піде сніг?
 • Come tomorrow unless you are very busy. — Приходь завтра, якщо не будеш дуже зайнятий.
 • Let’s wait until the rain stops. — Давайте почекаємо, поки припиниться дощ.
 • I’ll join you as soon as I can. — Я приєднаюся до вас як тільки зможу.

Не плутайте ці речення з підрядними додатковими пропозиціями після сполучників when, if, в яких використовується майбутнє час. Наприклад:

 • Ask him if he will do it. − Запитай його, чи зробить він це.

5. При вираженні запланованих дій у найближчому майбутньому з дієсловами:

 • to leave — їхати
 • to come — приходити, приїжджати
 • to start — відправлятися
 • to return — повертатися
 • to come back — повертатися
 • to arrive — прибувати
 • to go — йти, їхати, відходити

Наприклад:

 • They leave next year. — Вони їдуть у наступному році.
 • We come back tomorrow. — Ми повертаємося завтра.

Як бачите, незважаючи на те, що структура освіти Present Simple Tense є однією з найбільш легких серед усіх часових форм, вам буде над чим попрацювати. Я раджу вам вивчити основні правила утворення та вживання Present Simple напам’ять. Успіхів вам у вивченні англійської мови!

Відео-урок на тему — Present Simple Tense :

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: