Infinitive – Інфінітив – LEARN ENGLISH – Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

Infinitive – Інфінітив в англійській мові

Інфінітив (infinitive [ɪn’fɪnɪtɪv]) – неособисту форма дієслова, яка називає дію саме по собі, безвідносно до того, ким ця дія виконується. Інфінітив не має спеціальної форми і є вихідною для інших форм дієслова. Особливістю інфінітива є частка to, яка ставиться перед инфинитивом.

Інфінітив має шість форм для перехідних дієслів і чотири – для неперехідних (у них немає форм страдательного застави). У дієслів, які не вживаються в Continuous, кількість форм інфінітива буде відповідно менше. Значення виду і застави в инфинитиве не відрізняється від відповідних значень особистих форм дієслова.

Вид(Active) Дійсний заставу(Passive) Пасивний заставу
Допоміжний дієсловоСмисловий дієсловоДопоміжний дієсловоСмисловий дієслово
Indefiniteto Ito beIII
to ask– запитати, питати (взагалі)to be askedбути спрошенний, спрашиваемым (взагалі)
Continuousto beIV—–
to be asking – питати (в той момент або період)
Perfectto haveIIIto have beenIII
to have askedзапитати, питати (вже, раніше, до чого-л.)to have been asked – бути спрошенний (вже раніше)
Perfect Continuousto have beenIV—–

to have been askingпитати (протягом відрізку часу)

Освіта форм інфінітива

Дійсний заставу (Active Voice):
Indefinite – єдина проста форма (словниковий варіант слова з часткою to);
Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be та дієприкметника теперішнього часу (Present Participle Tense) сенс. дієслова (форма із закінченням -ing, або IV форма);
Perfect утворюється за допомогою допоміжного дієслова to have і дієприкметника минулого часу (Past Participle Tense) смислового дієслова (форма із закінченням -ed або III форма);
Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у формі Perfect, а саме – to have been та причастя наст. часу (форма із закінченням -ing, або IV форма);

Пасивний стан (Passive Voice):
Indefinite утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be та дієприкметника минулого часу (Past Participle Tense) смислового дієслова (форма із закінченням -ed або III форма);
Perfect утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у формі Perfect, а саме – to have been і дієприкметника минулого часу (форма із закінченням -ed або III форма).

Вживання різних форм інфінітива

Найбільш вживаними є прості форми інфінітива: Indefinite (active і passive):

(active) I don’t like to ask questions.Я не люблю задавати питання.
(passive) I don’t like to be asked questions.Я не люблю, коли мені задають питання.

Складні форми використовують лише тоді, коли сенс висловлювання неможливо передати простими формами.

Indefinite (active): (to) інфінітив

1) Вживається якщо дія, виражене инфинитивом, відбувається одночасно з дією, вираженою дієсловом-присудком речення (в сьогоденні, минулому або майбутньому).

I am glad to hear it.Я радий чути це.
I’ll (shell/will) glad to see you tomorrow.Буду радий побачити вас завтра.
He was glad to see them.Він був радий бачити їх.

2) З дієсловами, що виражають намір, надію, бажання і т. п. простий інфінітив позначає майбутнє действиепо відношенню до дії, вираженої дієсловом-присудком:

to intend – мати намір,
to expect – чекати,
to suppose – припускати,
to want – хотіти
to hope – сподіватися
і ін.
We expect him to come tomorrow.Ми припускаємо, що він прийде завтра.
I want to write this letter today.Я хочу написати цей лист сьогодні.

3) З модальними дієсловами простий інфінітив часто виражає майбутнє дію: mayможна, mustпотрібно, shouldщоб, oughtслід.

They may come tomorrow.Можливо вони приїдуть завтра.
You should see a doctor.Тобі слід звернутися до лікаря.

4) Дія, виражене простим инфинитивом, може бути безвідносно до часу його вчинення.

To skate is pleasant.Кататися на ковзанах приємно.
He likes to read funny stories.Він любить читати забавні історії.

Indefinite (passive): to be + III форма (-ed)

Інфінітив вживається в страдательном заставі, якщо іменник або займенник, до якого він відноситься, позначає об’єкт дії, вираженого инфинитивом (дія спрямована на це особа/предмет):

This work must be finished today.Ця робота повинна бути закінчена сьогодні.
I don’t want to be disturbed.Я не хочу, щоб мене турбували.
She was glad to be helped by me.Вона була рада, що я їй допоміг.(у минулому)
I didn’t expect to be invited.Я не очікував, що мене запросять.(у минулому)

Continuous(active): to be + IV форма (-ing)
форми страдательного застави немає

Вживається для вираження тривалої дії, що відбувається одночасно з дією, вираженою дієсловом-присудком в особовій формі.

I seem to be waiting in vain.Здається, я даремно чекаю.
It’s nice to be sitting here now with you.Добре сидіти тут зараз з тобою.
It was pleasant to be driving a car again.Приємно було вести автомобіль знову.

Perfect (active): to have + III форма (-ed)

Виражає дію, що передує дії, вираженій дієсловом-присудком в особовій формі.

1) Вживається якщо дія, виражене инфинитивом, відбулося (вже) за часом раніше моменту, вираженої присудком речення.

I am glad to have done it.Я радий, що я це зробив.
He seems to have come at home.Він, здається, вже прийшов додому.

2) Вживається після модальних дієслів (без частки to): mustповинно бути, mayможливо для вираження припущення, що дія вже звершилося на момент висловлювання.

He must do it. (Indefinite)Він повинен зробити це.
He must have done it. (Perfect)Він має бути зробив це.
She may have married.Вона, можливо, вийшла заміж.

3) Вживається після деяких модальних дієслів для позначення дії, яка мала б і могло б статися, але в дійсності не відбулося:

should – слід було б
, could – міг би, would – бажав би,

 

might – можна було б
, to be (to) (у формі was/were) – повинен був
ought (to) – слід було б,

 

He should have help ed her.Йому слід допомогти їй. (але не допоміг)
He was to have done it.Він повинен був зробити це (але не зробив).
I could have crossed that river.Я міг би перейти цю річку. (але не перейшов)

4) Вживається після минулого часу деяких дієслів для позначення дії, яка всупереч наміру, очікуванню, не здійснилося:

to hope (hoped) – сподіватися,
to expect (expected) – розраховувати,
to mean (meant) – мати на увазі
to intend (intended) – мати намір,
I meant to have phoned you.Я збирався зателефонувати тобі.(але не подзвонив)
I hoped to have found him at home.Я сподівався застати його вдома. ( але не застав)

Perfect (passive): to have been + III форма (-ed)

She expected to have been called.Вона сподівалася, що їй подзвонять.(але не зателефонували)
I hoped to have been helped.Я сподівався, що мені допоможуть.(але не допомогли)
He felt to have been deceived.Він відчув, що його обдурили.
She seems to have been asked about it.Здається, її вже питали про це.

Perfect Continuous (active): to have been + IV форма (-ing)
форми страдательного застави немає

Виражає тривалу дію, що відбувалася протягом певного часу перед дією, вираженою дієсловом-присудком:

For the last few days she seemed to have been talking to nobody.Останні кілька днів вона, здавалося, ні з ким не розмовляла.
I know him to have been learning English for many years.Я знаю, що він вже багато років вивчає англійську мову.

Поділитися посиланням на цю сторінку улюбленої соцмережі:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: