Числівник в англійській мові – The Numeral – LEARN ENGLISH – Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

Числівник в англійській мові – The Numeral

В англійській мові числівником називається слово, що позначає порядок предметів за рахунком або їх кількість. Числівники в англійській поділяються на кількісні і порядкові.

Кількісні числівники позначають кількість предметів і відповідають на питання How many? – Скільки?

Порядкові числівники позначають порядок предметів при лічбі і відповідають на питання Яка? – Який?

Кількісні числівникиПорядкові числівники
1 one
2 two
3 three
4 four
5 five
6 six
7 seven
8 eight
9 nine
10 ten
11 eleven
12 twelve
13 thirteen
14 fourteen
15 fifteen
16 sixteen
17 seventeen
18 eighteen
19 nineteen
20 twenty
21 twenty-one
22 twenty-two
23 twenty-three
24 twenty-four
25 twenty-five
30 thirty
31 thirty-one
32 thirty-two
40 forty
50 fifty
60 sixty
70 seventy
80 eighty
90 ninety
100 a (one) hundred
101 a (one) hundred and one
116 a (one) hundred and sixteen
125 a(one)hundred and twenty-five
200 two hundred
500 five hundred
1,000 a (one) thousand
1,001 a (one) thousand and one
1,256 a (one) thousand two hundred and fifty-six
2,000 two thousand
25,000 twenty-five thousand
100,000 a (one) hundred thousand
1,000,000 a (one) million
1,000,000,000 a (one) milliard у Великобританії; a(one) billion в Північній Америці
1st first
2nd second
3rd third
4th fourth
5th fifth
6th sixth
7th seventh
8th eighth
9th ninth
10th tenth
11th eleventh
12th twelfth
13th thirteenth
14th fourteenth
15th fifteenth
16th sixteenth
17th seventeenth
18th eighteenth
19th nineteenth
20th twentieth
21st twenty-first
22nd twenty-second
23rd twenty-third
24th twenty-fourth
25th twenty-fifth
30th thirtieth
31st thirty-first
32nd thirty-second
40th fortieth
50th fiftieth
60th sixtieth
70th seventieth
80th eightieth
90th ninetieth
100th hundredth
101st hundred and first
116th hundred and sixteenth
125th hundred and twenty-fifth
200th two hundredth
500th five hundredth
1,000 th thousandth
1,001 st thousand and first
1,256 th thousand two hundred and fifty-sixth
2,000 th two thousandth
25,000 th twenty-five thousandth
100,000 th hundred thousandth
1,000,000 th millionth
1,000,000,000 th milliardth або billionth

Кількісні числівники

Кількісні числівники поділяються на прості, похідні та складені:

1) До простих належать числівники від 1 до 12.

2) Похідними числівники є числа від 13 до 19. Вони утворюються за допомогою суфікса -teen від відповідних числівників першого десятка: four чотири – fourteen чотирнадцять.

Числівники несуть наголос як на першому так і на другому складі (-‘teen). У разі, коли за таким числівників слід іменник з наголосом на першому складі, суфікс -teen виявляється ненаголошеним: sixteen tables – шістнадцять столів.

До похідних відносяться також числівники, що позначають десятки. Вони утворюються за допомогою суфікса -ty: six шість – sixty шістдесят; при цьому деякі з них видозмінюються, наприклад: two два – twenty двадцять.

3) До складових належать числівники, що позначають десятки з одиницями, починаючи з другого десятка. Вони пишуться через дефіс (риску). Наприклад: twenty-one двадцять один, forty-seven сорок сім.

В складених числівників у межах кожних трьох розрядів перед десятками (а якщо їх немає, то перед одиницями) ставиться союз and, наприклад:

3,516,436 – three million five hundred and sixteen thousand four hundred and thirty-six

Але в американському варіанті вимови союз and опускається, наприклад: 375 – three hundred seventy-five.

При позначенні кількісних числівників за допомогою цифр кожні три розряди (справа наліво) відділяються комою, наприклад: 1,534; 3,580,000.

Кома в англійській системі арифметичних знаків вказує на розряд, а в російській системі запису це знак десяткового дробу. Точка між цифрами в англійській системі є знаком десяткового дробу, а в російській системі вказує на розряд числа. Наприклад:

Англійська система мірРосійська система заходів
3,851.355 kilometers
4.5 tons
3 851,355 кілометра
4,5 тонни

В англійській мові слова hundred – сто тисяч – тисяча, мільйон – мільйон є іменниками, тому, якщо вони використовуються в од. числі перед ними обов’язково ставиться неозначений артикль a або числівник one, наприклад:

a hundred або one hundred – (одна) сотня;
1,025 – a (one) thousand and twenty-five – (одна) тисяча двадцять п’ять

1) Вони не приймають закінчення множини -s, коли перед ними стоїть числівник, наприклад:

two hundred – дві сотні, двісті
three thousand – три тисячі
five million – п’ять мільйонів

2) Але вони приймають закінчення множини -s, якщо вони виражають невизначену кількість сотень, тисяч, мільйонів, а після них вживається іменник з прийменником of.

hundreds of students – сотні студентів
thousands of songs – тисячі пісень

См ще: Тест на знання англійських чисел [ необхідно вказати правопис всього 15 чисел ]

Поділитися посиланням на цю сторінку улюбленої соцмережі:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: