Функції та форми інфінітива в англійському реченні

Що головне потрібно знати про англійську инфинитиве?

Неособисті форми дієслів — це форми дієслів, які характеризуються відсутністю таких граматичних категорій: особа, число, час і спосіб.

funkcii i formy infinitiva v anglijjskom predlozhenii6 Функції та форми інфінітива в англійському реченніВластивості англійського інфінітиваВ англійській мові є три такі форми: інфінітив, герундій і дієприкметник. Сьогодні ми поговоримо про все те, що пов’язано з инфинитивом.

Інфінітив є однією з неособистих форм дієслова, яка називає дію і здатна виконувати функції як іменника, так і іменника.

Ознаки і властивості англійського інфінітива

Інфінітив відповідає на питання:

 • Що (з)робити?

Частка -to є ознакою інфінітива. Однак вона іноді не ставиться, тому його не завжди можна розпізнати по цій частці. Так, в наступних випадках -toупускається:
funkcii i formy infinitiva v anglijjskom predlozhenii7 Функції та форми інфінітива в англійському реченні

Після to be в майбутньому часі, тобто після shall (перша особа) і will (для всіх інших осіб):

  • I shall read this novel next week. — Я буду читати цей роман на наступному тижні.
  • You will watch the play day after tomorrow. — Ти будеш дивитися цей спектакль післязавтра
 • Після модальних дієслів
  • I can speak Russian. — Я можу говорити по-російськи.

  Запам’ятайте! Винятком є модальне дієслово ought — повинен:

  • I ought to do this thing. — Я повинен зробити це справа
 • Після to let — дозволяти, to make — в значенні «примушувати»:
  • Let him discuss the problems. — Дозволь йому обговорити проблеми.
  • They make me go. — Вони змушують мене піти
 • Після поєднанні: had better (краще), would rather (краще):
  • I had better work today. — Я краще буду працювати сьогодні.
  • You would rather leave this house. — Тобі краще б покинути цей будинок
 • Після дієслів:
  seeбачити
  noticeпомічати
  feelвідчувати
  causeзаподіювати, змушувати
  watchдивитися
  observeспостерігати
  hearчути

Існуючі форми англійського інфінітива

Інфінітив в англійській мові має шість форм, чотири з яких належать до дійсному заставі і дві — до страдательному. Вивчивши таблицю, ви помітите, що всі чотири виду дійсного застави мають однаковий переклад «малювати», а два види страдательного застави переводяться як «бути намальованим». Переклад на російську мову смислових відмінностей не відображає, проте в англійській мові вони мають різні смислові відтінки, а також і певні випадки використання. Наприклад, форми інфінітива видів Perfect та Perfect Continuous виражають дії, що передують будь-яким іншим діям.

Вид

Дійсний заставу(Active Voice)

Пасивний стан

(Passive Voice)

Невизначений (Indefinite)To draw — малювати (взагалі)To be drawn — бути намальованим (в цілому, без будь-яких умов, тимчасових вказівок тощо)
Правила освітиз часткою toTo be + дієслово у III-й ф.(-ed)
Тривалий (Continuous)To be drawing — малювати (в конкретний, визначений момент, період)
Правила освітиTo be + IV ф. (з -ing)
Досконалий (Perfect)To have drawn — малювати (раніше, до цих пір, вже)To have been drawn — бути намальованим (вже раніше)
Правила освітиTo have + III ф.To have been + III ф. (-ed)
Досконалий тривалий (Perfect Continuous)To have been drawing — малювати (протягом певного проміжку часу)
Правила освітиTo have been + IV ф.

Вивчіть пропозиції нижче, щоб зрозуміти, як кожна з форм вживається в мовленні.

 • Indefinite Active
  • I want to read your story. — Я хочу прочитати твій розповідь
 • Indefinite Passive
  • A culprit must be punished. — Винний повинен бути покараний
 • Continuous Active
  • I believed him to be working. — Я вірила, що він працює
 • Perfect Active
  • I forgot to have seen Mike. — Я забула, що бачила Майка
 • Perfect Passive
  • I didn’t know that the tasks to have been done. — Я не знала, що завдання вже були зроблені
 • Perfect Continuous Active
  • She must have been waiting all day. — Вона, мабуть, чекала весь день
 • Багатофункціональність інфінітива

  У реченнях інфінітив в англійській мові може приймати різні функції на себе:

 • Підмет
  У функції підмета інфінітив стоїть на початку речення, за ним має слідувати присудок:
  • To run every morning is very useful habit. — Бігати вранці — дуже корисна звичка
 • Обставина мети
  • To walk in this beautiful garden I wrote my homework very quickly. — Щоб погуляти в цьому прекрасному саду, я написав домашнє завдання дуже швидко
 • Додаток
  • The pupils were glad to have been given a holiday. — Учні були раді, що їм дали вихідний
 • Частина складеного присудка
  Виконуючи цю функцію в реченні, з инфинитивом пов’язані:
  • модальні дієслова: must, can, may і т. д.:

  You may remain here. — Ти можеш залишитися тут.

  • to be і to have у значенні «повинен», при цьому після них обов’язкова частка —to:

  I have to write the exercises. — Я повинен написати вправи

 • Визначення Пропозиції, де визначення є инфинитивом, мають таке синтаксичне правило, що стосується порядку слів у них: означення стоїть після обумовленого слова:
  • I bought them the coffee to drink. — Я принесла їм попити кави.
  • I have a great dream to travel. — У мене є величезна мрія подорожувати
 • Коли нам потрібен інфінітив

  funkcii i formy infinitiva v anglijjskom predlozhenii8 Функції та форми інфінітива в англійському реченніформи инфинитиваСуществует величезна кількість випадків в англійській, коли в мовленні необхідні саме його прості форми інфінітива. Тому всі нижченаведені приклади вживання відносяться саме до використання в мові простих форм інфінітива. Інші його форми в англійській використовуються вкрай рідко. Однією з проблем вживання інфінітива в англійській є його схожість з герундием. Який з них і коли потрібно вживати? Ось яке питання виникає. Іноді не існує єдино правильного варіанту.

  1. Наприклад, у ролі що підлягає інфінітив виступає вкрай рідко, віддається перевага герундию, особливо в сучасній англійській мові.

  • Reading is interesting and useful. — Читання цікаво і корисно. (Більш вживаний варіант)
  • To read is interesting and useful. — Читати цікаво і корисно.

  Однак, обидва варіанти граматично правильні та можливі.

  2. Коли мова йде про функції підмета, іноді також потрібно зробити вибір між инфинитивом і герундием. У цьому випадку все залежить від смислового дієслова, що грає визначальну роль у виборі.

  • I enjoy running. — Я люблю бігати (після to enjoy завжди слід герундій)
  • I want to run. — Я хочу бігати (to want потребує инфинитивной формі)

  3. Після даних дієслів слід інфінітив:

  • learn — вчити
  • dare — сміти
  • tend — доглядати
  • need — потребувати
  • mean — мати на увазі
  • agree — погоджуватися
  • refuse — відмовлятися
  • afford — доставляти
  • forget — забути
  • promise — обіцяти
  • threaten — погрожувати
  • offer — надавати
  • attempt- – намагатися
  • manage — керувати
  • fail — терпіти невдачу
  • decide — вирішувати
  • plan — планувати
  • arrange — влаштовувати
  • hope — сподіватися
  • appear — з’являтися
  • seem — здаватися
  • pretend — прикидатися
  • ask — запитати
  • know — знати
  • remember — пам’ятати
  • explain — пояснювати
  • understand — пам’ятати

  4. Такі дієслова вживаються з инфинитивом, але тільки за умови, що перед ним буде стояти іменник:

  ДієсловоПереклад
  adviseрадити
  allowдозволяти
  causeзаподіювати
  enableдозволяти
  forceзмушувати
  hireнаймати
  orderнаказувати
  remindнагадувати
  tellсказати
  convinceпереконувати
  encourageзаохочувати
  getумовити
  inviteзапрошувати
  permitдозволяти
  requireвимагати
  warnпопереджати
  • The mother advised her daughter to be more confident in her forces. — Мати порадила дочки бути більш впевненою в своїх силах

  5.В англійській є і така конструкція з використанням інфінітива:

  to be + прикметник + інфінітив

  • She is happy to have such good husband. — Вона щаслива, що у неї такий хороший чоловік
  • Mary was miserable to find out the bad news. — Мері була нещасна, дізнавшись погані новини

  6. Іменники, що вживаються з инфинитивом, що стоять після них:

  ІменникПереклад
  AdviceРада
  AppealЗаклик
  AttemptСпроба
  ChanceШанс
  DecisionРішення
  DesireБажання
  DreamМрія
  GoalМета
  MotivationМотивація
  NeedПотреба
  OpportunityМожливість
  OrderНаказ
  PermissionДозвіл
  PlanПлан
  PreparationПідготовка
  ProposalПропозиція
  RecommendationРекомендація
  RefusalВідмова
  ReminderНагадування
  RequestПрохання
  RequirementВимога
  SuggestionПропозиція
  TendencyСхильність
  WishБажання
  WayСпосіб, шлях
  • My advice to study French was good. — Моя порада вчити французьку був хорошим
  • His plan to continue studying is measured. — Його план продовжити навчання є обміркованим
  • Your refusal to visit grandparents is very strange. — Твій відмову відвідати бабусю та дідуся дуже дивний

  Наступне відео є коротким оглядом всього пройденого нами матеріалу. Для кращого закріплення в пам’яті нової інформації було б непогано його переглянути. Успіхів!

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: