National Emblems of the United Kingdom – Національні символи Сполученого Королівства – LEARN ENGLISH – Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

National Emblems of the United Kingdom

The United Kingdom (abbreviated from “The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland”) is the political name of the country which consists of England, Scotland, Wales and Northern Ireland (sometimes known as Ulster).

Great Britain is the name of the island which is made up of England, Scotland, Wales, whereas the British Isles is the geographical name of all the islands off the north-west coast of the European continent. In everyday speech “Britain” is used to mean the United Kingdom.

The flag of the United Kingdom, known as the Union Jack, is made up of three crosses. The upright red cross on a white background is the cross of the 1st George, the patron saint of England. The white diagonal cross on a blue background is the cross of St. Andrew, the patron saint of Scotland, The red diagonal cross on a white background is the cross of St. Patrick, the patron saint of Ireland.

The Welsh flag, called the Welsh dragon, represents a red dragon on a white and green background.

St. George’s Day falls on 23 April and is regarded as england’s national day. On this day some patriotic Englishmen wear a rose pinned to their jackets’. A red rose is the national emblem of England from the time of the Wars of the Roses (15th century).

St. Andrew’s Day (the 30th of November) is regarded as scotland’s national day. On this day some Scotsmen wear a thistle in their buttonhole. As a national emblem of Scotland, thistle apparently first used in the 15th century as a symbol of defence. The Order of the Thistle is one of the highest orders of knighthood. It was founded in 1687, and is mainly given to Scottish noblemen (limited to 16 in number).

St. Patrick’s Day (the 17th of March) is considered as a national day in Northern Ireland and an official bank holiday there. The national emblem of Ireland is shamrock. According to the it was the plant chosen by St. Patrick to illustrate the Christian doctrine of the Trinity to the Irish.

St. David’s Day (the 1st of March) is the church festival of St. David, a 6th-century monk and bishop, the patron saint of Wales. The day is regarded as the national holiday of Wales, although it is not an official bank holiday.

On this day, however, many Welshmen wear either a yellow daffodil or a leek pinned to their jackets, as both plants are traditionally regarded as national emblems of Wales.

In the Royal Arms three lions symbolize England, a lion rampant – Scotland, and a harp – Ireland. The whole is encircled and is supported by a lion and a unicorn. The lion has been used as a symbol of national strength and of the British monarchy for many centuries. The unicorn, a mythical animal that looks like a horse with a long straight horn, has appeared on the Scottish and British royal coats of arms for many centuries, and is a symbol of purity.

[ переклад ]

Національні символи Сполученого Королівства

Сполучене Королівство (скорочено від “Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії”) – це офіційна назва держави, яка складається з Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії (іноді званої Ольстером).

Великобританія – це назва острова, що складається з Англії, Шотландії, Уельсу, в той час як Британські острови – це географічна назва всіх островів північно-західного узбережжя європейського континенту. У щоденному вживанні слово “Британія” означає Сполучене Королівство.

Прапор Сполученого Королівства, відомий як Юніон Джек, складається з трьох хрестів. Вертикальний червоний хрест на білому тлі – це хрест Георга Першого, святого покровителя Англії. Жовтий діагональний хрест на блакитному тлі – це хрест св. Ендрю, покровителя Шотландії. Червоний діагональний хрест на білому тлі – це хрест святого Патріка, покровителя Ірландії.

Уельський прапор, званий Уельським драконом, являє собою червоного дракона на білому тлі.

День св. Георгія випадає на 23 квітня і вважається національним святом Англії. У цей день деякі англійці-патріоти приколюють троянди до піджаків. Червона троянда – це національна емблема Англії з часів війн між Трояндами (XV століття).

День св. Ендрю (30 листопада) вважається національним днем Шотландії. У цей день деякі шотландці вставляють у петлі для гудзиків чортополох. Чортополох, мабуть, використовували в якості національної емблеми Шотландії в XV столітті як символ захисту. Орден Чортополоху – один з найвищих лицарських орденів. Він був заснований у 1687 р., і їм, в основному, нагороджуються шотландські дворяни (кількість яких обмежена шістнадцятьма).

День святого Патріка (17 березня) вважається національним днем Північної Ірландії та офіційно визнаний великим святом. Національна емблема Ірландії – трилисник. Згідно з легендою, це було рослина, яке вибрав св. Патрік, щоб пояснити на прикладі євреїв християнську доктрину Трійці.

День св. Давида (1 березня) – це церковне свято св. Давида, монаха і єпископа VI століття, покровителя Уельсу. Цей день вважається національним святом Уельсу, хоча він і не є офіційно великим святом.

У цей день, однак, багато уельсці приколюють до піджаків жовті нарциси або цибулю-порей, оскільки обидва рослини традиційно вважаються національними символами Уельсу.

Три лева, зображені на королівському гербі символізують Англію, лев, що стоїть на задніх лапах – Шотландію, арфа – Ірландію. Всі вони зображені в колі, який підтримується левом і єдинорогом. Лев вважається символом національної могутності і британської монархії вже багато століть. Єдиноріг – міфічна тварина, схожа на коня з довгим прямим рогом, – з’явився на Шотландському і Британському королівському гербах багато століть назад, він є символом чистоти.

Питання:
1. What is the flag of the United Kingdom made up of?
2. What does the word “Britain” mean in everyday speech?
3. What do some Englishmen wear on St. George’s Day?
4. How is the Welsh flag called?
5. What day is a national day in Northern Ireland?
6. What day is regarded as scotland’s national day?
7. What does the unicorn symbolize?
8. What do three lions in the Royal Arms symbolize?

Словник:
background – підстава
bank holiday – велике свято
bishop – єпископ
coats of arms – герб
church festival – церковне свято
daffodil – нарцис
everyday speech – буденна мова
knighthood – лицарське достоїнство
monk – чернець
nobleman – дворянин
patron saint – святий-покровитель
pin – приколювати шпилькою
purity – чистота
rampant – стоїть на задніх лапах
shamrock – трилисник
thistle – чортополох
unicorn – єдиноріг

Поділитися посиланням на цю сторінку улюбленої соцмережі:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: