Часи англійського дієслова – Найкращий спосіб вивчити

При вивченні англійської навіть у самих цілеспрямованих новачків виникають труднощі з часом. Адже в англійській мові на відміну від російської цілих 12 видо-часових форм. Незважаючи на це система англійських часів володіє логічністю, впорядкованістю та строго підкоряється законам граматики.

vremena anglijjskogo glagola   luchshijj sposob vyuchit16 Часи англійського дієслова   Найкращий спосіб вивчити

Вивчити всі правила вживання дієслів, здається, на перший погляд дуже складно. Але це тільки на перший погляд. Самий простий і ефективний спосіб освоїти всі 12 часів — використання таблиць, в яких лаконічно і зрозуміло викладено матеріал про формування та вживанні часів англійської мови.

Чому 12?

Всім ще зі школи відомо, що в російській мові всього три часи — теперішній/минуле/майбутнє. В англійській мові їх теж три — present/past/ future, але кожне час у залежності від тривалості дії може бути 4 типів: simple, continuous, perfect та perfect continuous. У підсумку виходить 12 часових форм.

Simple/Indefinite

Дія, що відбувається «взагалі» або дія, що повторюється день у день.

Continuous/

Progressive

Дія, яка відбувається у якийсь певний момент, певний період часу илидействие, запланований на найближче майбутнє

Perfect

Завершену дію з результатом наявності до моменту мовлення.

Perfect Continuous

Дія, яке почалося і тривало до моменту мовлення або завершилося безпосередньо перед цим моментом.

PresentI walkI am walkingI have walkedI have been walking
PastI walkedI was walkingI had walkedI had been walking
FutureI shall walkI shall be walkingI shall have walkedI shall have been walking


Таблиця формування часів з прикладами

PresentPastFuture
SimpleAux. гол.: do / does

Закінчення: -, -s

Формула: V (+s)

+ I play

+ He eats

— I do not play

— He does not eat

? Do I play?

? Does he eat?

Aux. гол.: did

Закінчення: -ed, —

Формула: V2

+ I played

+ He ate

— I did not play

— He did not eat

? Did I play?

? Did he eat?

Aux. гол.: will / shall

Закінчення: —

Формула: will/shall + V

+ I will play

+ He will eat

— I won’t play

— He won’t eat

? Will I play?

? Will he eat?

ContinuousAux. гол.: be (is / am / are)

: -ing

Формула: am/is/are + Ving

+ I am playing

+ He is eating

— I am not playing

— He is not eating

? Am I playing?

? Is he eating?

Aux. гол.: was / were

Вікон-е: -ing

Формула: was/were + Ving

+ I was playing

+ He was eating

— I was not playing

— He was not eating

? Was I playing?

? Was he eating?

Aux. гол.: will be / shall be Вікон-е: -ing

Формула: will/shall + be + Ving

+ I will be playing

+ He will be eating

— I won’t be playing

— He won’t be eating

? Will I be playing?

? Will he be eating?

PerfectAux. гол.: have / has

Вікон-е: -ed

Формула: have/has + V3

+ I have played

+ He has eaten

— I have not played

— He has not eaten

? Have I played?

? Has he eaten?

Aux. гол.: had

Вікон-е: -ed

Формула: had + V3

+ I had played

+ He had eaten

— I had not played

— He had not eaten

? Had I played?

? Had he eaten?

Aux. гол.: will have / shall have

Вікон-е: -ed

Формула: will/shall + have V3

+ I will have played

+ He will have eaten

— I won’t have played

— He won’t have eaten

? Will I have played?

? Will he have eaten?

Perfect ContinuousAux. гол.: have been / has been

Вікон-е: -ing

Формула: have/has + been + Ving

+ I have been playing

+ He has been eating

— I have not been playing

— He has not been eating

? Have I been playing?

? Has he been eating?

Aux. гол.: had been

Вікон-е: -ing

Формула: had been + Ving

+ I had been playing

+ He had been eating

— I had not been playing

— He had not been eating

? Had I been playing?

? Had he been eating?

Aux. гол.: will have been / shall have been

Вікон-е: -ing

Формула: will/shall + have been + Ving

+ I will have been playing

+ He will have been eating

— I won’t have been playing

— He won’t have been eating

? Will I have been playing?

? Will he have been eating?

Таблиця вживання часів

PresentPastFuture
Simple1) Звичайне, повторювана дія

I always do my homework.

2) Закони і природні явища, наукові факти

The sun city in the east.

3) Побутові ситуації

Do you want to spend a lot of money here?

4) Історії, анекдоти, огляди, спортивні коментарі

Then the knight gets on his black horse and rides away.

5) Розклади поїздів, сеансів у кінотеатрі

The plane from New York arrives at 16:45.

1) Факт або одиночне закінчену дію в минулому

The Titanic опустив in 1912.

I went to Greece five years ago.

2) Минулі дії, що відбувалися в хронологічному порядку.

I get up, took a shower, brushed my teeth, got dressed and went out to have coffee.

3) Повторюване дію в минулому

I took French courses when I was ten.

1) Просте дію в майбутньому

He will read this book.

2) Дія, яка триватиме у майбутньому певний період часу

Will you be my best friend?

3) Послідовність дій у майбутньому

He will meet me and tell me the situation.

4) Повторювані дії в майбутньому

She will visit them a few times while she is in Great Britain.

5) Припущення з приводу майбутнього

I’m afraid she won’t come today.

6) Рішення, прийняте в момент розмови

I will have chips, and you?

7) Обіцянки, прохання, пропозиції, погрози

Be quiet, everything will be OK.

Continuous1) Дія, що відбувається в даний момент або період часу

I can’t hear what she is talking about now.

He is reading a story new by Edgar Allan Poe.

2) Дію, що охоплює часовий відрізок у цьому

He is studying at the University.

3) Змінюється ситуація

Is your French getting better now?

4) будь-Яке заплановане дію (з зазначенням місця і часу)

They are meeting their friend at 6 at the café.

5) Дію, яка відбуватиметься в найближчому майбутньому (з дієсловами руху)

The family is moving to the other town.

6) Вираження негативної характеристики

Ann is always making a noise when i’m reading.

1) Тривале дію, яке відбувалося в минулому в певний момент

I was playing computer game at 7 o’clock.

2) Два або більш тривалих дій, що відбувалися в минулому одночасно

Mary was playing piano and her little sister was dancing.

3) Тривале дію в минулому, переривається іншим (коротким) дією.

As she was sleeping, somebody knocked at her door.

4) Опис обстановки або атмосфери

Sam entered the room. The smell of cigarettes was filling it.

5) Вираження негативної характеристики

The dog was constantly playing in the kitchen.

1) Дію, яка відбуватиметься в певний момент у майбутньому:

This time next Monday I shall be flying to Tahiti.

2) Дія, що, неодмінно, буде відбуватися в майбутньому

Jhon won’t be meeting you tomorrow, because he is ill.

3) Ввічливе запитання про плани співбесідника на найближче майбутнє, зокрема коли нам потрібно, щоб ця людина щось зробив для нас

Will you be reading the magazine for long? My friend need it urgently.

Perfect1) Дію, повністю завершених у минулому, результат якого має зв’язок з сьогоденням

They have bought a new TVset, so they may sell the old one.

2) Дію, що почалося в минулому і в сьогоденні

I have known Kate since school years.

3) У придаткових пропозиціях часу після таких союзів, як after, when, before, as soon as, till, until, з метою передати майбутнє дію, яке јкончится до початку дії, про яку говориться в головному реченні

We’ll serve you a pancake only after you have eaten the soup.

1) Дія, що сталася раніше конкретного моменту в минулому

By the end of the month he had learned to read.

На щастя the mist had diffused before we left the house.

2) Дію, яке почалося в минулому і тривало до або під час іншого моменту в минулому

I found out that Lisa and Steve had not met since our graduation party.

3) У таких фразах, як «ледь», «тільки»,”не пройшло і …”, «не встиг…».

She hadn’t said a sentence when somebody interrupted her.

They had scarcely finished supper when Susy brought a big choclate cake.

1) Майбутнє дію, яке завершиться до певного моменту в майбутньому

He’ll have translated the text by noon.

By the time they come home, grany will have cooked lunch.

2) Минулий дія («повинно бути», «напевно»)

The students will have noticed speaker’s negative attitude to any form of discrimination.

Perfect Continuous1) Дію, яке почалося в минулому, тривало деякий час і продовжується в сьогоденні

Mother has been cooking dinner for two hours already.

2) Тривале дію в минулому, завершилося безпосередньо перед моментом мовлення, і результат якого впливає на сьогодення

The roads are wet. It has been raining all the night.

1) Тривале дію, що почалася до певного моменту в минулому і в цей момент

Mary had been singing for an hour when he came.

2) Тривалого дію, що почалася до певного моменту в минулому і завершилося прямо перед ним

Students had been discussing some important topics and they looked upset after that long conversation.

1) Майбутнє тривале дію, яке почнеться раніше іншого майбутнього моменту дії і буде продовжуватися в цей момент

He will have been working at the thesis for a month when Jack join him

vremena anglijjskogo glagola   luchshijj sposob vyuchit17 Часи англійського дієслова   Найкращий спосіб вивчити

Слова-підказки в допомогу

В англійській мові є багато так званих «слів-підказок» або слів-ознак, які можуть підказувати, який саме час варто використовувати в даному реченні. Уміння розпізнавати такі слова суттєво допомагає при виборі часів. Але слід враховувати той факт, що деякі з таких слів-ознак можуть використовуватися в декількох групах часів.

PastPresentFuture
Simple / Indefiniteyesterday

last year/month, etc one year/month ago

every morning/day, etc.

always

usually

frequently/often

sometimes

tomorrow

tonight

next week/month, etc. soon

in the future

Continuous/Progressivewhile

when

now

right now

this week/minute, etc.

when

after

as soon as

before

Perfectbefore

already

by the time

until then / last week, etc.

after

until now

since

ever

never

many times/weeks/years, etc.

for three hours/minutes, etc.

by the time you go (somewhere)

by the time you do (something)

already

Perfect Continuous/Perfect Progressivebefore

for one week/hour etc. since

for the past year/month, etc.

for the last 2 months/weeks, etc.

up to now

since

by the time

for ten days/weeks, etc.

by

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: