Кількісні займенники в англійській мові – LEARN ENGLISH – Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

Кількісні займенники в англійській мові

 з обчислюваними іменникамиз іменниками неисчисляемыми
кількісні займенникиmany багато
few мало (недостатньо)
a few декілька, небагато (є)
much багато
little мало (недостатньо)
a little трохи (є)
several кілька 
інші визначники кількостіa lot of – багато, велика кількість
розмовні форми: lots of – безліч; plenty of – багато
a large number of – безліч, велика кількістьa great deal of – багато, велика кількість

Кількісні займенники в англійській мові виражають значення невизначеного числа або кількості.

Займенники many та much

Кількісні займенники many та much вживаються як в ролі займенників-прикметників, так і займенників-іменників.

1) У функції займенників-прикметників:

У стверджувальних реченнях:

many – багато (з обчислюваними іменниками)
much – багато (з неисчисляемыми іменниками)

а) як визначення до підлягає пропозиції (причому не тільки виключно many та much, їх замінник a lot of вживається тут не набагато рідше):

Much-A lot of) money is spent for defence. – Багато грошей витрачається на оборону.
Many (A lot of) people speak Russain. – Багато людей (багато людей) говорять по-російськи.

б) З прислівниками ступеня (коли перед ними для посилення значення вживаються прислівники ступеня, найпоширеніші: too занадто і so так, настільки, а також – very дуже, та ін):

I have so much work to do. – У мене так багато роботи.
There are too many mistakes in your exercises. – У ваших вправах занадто багато помилок.
Very many old people live alone. – Дуже багато літніх людей живуть самотньо.

в) у придаткових пропозиціях, що вводяться сполучниками if і whether;

I wonder if many people will come to the dance. – Цікаво, чи багато людей прийде на танці.

г) Іноді у випадках, коли вони несуть смислове наголос; в книжково-письмовій стилі та ін.

I’ve lived here for many years. – Я живу тут вже багато років.
There is much water in the jug. – В глечику багато води.

Тільки many вживається з обчислюваними іменниками у виразах часу (а не замінники: a lot of, lots of, plenty of):

many years/weeks/days/times/hours – багато років/тижнів/днів//годин

В інших випадках ці займенники зазвичай замінюються іншими визначниками кількості, є їх синонімами:
Кількісні займенники a lot of, plenty of, a lot
Кількісні займенники few, little і several

Поділитися посиланням на цю сторінку улюбленої соцмережі:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: