Множина іменників в англійській мові

Здрастуйте дорогі читачі! Сьогодні ви дізнаєтеся як утворюється множина в англійській мові. Тема на перший погляд не складна, але тут є багато нюансів, на які слід звернути увагу.

В англійській мові множина утворюють тільки обчислювальні іменники, тобто піддаються рахунку. Такі іменники можуть мати форму однини та множини. Я думаю, що ні для кого не секрет, що таке множина. Якщо єдине число використовується для позначення одного предмета чи поняття, то множина використовується для позначення кількох предметів. Отже, зараз ми розглянемо основні правила утворення множини в англійській мові.

mnozhestvennoe chislo sushhestvitelnykh v anglijjskom yazyke23 Множина іменників в англійській мовіМножина іменників в англійській мові

Утворення множини

1. Множина більшості іменників утворюється за допомогою додавання закінчення −s до іменника в однині.

−s читається :

[z] після голосних та дзвінких приголосних звуків
[s] – після глухих приголосних звуків

 • а tie краватка — ties [taɪz] краватки
 • a teacher викладач — teachers [ˈtiːʧəz] викладачі
 • a room кімната — rooms [ruːmz] кімнати
 • a map карта — maps [mæps] карти

2. Іменники, які закінчуються на приголосні s, ss, sh, ch, tch, x, у множині приймають закінчення -еѕ, яке читається [ɪz].

 • a match сірник — matches [ˈmæʧɪz] сірники

3. Іменники, які закінчуються на голосну -про, у множині також приймають закінчення -еѕ.

 • hero герой — heroes [ˈhɪərəʊz] герої
 • tomato помідор −tomatoes [təˈmɑːtəʊz] помідори

Якщо перед кінцевою -про стоїть голосна, то іменник у множині приймає закінчення -s.

 • radio радіоприймач — radios [ˈreɪdɪəʊz] радіоприймачі
 • kangaroo кенгуру — kangaroos [kæŋgəˈruːz] кенгуру

Якщо іменник, яке закінчується на в однині, є скороченням, то у множині вона також приймає закінчення -s.

 • photo (graph) фото (графія) — photos [ˈfəʊtəʊz] фотографії
 • kilo (gramme) кіло (грам) — kilos [ˈkiːləʊz] кілограми

У ряді випадків можливі варіації з −s та -es.

 • flamingo фламінго — flamingos [fləˈmɪŋgəʊz], flamingoes [fləˈmɪŋgəʊz] фламінго
 • volcano вулкан — volcanos [vɒlˈkeɪnəʊz], volcanoes [vɒlˈkeɪnəʊz] вулкани

4. До імен іменником, які закінчуються на , і перед закінченням стоїть приголосний, додається закінчення -еѕ і у змінюється на i.

 • a factory фабрика, завод − factories [ˈfæktəriz] фабрики, заводи

У разі, якщо перед стоїть голосна, ніяких змін не відбувається, і множина утворюється за допомогою додавання закінчення -s.

 • a day день — days [deɪz] дні

5. Множина деяких імен іменників, які закінчуються на – f, fe, утворюється з допомогою заміни f приголосної v та додаванням закінчення -es. Цьому правилу підпорядковуються такі іменники:

 • сalf теля − calves [kɑːvz] телята
 • half половина − halves [hɑːvz] половинки
 • elf ельф −elves [elvz] ельфи
 • knife ніж −knives [naɪvz] ножі
 • leaf лист дерева − leaves [liːvz ] листя
 • life життя − lives [laɪvz ] життя
 • loaf коровай −loaves [ləʊvz] короваї
 • self власна особистість − selves [sɛlvz] ми самі
 • sheaf зв’язка — sheaves [ ʃiːvz] зв’язки
 • shelf полку − shelves [ʃɛlvz] полиці
 • thief злодій − thieves [θiːvz] злодії
 • wife дружина − wives [waɪvz] дружини
 • wolf −вовк-wolves [wʊlvz] вовки

В деяких випадках можливі варіації з закінченнями f і v.

 • hoof копито — hoofs [huːfs], hooves [huːvz] копита
 • scarf шарф — scarfs [skɑːfs], scarves [skɑːvz] шарфи
 • wharf пристань — wharfs [wɔːfs], wharves [wɔːvz] пристані

mnozhestvennoe chislo sushhestvitelnykh v anglijjskom yazyke24 Множина іменників в англійській мовіМножина виключення

6. У деяких іменниках збереглися архаїчні форми множини. Множина таких іменників утворюється за допомогою зміни кореневого голосного або за допомогою додавання закінчення — en.

 • a man чоловік − men [mɛn] чоловіки
 • a woman жінка − women [ˈwɪmɪn] жінки
 • brother [‘brʌðər] побратим − brethren [‘breðrɪn] побратими
 • foot [fʊt] нога − feet [fiːt] ноги
 • goose [guːs ] гуска — geese [giːs] гуси
 • louse [‘laus] воша − lice [laɪs] воші
 • mouse [maʊs] миша — mice [maɪs] миші
 • tooth [tuːθ] зуб — teeth [tiːθ] зуби
 • a child [ʧaɪld ] дитина − children [ˈʧɪldrən] діти
 • ox [ɒks] бик — oxen [ˈɒksən] бики

7. В англійській мові форми деяких іменників у однині та у множині збігаються.

 • craft [krɑ:ft] корабель — кораблі
 • works [wɜːks] завод — заводи
 • species[‘spi:ʃi:z] біол. вид — види
 • headquarters [‘hed’kwɔ:təz] головне управління − центральні органи
 • alms [ɑːmz] милостиню − подаяння
 • barracks [ˈbærəks] казарма − казарми
 • corps [kɔ:r] воєн. дипл. корпус — корпуси
 • grouse [graʊs] куріпка −куріпки
 • crossroads [ˈkrɒsˌrəʊdz] перетин доріг − перехрестя
 • deer [dɪə] олень — олені
 • sheep [ʃiːp] вівця − овець
 • fish [‘fɪʃ] риба − риби
 • fruit [fru:t] фрукт − фрукти
 • gallows [ˈgæləʊz] шибениця — шибениці
 • trout [traʊt] форель − форелі
 • means [miːnz] засіб − кошти
 • salmon [‘sæmən] лосось − лососі
 • series [‘sɪəri:z] серія − серії
 • swine [swaɪn] свиня − свині

8. Деякі іменники, які мають латинське чи грецьке походження, у множині зберегли архаїчну форму.

 • analysis [ə’næləsɪs] аналіз − analyses [ə’næləsi:z] аналізи
 • axis [‘æksɪs] вісь − axes [‘æksɪz] осі
 • basis [‘beɪsɪs] основа − bases [‘beɪsi:z] основи
 • crisis [‘kraɪsɪs] криза − crises [‘kraɪsi:z] кризи
 • datum [‘deɪtəm] дана величина − data [‘deɪtə] дані
 • erratum [e’rɑ:təm] помилка − errata [e’rɑ:tə] список друкарських помилок
 • formula [ˈfɔ:rmjulə] формула − formulae [‘fɔ:rmjuli:], formulas [‘fɔ:rmjuləz] формули
 • locus [‘ləukəs] розташування локусів [‘ləusaɪ] розташування
 • memorandum [, memə’rændəm] запис ‘пам’ять’− memoranda [, memə’rændə], memorandums [, memə’rændəmz] записки
 • nucleus осередок − nuclei осередку
 • phenomenon [fɪ’nɔmɪnən] явище − phenomena [fɪ’nɔmɪnə] явища
 • radius [‘reɪdɪəs], [ˈreɪdjəs] радіус − radii [‘reɪdɪaɪ] радіуси
 • species [ˈspiːʃiːz] вид, тип — species [ˈspiːʃiːz] види, типи
 • thesis [ˈθiːsɪs ] теза — theses [θiːsiːz] тези

9. В англійській мові існує ряд іменників, які вживаються тільки у множині.

 • binoculars [bɪˈnɒkjʊləz] − бінокль
 • breeches [‘brɪtʃɪz] − бриджі
 • glasses [‘aɪglɑːsɪz] −очки
 • jeans [ʤiːnz]− джинси
 • pajamas, pyjamas [pəˈdʒɑ:məz] − піжама
 • pliers [ˈplaɪəz] − плоскогубці
 • scissors [ˈsɪzəz] − ножиці
 • shorts ʃɔːts [] − шорти, труси
 • stockings[ˈstɒkɪŋz] − шкарпетки
 • tights [taɪts] − трико
 • tongs [tɒŋz] – щипці
 • trousers [ˈtraʊzəz] – штани
 • proceeds [ˈprəʊsiːdz] − дохід
 • surroundings [səˈraʊndɪŋz] − околиці
 • riches [ˈrɪʧɪz] − багатство
 • thanks [θæŋks] − подяка
 • wages [ˈweɪʤɪz] − заробіток

Утворення множини складних іменників

1. Складні іменники, які пишуться разом, утворюють множину за допомогою додавання до закінчення другого елементу.

 • schoolgirl школярка — schoolgirls школярки
 • policeman поліцейський — policemen поліцейські

2. Якщо складний іменник, що пишеться через дефіс, включає слова man або woman, в якості однієї із складових частин слова, то всі частини слова приймають множина.

 • woman-writer письменниця − women-writers письменниці
 • gentleman-farmer фермер-джентльмен − gentlemen-farmers фермери-джентльмени

3. Складні іменники, які пишуться через дефіс, утворюють множину за допомогою зміни ключового за змістом елемента.

 • family name прізвище family names прізвища
 • commander-in-chief головнокомандувач − commanders-in-chief главнокомандующии

4. Якщо в складеному іменник немає елемента-іменника, то множина утворюється за допомогою додавання закінчення −s до останнього елемента.

 • forget-me-not незабудка − forget-me-nots незабудки
 • merry-go-round карусель − merry-go-rounds каруселі

Зверніть увагу!

1. В англійській мові деякі необчислювальні іменники можуть вживатися як обчислюються.

Неисчисл.: success − удача, успіх (в загальному понятті)

 • Success is in the details. − Скрупульозне ставлення до справи — шлях до успіху.

Исчисл. :a success вдалий результат − successesвдалі результати

 • My new job is a success. − Моя нова робота — це просто щасливий випадок.
 • We learn from our successes and failures. − Ми вчимося на наших успіхи і помилки.

2. В англійській мові деякі іменники можуть узгоджуватися з дієсловом в однині та в множині, залежно від контексту, при цьому, не змінюючи своєї форми.

 • My family is large. — Моя сім’я велика. (Сім’я – як єдине ціле)
 • My family are early risers. — У нас у родині всі встають рано. (Сім’я – як безліч окремих членів колективу)

3. В англійській мові одне і те ж іменник може бути в одному значенні обчислюється, а в іншому — неисчисляемым.

Неисчисл.: iron − залізо
Исчисл.: an iron праска — ironsпраски

4. В англійській мові деякі іменники з закінченнями -s мають значення однини і відповідно узгоджуються з дієсловами в однині.

 • news − новина, новини
 • economics — економіка
 • фізика −фізика
 • a works завод
 • математика − математика
 • a barracks − казарми

Відео: Множина в англійській мові

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: