General Question приклади і правила загальних питання в англійській

Якщо ви, вивчаючи граматику англійської мови, нарешті, дісталися досить обширної теми «Типи запитань», то в першу чергу вам належить освоїти саме «загальне питання». Загальний питання, або General Question є засадничим для всіх інших типів. Нагадаю, що всього в англійській граматиці прийнято розрізняти 5 видів питань, і знайти загальну інформацію про них ви можете статті: Типи питань в англійській мові. А зараз, ми детально розглянемо саме General Question.

general question primery i pravila obshhikh vopros v anglijjskom33 General Question приклади і правила загальних питання в англійськійДля чого потрібні загальні питання?

Що таке Загальні Питання і для чого вони потрібні ?

Загальні Питання (General Questions) − це питання, які вимагають від співрозмовника підтвердження або заперечення висловлених в питанні слів. Загальні питання задаються до всього речення в цілому, і отже, потребують позитивної або негативної відповіді («yes”або”no»). З-за цієї особливості їм дали другу назву − yes / no questions.

Як правило, загальні питання не містять питальних слів. Інтонація в таких питаннях підвищується до кінця пропозиції. Загальні питання характеризуються наявністю часткової інверсії, тобто зміною порядку слів у реченні, коли за підлягають слід присудок (частина присудка, а саме допоміжний або модальний дієслова виносяться вперед підлягає).

Правила освіти General Questions

1. Якщо в реченні в якості присудка виступає дієслово to be (am, is, are, was, were) чи to have (have, has, had) у формі Present Simple або Past Simple, то це дієслово виноситься на перше місце перед підметом і виступає в якості допоміжного. Приклади:

 • He is a barmen. — He Is a barmen? (Він бармен. — Він бармен?)
 • I have much time. — I Have much time? (У мене багато часу. — У мене багато часу?)

2. Якщо присудок в реченні виражено за допомогою звороту there is (was), то дієслово to be ставиться перед словом there, а вже після нього − підмет. Наприклад:

 • There was a big fight the night before. — Was there a big fight the night before? (Минулої ночі була велика бійка. — Минулої ночі була велика бійка?)

3. Якщо до складу присудка входить допоміжний (shall, will, should, would тощо) або модальне (can, must, may, ought, should) дієслово, то він виноситься на перше місце і виступає в якості допоміжного. Приклади:

 • I can give you something to read. — Can I give you anything to read? (Я можу тобі дати що-небудь почитати. — Я можу тобі дати що-небудь почитати?)
 • We will go there. — Will we go there? (Ми поїдемо туди. — Ми поїдемо туди?)

4. Якщо до складу присудка входить два або більше допоміжних дієслів, то вперед підлягає виноситься перший допоміжний дієслово. Наприклад:

 • We have been living here for 6 years. — We Have been living here for 6 years? (Ми живемо тут вже 6 років. — Ми живемо тут уже 6 років?)

5. Якщо в складі присудка немає допоміжних або модальних дієслів, тобто присудок виражено дієсловом у Present Simple або в Past Simple (за винятком to be, to have), то для постановки питання використовується допоміжний дієслово do (does) — для Present Simple і did — для Past Simple. Смисловий дієслово в такому випадку буде стояти в инфинитивной формі після підмета (без to).

Підкреслимо, що дієслово do в даному випадку не несе в собі ніякого смислового навантаження і на російську мову ніяк не перекладається. Але в той же час на нього переходить вся граматична навантаження (число, особа, час): у Present Simple закінчення-s, -es смислового дієслова в 3-м особі од. числа бере на себе допоміжний дієслово do, перетворюючись в does, в Past Simple закінчення-ed також бере на себе дієслово do, перетворюючись в did. Приклади:

 • He goes to school. — Does he go to school? (Він ходить в школу. — Він ходить в школу?)
 • They live in London. — Do they live in London? (Вони живуть в Лондоні. — Вони живуть у Лондоні?)
 • She bought a new dress. — She Did buy a new dress? (Вона купила нову сукню. — Вона купила нову сукню?)

6. Якщо в реченні дієслово tо have входить до складу фразової присудка (to have a rest, to have breakfast тощо) або ж вживається в модальному значенні (have to), то для утворення загального питання буде використовуватися допоміжний дієслово tо dо в необхідній формі. Приклади:

 • We have a walk together. — Do we have a walk together? (Ми прогулюємося разом. — Ми прогулюємося разом?)
 • We have to be there. — Do we have to be there? (Ми повинні там бути. — Ми повинні там бути?)

general question primery i pravila obshhikh vopros v anglijjskom34 General Question приклади і правила загальних питання в англійськійПриклади речень з модальним дієсловом have to

Зверніть увагу, що в американському англійською загальні питання з дієсловом tо havе, у всіх випадках утворюються за допомогою допоміжного дієслова tо dо. Порівняйте:

 • Am. E.: Do you have any workbooks?
 • Br. E.: Have you any workbooks?

Підводячи підсумок, можна відзначити, що схема загального питання виглядає наступним чином:

Допоміжний дієслово (Auxiliary verb) → Підмет (Subject) → Присудок (Predicate) → Другорядні члени речення (Secondary elements of a sentence)?

Іноді в розмовної мови (в фамильярном обігу) можуть використовуватися загальні питання без інверсії. Тобто порядок слів у них залишається такою ж, як і в оповідальних пропозиціях, а відрізняються вони лише інтонацією. Приклади:

 • You really want it? − Yes, I do. (Ти дійсно цього хочеш? — Так.)
 • You like this work? − Very much. (Тобі подобається ця робота? — Дуже.)

Відповіді на загальні питання

Відповіді на загальні питання повинні містити підтвердження або заперечення того, про що запитувалося в питанні. Вони можуть бути короткими або розгорнутими, можуть виражати відтінки сумніви чи впевненості, можуть містити додаткові слова.

1. Відповідь може складатися із слова-речення або фрази-речення. Приклади:

 • Did he ring you up yesterday? −Yes. (Він телефонував тобі вчора? — Так.)
 • Are you reading? − No. (Ти читаєш? — Ні.)
 • Will you help me? −Why, sure! (Ти мені допоможеш? — Звичайно!)
 • Do you remember that day? − Yes, of course. (Ти пам’ятаєш той день? — Так, звичайно.)
 • Have you any observations to his behavior? −Oh, no! (У вас є які-небудь зауваження до його поведінки? — О, ні!)

2. Відповідь може складатися із слова або фрази-підтвердження або заперечення і (після коми) короткого пропозиції, що складається з особистого займенника в Їм. відмінку і допоміжного або модального дієслова, використаного в питанні. У негативній відповіді до дієслова додається негативна частка not. Приклади:

 • Will you attend our dance classes? − Of course, I will. (Ти будеш відвідувати наші танцювальні заняття? − Звичайно, буду.)
 • Did you phone Jim yesterday? − Yes, I did. (Ти дзвонив Джиму вчора? − Так.)
 • Does your sister know Spanish? − No, she doesn’t. (Твоя сестра знає іспанську? — Ні.)
 • Did you enjoy the presentation? − No, I didn’t. (Тобі сподобалася презентація? — ні.)
 • Is he free now? − No, he isn’t. (Він зараз вільний? — Ні.)
 • Сап you play tennis? − Yes, I can. (Ти вмієш грати в теніс? — Так.)

Відповіді можуть бути і без слів-підтвердження або заперечення.

 • Did you read the letter I gave you? − I didn’t. (Ти прочитав лист, який я тобі дав? — Ні.)
 • She Was at the party on Monday? − She was. (Вона була на вечірці в понеділок? — Так.)

Зверніть увагу, що в російській мові в коротких відповідях може повторюватися присудок, яке було в загальному питанні. Наприклад:

 • Ти написав їй листа? — Так, написав.
 • Ти купуєш ці сережки? — Так, купую.

В англійській мові в короткій відповіді смисловий дієслово ніколи не повторюється. Наприклад:

 • Have you bought this book? − No, I haven’t. (Ти купив цю книгу? — Ні.)
 • Did you feed your dog? − Yes, I did. (ти годував собаку? — Так.)

3. Відповідь на загальне запитання може складатися з підтвердження чи заперечення з відтінком жалю або невпевненості. У такому разі відповіді складаються з підмета і дієслів: believe — вірити, think — думати, suppose — припускати, hope — сподіватися, to be afraid — боятися, з прислівником so або з запереченням not (в негативній формі). Наприклад:

 • I think so − Думаю, що так
 • I don’t think so − Не думаю
 • I hope so — Сподіваюся
 • I hope not — Сподіваюся, що ні
 • We’ll have to wait here long? − I hope not. (Нам тут потрібно буде довго чекати? — Сподіваюся немає.)
 • Is it time to leave? − Yes, I think so. (Пора їхати? — Думаю що так.)
 • Is it a good idea to go there on Friday? − I don’t think so. (Це гарна ідея сходити туди в п’ятницю? — Не думаю.)
 • Замість not so і іноді використовуються короткі фрази підтвердження або заперечення. Наприклад:
 • Do you remember where Nick lives? − I’m afraid I don’t. (Ти пам’ятаєш де живе Нік? — Боюся, що ні.)

Негативна форма загальних питань

Негативна форма загальних питань в англійській мові висловлює здивування. У російській мові вона відповідає питань, які починаються зі слів «хіба», «невже».

Для утворення заперечної форми використовується заперечення not, яка ставиться перед смисловим дієсловом. Але повна форма not зустрічається дуже рідко, зазвичай вона зливається з допоміжним або модальним дієсловом в одне ціле (-t). Приклади:

 • Does she not speak Spanish? = She doesn’t speak Spanish? (Хіба вона не говорить на іспанською?)
 • Must I not go there? = Mustn’t I go there? (Хіба я не повинен піти туди?)

Відповідаючи на подібне запитання, в російській мові, ми можемо використовувати два варіанти, що містять заперечення, або підтвердження. Наприклад: «так, винен», «ні, повинен». В англійському все набагато суворіше: в позитивній відповіді завжди Yes, в негативному — завжди No.

 • Aren’t you at work? — Yes, I am. / No, i’m not. (Хіба ти не на роботі? — Так, на роботі. / Ні, не на роботі.)

Загальні Питання (General Questions) сміливо можна назвати не тільки найпоширенішими, але і найважливішими. Оволодівши правилами утворення спільного питання, ви з легкістю зможете складати і інші типи питань. Головне − правильно вживати допоміжні і модальні дієслова. Успіхів вам у вивченні англійської мови!

Перегляньте наступні відео-уроки на тему: «Загальні та альтернативні питання в англійській мові».

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: