ІПН та інші юридичні скорочення англійською

Багатьом перекладачам і просто користувачам англійської мови хоч раз в житті доводилося стикатися з проблемою перекладу абревіатур при оформленні юридичних документів або документів, що належать до різних видів економічної діяльності. Російські абревіатури типу ІПН, ОГРН, ДНЗ та інші часом серйозно спантеличують навіть професійних перекладачів, які ламають голову над тим, як переводяться ці позначення.

11440acb82a53dfba8b32d6f57156479 ІПН та інші юридичні скорочення англійською

Що таке ІПН?

ІПН зазвичай розшифровують, як «ідентифікаційний номер», однак більш правильна формулювання звучить так — «індивідуальний номер платника податків». Саме вона фігурує у всіх офіційних документах.

ІПН являє собою послідовність цифр, яка привласнюється державою всім особам (і фізичним, і юридичним). Даний шифр необхідний податковій службі для створення та подальшого ведення єдиної бази, в якому зареєстровані платники податків. Згідно із законодавством РФ, всі працездатні громадяни зобов’язані мати ІПН. Це відноситься і до установ/організацій, які ведуть комерційну діяльність на території країни.

Система ІПН застосовувалася раніше виключно у податковій системі, тепер же цей індивідуальний номер супроводжує людину в різних сферах діяльності, що передбачають суспільні, економічні і трудові відносини.

Переклад абревіатур на англійську

Пропонуємо вашій увазі список деяких найбільш поширених абревіатур.

 • БИК (Банківський Ідентифікаційний Код) — BIC (Bank Identification Code)
 • ГАОУ (Державне Автономне Освітній Заклад) — State autonomous educational institution
 • ГРН (Державний Реєстраційний Номер) — SRN (State registration number)
 • ДНЗ (Дошкільний загальноосвітній заклад) — Preschool educational institution
 • ЗАТ (Закрите акціонерне товариство) — CJSC (Closed Joint-Stock Company)
 • ІПН (Ідентифікаційний Номер Платника податків) — ITN (Individual Taxpayer Number) — для фізичних осіб та TIN (Taxpayer Identification Number — для юридичних осіб;
 • ІП (Індивідуальний підприємець) — SP (Sole Proprietor — амер. варіант)/ST (Sole Trader — англ. варіант)
 • ИФНС (Інспекція Федеральної Податкової Служби) — IFTS (Inspectorate of the Federal Tax Service)
 • Консолідуючий рахунок — Consolidated account
 • Кореспондуючий рахунок — Corresponding account
 • КПП (Класифікатор Промислових Підприємств) — IEC (Industrial Enterprises Класифікатор)
 • ВАТ (Відкрите Акціонерне Товариство) — OJSC (Open Joint-Stock Company)
 • ОГРН (Основний Державний Реєстраційний Номер) — PSRN (Primary State Registration Number)
 • ОГРНИП (Основний Державний Реєстраційний Номер Індивідуального Підприємця) — PSRNSP (Primary State Registration Number of the Sole Proprietor)
 • ОКАТО (Загальноросійський Класифікатор Обсягів Адміністративно — Територіального Відділення) — OKATO (All-Ukrainian Classifier of Administrative – Territorial Division)
 • КВЕД (Загальноросійський Класифікатор Видів Економічної Діяльності) — OKVED (All-Ukrainian Classifier of Types of Economic Activity)
 • ОКОГУ (Загальноросійський Класифікатор Органів Державної Влади та Управління) — OKOGU (All-Ukrainian Classifier of Governmental Authorities)
 • ЗКГНГ (Загальноросійський Класифікатор Галузей Народного Господарства) — OKONKh (All-Ukrainian Classifier of Economy Branches)
 • ОКОПФ (Загальноросійський Класифікатор Організаційно-Правових Форм) — OKOPF (All-Ukrainian Classifier of Organizational-Legal Forms)
 • ОКПО (Загальноросійський Класифікатор Підприємств і Організацій) — OKPO (All-Ukrainian Classifier of Enterprises and Organizations)
 • ОКТМО (Загальноросійський Класифікатор Територій Муніципальних Утворень) — OKTMO (All-Ukrainian Classifier of Territories of Municipal Units)
 • ЗКФВ (Загальноросійський Класифікатор Форм Власності) — OKFS (All-Ukrainian Classifier of Forms of Ownership)
 • ТОВ (Товариство з Обмеженою Відповідальністю) — LLC (Limited Liability Company)
 • РАН (Російська Академія Наук) — RSA (Ukrainian Academy of Science)
 • Розрахунковий рахунок (або р/с, у значенні «поточного рахунку») — Current account (Британія)/Checking account (США)
 • РКЦ (Розрахунково-Касовий Центр) — PPC (Payment-Processing Center)
 • СНІЛС (Страховий Номер Індивідуального Особового Рахунку) — Insurance Number of Individual Ledger Account
 • ССОТ (Спільнота фахівців з охорони праці) — Association of Labour Protection Specialists (у вигляді аббревистуры не зустрічала)
 • ФГУП (Федеральне Державне Унітарне Підприємство) — FSUE (Federal State Unitary Enterprise)
 • Ltd. (Limited) — використовується в англомовних країнах для вказівки на обмежену відповідальність.
 • Inc. (Incorporated) — те ж саме, що і Ltd., використовується в Америці.
 • Corp. (Corporation) — корпорація, а точніше підприємство, статутний капітал якого поділений на акції. По суті, те ж саме, що і Ltd. і Inc.
 • Limited Duration Company (LDC) — Компанія з обмеженим терміном. Компанія створюється на певний строк, після закінчення якого повинна ліквідуватися або перереєструватися.
 • Pte.Ltd. (Private Limited) — Зустрічається найчастіше дана форма реєстрації компаній в азіатських країнах, наприклад, Сінгапурі.
Читайте також:  Використання відмінків в англійській мові

a1fb3e46b17dcc7742e35d658934b0c9 ІПН та інші юридичні скорочення англійською

5 порад від перекладачів

№ 1. У більшості випадків абревіатури, що згадуються в документі, просто транслітеруються, хоча все ще залежить від контексту. Можна вказати транслитерированную абревіатуру, а в дужках дати їх розшифровку англійською.

№ 2. Найчастіше абревіатури транслітеруються, оскільки їх аналогів в англійській немає. Максимум, що можна зробити, це розшифрувати їх у дужках. Але, наприклад, в бухгалтерських звітностях, використовують просто транслітерацію, не застосовуючи розшифровку.

№ 3. Здаються відповідника в іншій мові, як правило, помилкові. У західних країнах поняття, присутні в нашій мові, мають зовсім інше значення. Це в першу чергу відноситься до абревіатур і назв компаній з вказівкою форми власності.

№ 4. Деякі відповідності у абревіатурах, все ж є, однак, щоб уникнути плутанини, в оформленні такої серйозної документації, що використовується транслітерація. Бувають випадки, коли багато що залежить від контексту. Переводячи документ, де мимохідь згадується ІПН, можна вжити англійський варіант TIN, хоча пояснювати, що це означає, все одно доведеться. Якщо ж перекладається бухгалтерський баланс, реквізити банку або інфо компанії, в цьому випадку самодіяльність (тобто винахід нових аббревиаций) не вітається. Справа в тому, що ті, кому наші звітності потрібні англійською, зазвичай знають про існування таких позначень, як ІПН, ОКАТО, ОГРН, ОКПО, і пр. Тоді дати англійські абревіації для одних понять і транслітерувати решта навряд чи буде правильним.

№ 5. Дійсно, проблем з перекладом юридичних і фінансових позначень і термінів чимало. Особи, що часто зустрічаються з подібного роду практики, поступово виробляють свій стиль перекладу і надалі дотримуються тільки його. Нерідко ми звертаємося на форуми, гортаємо інтернет-словники, консультуємося з онлайн перекладачами в пошуках потрібного нам варіанту. Проте надійніше всього в цій ситуації звернутися до старого доброго спеціалізованому словнику юридичних/ економічних термінів. Ось список стоять джерел, які можна знайти на російському ринку:

 • Англо-російський і російсько-англійський юридичний словник (А. П. Кравченко)
 • Сучасний російсько-англійський юридичний словник (В. І. Борисенко, В. о. Саєнко)
 • Російсько-англійський юридичний словник (Вілліам Елліотт Бутлер)
 • Великий фінансовий словник в 2-х томах. Російсько-англійський словник. (Факов В. Я.)
 • Англо-російсько-англійський словник банківської та кредитно-фінансової термінології (Тобто Коваленко).
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: