Окличні речення в англійській мові. Частинки So and Such

У цьому уроці розглянемо, як скласти окличні речення в англійській мові, що є дуже і дуже важливим аспектом у розмовної мови. Адже саме емоції наповнюють пропозиції життям і роблять нашу мову натхненної і запальною!

Окличні речення в англійській мові

Зміст:

 1. Окличні речення в англійській мові. Моделі
 2. Підсилювальні частки SO і SUCH
 3. Вправи

Моделі окличних речень

Модель 1. What (a) + прикметник + іменник! (найпростіша модель)

ПРИКЛАДИ

Відсутність артикля «a» перед словом pictures пояснюється тим, що це іменник стоїть у множині Вивчити Артикль в англійській мові. Правила.

Відсутність артикля «a» перед словом weather пояснюється тим, що воно відноситься до категорії Необчислювальні іменники в англійській мові.

Модель 2. How + прикметник the + іменник + aux. гол.!

Модель 3. It is/ They are + so + прикметник!

Модель 4. It is such (a) … прикметник + іменник!

Підсилювальні частки so & such

Розглядаючи окличні речення в англійській мові, незайвим буде згадати підсилювальні частки so and such, які роблять пропозиції емоційно виразними.

1. So VS Such – різниця у вживанні

 1. Частка so переводиться такий, так і ставиться перед прикметником або прислівником.

ПРИКЛАДИ
so stupid – такий дурний
so quickly – так швидко

 1. Частка Such переводиться такий і ставиться перед іменником.

ПРИКЛАДИ
such a stupid story – така дурна історія

Запам’ятайте:
so long = such a long time (так довго — такий довгий час)
so far = such a long way (так далеко — такий далекий шлях)
so many / so much = such a lot of (так багато)

Запам’ятайте:
I think so. – Я так думаю.
I don’t think so. – Я так не думаю.

ПРИКЛАДИ

 1. I haven’t seen him for so long (such a long time).
 2. I didn’t know you lived so far from the city centre / such a long way.
 3. Why did you buy so much food (such a lot of food)?

Окличні речення в англійській мові. Вправи

Вправа 1. Складіть 13 окличних речень за зразками 1-4.

 1. long – street
 2. old – cars
 3. bright – sunshine
 4. fresh – air
 5. huge – crowds
 6. tall – buildings
 7. misty – day
 8. changeable — weather
 9. attractive – idea
 10. pleasant – holiday
 11. calm – man
 12. excited – people
 13. exciting – journey

Вправа 2. Вставте частинки so, such.

 1. She has (such a, so a, such, so) busy life that she always forgets my birthday.
 2. You shouldn’t let (such a. such a, so a, a so) small child watch TV(such long, so much, such much, so many)
 3. The weather is (such nice, so nice, such a nice, so nice) today. Shall we go for a walk?
 1. Has he passed the exam? – I think …. (so, such, this, it).

Вправа 3. Вставте частинки so, such.

 1. The day was…. exciting.
 2. It’s …..an original idea.
 3. The letter is ….long.
 4. It’s ……good weather today!
 5. The dress is ….old.
 6. I can’t buy ….an expensive coat.
 7. His health is …..poor.
 8. You can’t talk in …. a way.
 9. Her taste is ….. good.
 10. Hans has….. a good sense of humour.

Ще читайте на цю тему:

Йдемо далі?

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: