Цифри і числа в англійській мові (Numbers in English)

Кожен день ми стикаємося з числами. Номер будинку, телефон, кількість людей, що подивилися твої Stories.Але не всі ми знаємо ,як вимовляти ці загадкові числа. Настав час дізнатися і нарешті вивчити їх.

b54e31c9a2ebfc858d4024a582992cf3 Цифри і числа в англійській мові (Numbers in English)

Як правильно вимовляти цифри на англійській мові?

Щоб правильно вимовити цифру, потрібно знати транскрипцію.

Транскрипція – це запис слова, яка показує, як треба правильно вимовляти слова. Вона позначається у вигляді квадратних скобочек ([ ]). А щоб зрозуміти транскрипцію, потрібно знати фонетику англійської мови.

Правила утворення чисел англійською

Числа в англійській мові поділяються на:

 • прості;
 • похідні;
 • складові.

Прості числа складаються з одного слова.

 • four
 • five
 • six
 • etc.

Похідні числа складаються з одного слова, але при цьому мають суфікси:

 • -teen (шістнадцять, вісімнадцять);
 • -ty (twenty, sixty).

Складені числа складаються з декількох числівників:

215 – two hundred and fifteen.

Як утворити похідні числівники?

Так, похідні числівники мають суфікси -ty або -teen:

16 – sixteen = six + teen.

Якщо до числа додається суфікс -teen, то наголос падає на суфікс:

70 – seventy = seven + ty.

Якщо додається суфікс -ty, то наголос падає на корінь (у даному прикладі на seven).

Як утворити складені числівники?

Складені числівники – числівники, утворені за допомогою десятків, одиниць, сотень.

Формула утворення: число сотень + and + число десятків і одиниць.

Приклади:

84 – eighty-four;

256 – two hundred and fifty-six;

569 – five hundred and sixty-nine.

Зверніть увагу, що двозначні числа пишуться через дефіс (eighty-two, fourty-six).

Числа до двадцяти, десятки до 100, 1000, 1000000

Ми вже розглянули числа від 1 до 12. Прийшов час вивчити десятки, сотні, тисячі і мільйони.

 • 13 – thirteen;
 • 14 – fourteen;
 • 15 – fifteen;
 • 16 – sixteen;
 • 17 – seventeen;
 • 18 – вісімнадцять;
 • 19 – дев’ятнадцять.

Важливо пам’ятати, що three в числі 13 та five в числі 15 дещо видозміняться в написанні і вимові.

Десятки утворюються за допомогою суфікса-ty:

 • 20 – twenty (two стає twen + ty);
 • 30 – thirty (three стає thir + ty);
 • 40 – fourty;
 • 50 – fifty (five стає fif + ty);
 • 60 – sixty;
 • 70 – seventy;
 • 80 – eighty;
 • 90 – ninety.

100 в англійській мові буде hundred. Перед ним завжди ставиться неозначений артикль а, але якщо це складене число (115, 178), то ставимо one.

My father gave me a hundred dollars. – Мій тато дав мені сотню доларів.

She took one hundred and fifty-four dollars. – Вона взяла 154 долара.

З числами 200-900 все просто. Перед hundred ставимо two, three, four etc.:

 • 200 – two hundred;
 • 500 – five hundred;
 • 700 – seven hundred;
 • 1000 буде thousand;
 • 1600 – one thousand six hundred;
 • 1768 – seventeen sixty-eight;
 • 1908 – nineteen oh eight (замість zero буде oh);
 • 1000000 – million;
 • 5245567 – five million two hundred and fourty-five thousand five hundred sixty-seven.

Важливо відзначити, що в таких словах, як hundred, thousand, million, може бути закінчення-s або прийменник of, якщо вони використовуються для передачі неконкретного множини.

Four hundred and eighty-two people – 482 людини/hundreds of people – сотні людей.

Nine thousand pens – 9 тисяч ручок/thousands of pens – тисячі ручок.

Seven million computers – 7 мільйонів комп’ютерів/millions of computers – мільйони комп’ютерів.

Кількісні та порядкові числівники

5be9f0b962869d045079d9a5fb52e60d Цифри і числа в англійській мові (Numbers in English)

В англійській мові числа діляться на кількісні (cardinal numerals) та порядкові (ordinal numerals).

Кількісні числівники відповідають на питання «скільки?», тобто позначають кількість предметів.

Приклади: one, two, three, four etc.

Порядкові числівники відповідають на питання «який?», тобто позначають порядок предметів.

Порядкові числівники утворюються легко. Перед числом ставимо визначений артикль the, до числа додаємо закінчення-th:

 • the fourth – четвертий (4th);
 • the sixth – шостий (6th);
 • the fifty-seventh – п’ятдесят сьомий (57th).

Винятки:

 • the first – перший (1st);
 • the second – другий (2 nd);
 • the third – третій (3rd).

Дроби

Прості дроби – Common Fractions (Simple Fractions)

У простих дробах чисельник є кількісним, знаменник – порядковим:

 • 1/2 – a half/one half;
 • 1/3 – a third/one third;
 • 1/4 – a fourth/one fourth/a quarter/one quarter;
 • 1/5 – a fifth/one fifth.

Якщо в чисельнику цифра більше одиниці, то до знаменника додається закінчення –s:

 • 2/3 – two thirds;
 • 3/4 – three fourths/three quaters;
 • 5/6 – five sixths;
 • 7¼ – seven and a fourth.

Якщо після дробового числа йде іменник, то перед іменником ставимо прийменник of:

 • 2/3 kilogram (two thirds of a kilogram);
 • 1/2 літровий (one half of a літровий).

Якщо іменник відноситься до змішаного числа, то іменник ставимо під множина:

 • 3¾ kilometres (three and three fourths kilometres).

Десяткові дроби – Decimal Fractions

В англійській мові в десяткових дробах між цілим числом і дробом ставиться точка (point).

Нуль має 2 варіанти. У Великобританії – nought, в США – zero.

Якщо ціле число – 0, то при читанні його часто опускають.

 • 0,1 – nought point one (zero point one)/point one;
 • 0,02 – nought point nought two/point nought two;
 • 4,78 – four point seven eight;
 • 89,504 – eight nine point five nought four.

Числа в адресах

Для позначення адреси використовуються кількісні числівники. Але якщо в адресі є порядкове числівник, то краще вжити скорочену версію:

7-е авеню – 7 th Avenue.

У російській мові спочатку вказується вулиця, а потім номер будинку або квартири. В англійському ж все навпаки. Спочатку номер будинку, а потім вулиця:

221B Baker Street.

Якщо ще потрібно вказати номер квартири або офісу, то він ставиться після назви вулиці:

34 Red Avenue, Apt 8;

78 Arbat Street, Off 45.

Числа в роках і місяцях

При написанні числа місяця вживаємо порядкові числівники (15 th April):

15 квітня – the fifteenth of April.

Важливо: коли пишемо скорочений варіант дати, артикль the і прийменник of не пишуться. Однак при прочитанні потрібно додати артикль і прийменники.

При написанні року слово «рік» не пишеться:

9 вересня 2017 року – the ninth of September twenty seventeen;

24 листопада 2013 року – the twenty-fourth of November twenty thirteen;

Примітка: до нашої ери англійською буде – before Christ (B. C.), нашої ери – Anno Domini (A. D.).

Числа в годинах і хвилинах

З 00:00 до 12:00 – a.m.;

з 12:00 до 00:00 – p.m.

В англійській при вказівці часу використовуються кількісні числівники.

Приклади:

It’s 6:18 – it’s six вісімнадцять.

Без чверті вісім – it’s quarter to eight.

Половина сьомого – it’s half past six.

Двадцять хвилин на восьму – it’s twenty past seven.

Ідентифікаційні числа

Ідентифікаційні числа – нумерація предметів, явищ.

Якщо ми говоримо про людину, то використовуємо порядкове числівник з артиклем:

Петро Перший – Peter the First.

Якщо про подію, то використовуємо кількісне числівник:

Друга світова війна – World War Two.

В інших випадках вживаємо кількісне числівник:

10 канал Channel Ten.

При нумерації об’єктів допускається додавання слова number (номер):

Вагон № 25 – carriage number twenty-five.

Нумерація розділів та сторінок

При нумерації розділів і сторінок кількісне числівник ставиться після назви об’єктів:

 • Глава друга – Chapter Two;
 • сторінка 298 – page 298 (page two hundred and ninety-eight).

Правопис великих чисел

Великі числа англійською пишуться, як і в російській мові:

 • шість тисяч п’ятсот сімдесят два – six thousand five hundred and seventy-two;
 • сім мільйонів чотирнадцять тисяч п’ятсот два – 7 million fourteen thousand five hundred and two.

Якщо велика кількість можна скоротити до половини, то ми вживаємо слово «half».

There are six and a half billion people on Earth. – На Землі живе шість з половиною мільярдів людей.

Числа в діловій документації

У документах числа пишуться за загальними правилами, але потребують дублювання в цифровому і письмовому еквіваленті.

There are 8645 (eight thousand six hundred fourty-five) signs.

Числа в статистиці

В статистиці цифри не дублюються, як в діловій документації. Числа пишуться словами або прописуються все словами.

Числа на початку пропозицій

В англійській цифри на початку речень не використовуються. Їх потрібно замінити на великі числівники.

10 дітей купили книги. – Ten children bought books.

Об’єднані числа

Об’єднані числа – це використання цифрового і буквеного еквівалента числівника. Прийнято в листі використовувати лише один з варіантів. Але якщо велика кількість цифр може завадити сприйняттю інформації, можна використовувати і той, і інший варіант.

Минулої вночі згоріло 10 п’ятиповерхових будинків. – Last night ten 5-storied buildings burnt down.

Як запам’ятовувати і практикувати їх?

Запам’ятати англійські цифри легко. Головне – практикуватися. Читайте газети, статті зі статистичними даними. А якщо ви – любитель серіалів, то можете подивитися Sillicon Valley, де досить часто зустрічаються великі цифри.

Таким чином, запам’ятовувати числа буде просто і весело.

Вправи на запам’ятовування англійських цифр

Ліміт часу: 0

Навігація (тільки номери завдань)

0 з 11 завдань закінчено

Питання:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11

Інформація

Вітаємо тебе, дорогий друже!

Даний тест допоможе закріпити слова і вирази, вивчені в даній статті.

Час виконання ~ 3-5 хвилин.

Кількість питань – 10

Ви вже проходили тест раніше. Ви не можете запустити його знову.

Тест завантажується…

Ви повинні увійти або зареєструватись для того, щоб почати тест.

Ви повинні закінчити наступні тести, щоб почати цей:

Результати

Правильних відповідей: 0 з 11

Ваш час:

Ви набрали 0 із 0 балів (0)

Середній результат  
 
Ваш результат  
 

Рубрики

 1. Рубрики немає
  0%
 • На жаль, Ви не пройшли тест…

  Не турбуйтеся. Рекомендуємо ще раз прочитати статтю і спробувати пройти тест ще раз.

  Якщо у Вас виникнуть питання, Ви завжди зможете задати їх нашим експертам на нашому Форумі.

 • Непогано! Але можна краще.

  Ваш результат тесту дорівнює шкільній оцінці “3” (“задовільно”)

  Не турбуйтеся. Рекомендуємо ще раз прочитати статтю і спробувати пройти тест ще раз.

  Якщо у Вас виникнуть питання, Ви завжди зможете задати їх нашим експертам на нашому Форумі.

 • Добре! Непоганий результат!

  Ваш результат тесту дорівнює шкільній оцінці “4” (“добре”).

  Є до чого прагнути. Спробуйте ще раз прочитати цю статтю і, ми впевнені, що після цього, Ви зможете скласти тест на “відмінно”!

  Якщо у Вас виникнуть питання, Ви завжди зможете задати їх нашим експертам на нашому Форумі.

 • Вітаємо!

  Ваш результат тесту дорівнює шкільній оцінці “5” (“відмінно”).

  Ви чесно можете похвалити себе, ви – молодець!

  Правда, є кілька помилок, які Ви можете легко виправити, якщо прочитаєте ще раз дану статтю. Після цього Ви точно зможете здати тест на 100%!

  Якщо у Вас виникнуть питання, Ви завжди зможете задати їх нашим експертам на нашому Форумі.

 • Вітаємо!

  Відмінно! Бравіссімо! Чудово! Просто блискуче!

  Ви виконали всі завдання без помилок! Ця тема Вами освоєна на 100%.

максимум 11 балів Місце
Ім’я
Записано
Бали
Результат
Таблиця завантажується
Немає даних

Ваш результат був записаний в таблиці лідерів

Завантаження

Ім’я:

E-Mail:

Капча:

1ce1fd99130768fa9128b278888704f5 Цифри і числа в англійській мові (Numbers in English)

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 1. З відповіддю

 2. З відміткою про перегляд

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: