Особисті займенники в англійській мові – LEARN ENGLISH – Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

Особисті займенники в англійській мові

У англійській мові особисті займенники мають два відмінка: називний (як правило, в ролі підмета) і об’єктний (у ролі доповнення).

ОсобаНазивний відмінокОб’єктний відмінок
 Єдине число
1I – яmeмені, мене
2you – тиyou – тобі, тебе
3he – він
she – вона
it – він, вона, воно
him – його, йому
her – її, їй
it – його, її, йому, їй
 Множина
1we – миus – нам, нас
2you – виyou – вам, вас
3they – вониthem – їх, їм

I – я

В англійській мові займенник I завжди пишеться з великої (великий) літери незалежно від місця, займаного їм у реченні. Якщо воно знаходиться в одному реченні з іншими особовими займенниками (чи іменниками), то після них ставиться:

Yesterday my friend and I saw a new cartoon. – Вчора мій друг і я (ми з другом) подивилися новий мультфільм.

you – ти, ви

На відміну від російської мови, в англійській немає відмінності між ввічливою формою звернення Ви і більше фамильярной – ти. Займенник you має одну форму для однини і множини, а присудок після нього завжди ставиться у множині.

Girls, where are you? – Дівчата, де ви?
Helen, where are you? – Хелен, де ви (ти)?

Зверніть увагу: У разі, коли хочуть забезпечити розуміння займенники you як множини, то в британському англійському говорять: you two/three…, you lot, you people, а в американському – you folks, you передній s, you guys (незалежно від статі співрозмовників).

Hi, everybody. What do you guys plan for the vacation? – Всім привіт. Що ви плануєте відпустку?

he – він
she – вона

Займенник he в англійській замінює іменник на позначення осіб чоловічої статі. Займенник she замінює іменник на позначення осіб жіночої статі. Говорячи про тварин, займенники he або she вживають лише тоді, коли хочуть підкреслити їх стать, а також в різних казках, байках, або в описах звичок і характеру своїх домашніх улюбленців, виділяючи їх таким чином із загальної маси.

Виняток: В Англії, говорячи про кораблі (будь-якого розміру і призначення) або автомобілі, вживають займенник she (але говорячи, наприклад, про літаку – it). Назви більшості країн також вважаються іменниками жіночого роду: England, Russia і т. д.

My father has got an excellent bike. She starts up so easy and hasn’t let me down yet. – Батька зараз відмінна мотоцикл. Вона легко бере з місця і ще жодного разу мене не підвела.

it – він, вона, воно

Займенник it замінює іменник, що позначає неживий предмет, абстрактне поняття, тварину або рослину, а також замінює іменник baby, child – дитина, якщо не акцентують уваги на полі дитини. На російську мову перекладається словами він, вона, воно в залежності від роду відповідного іменника в російській мові.

I looked at the window. It was closed. – Я глянув на вікно. Воно було закрито.
Where is your cat? – It is on the sofa. It is sleeping. Де твій кіт (твоя кішка)? – Він (вона) на дивані. Він (вона) спить.

they – вони

Займенник they замінює як живі, так і неживі іменники у множині:

Where are the pencils? – They are on the table. – Де олівці? – Вони на столі.

Називний відмінок займенників

Особисті займенники в називному відмінку виконують функцію підмета та іменної частини складеного присудка.

1) В якості підмета:

She was there yesterday. – Вона була там вчора.
You don’t understand me. – Ти не розумієш мене.

2) В якості іменної частини складеного присудка можливо вживання особистих займенників як у називному, так і в об’єктному відмінках. При цьому, форми називного відмінка вважаються книжково-офіційними, а форми об’єктного відмінка – розмовними.

Who is there? – It is I. = It is me. (розм. форма) – Хто там? – Це я.

Об’єктний відмінок займенників
Займенники без прийменника
Стандартна конструкція: непряме доповнення без прийменника + пряме доповнення.

Особисті займенника в об’єктному відмінку виконують функцію:
1) прямого доповнення (у знахідному відмінку відповідають на питання кого? що?)

She saw me in the street. – Вона бачила мене на вулиці.
I love you. – Я люблю тебе.
Do you know him? – Ви знаєте його?
Take it! – Візьми її/це! (наприклад, книгу)

2) беспредложного непрямого доповнення (у давальному відмінку відповідає на питання кому?):

Tell him to call them up right away. – Скажи йому подзвонити їм зараз же.
Show him the newspaper. – Покажіть йому газету.

У цьому реченні “газета” – пряме доповнення. Займенник без прийменника, що відповідає на питання whom? – кому?, є беспредложным непрямим доповненням і завжди стоїть перед прямим додатком (на відміну від займенників з прийменником).

3) а також вживаються в коротких репліках:

Who broke the cup? – Not me! / Me. – Хто розбив чашку? – Не я! / Я.
I am feeling tired. – Me too. – Я (дуже) втомився/(почуттів. втомленим). – Я теж.

Займенників з прийменником
Стандартна конструкція: пряме доповнення + непряме доповнення з прийменником.

Поєднання займенника в об’єктному відмінку з прийменником є предложным непрямим доповненням і варто завжди після прямого доповнення.

1) Поєднання займенників з прийменником to відповідає дательному загибелі в російській мові (кому?):

Show the paper to him. – Покажіть йому папір.
I sent a message to them. – Я послав повідомлення їм.

2) Поєднання займенники з прийменниками by with відповідає в російській мові творительному загибелі( ким? чим?):
This article was translated by him. – Ця стаття була перекладена ним.

I want to go with her. – Я хочу піти з нею.

3) Займенника в об’єктному відмінку, вживаючись з будь-якими приводами, перекладаються на російську мову займенниками в різних непрямих відмінках (народить. кого?, чого?; дат. кому?, чому?; творить. ким?, чому? і предложным про кого?, про що? ) в залежності від прийменника, за яким слід займенник:

This email is for you. – Це електронний лист для вас.
Tell me everything about them. – Розкажи мені все про них.
He looked at us in silence. – Він мовчки глянув на нас.

Після будь-якого приводу слід вживати займенник у формі об’єктного відмінка, наприклад: From whom? Від кого? – From me. Від мене.; To whom? До кого? – To me. До мене.;

With whom? З ким? – With me. Зі мною.

Чотири функції займенника it в англійській

Займенник it вживається в англійській мові в чотирьох різних функціях: особисте, підсилювальний, вказівний, безособове.

1) Особисте займенник. Перекладається: він, вона, воно або його, її і т. п.

а) Якщо займенник it стоїть на першому місці у реченні, замінюючи раніше згадуване неживе іменник, то воно перекладається именительным падежем – він, вона, воно, наприклад:

Where is the pencil? It is on the table. – Де олівець? Він на столі.
Read this book. It is very interesting. – Прочитай цю книгу. Вона дуже цікава.

б) Якщо займенник it слід за присудком, займаючи місце прямого доповнення, то воно перекладається об’єктним падежем займенники, а саме – його, її, емуи т. п.

Tom gave Susan a knife. She took it. – Тому дав Сусанні ніж. Вона взяла його.
He gave me good advice and I followed it. – Він дав мені добру пораду, і я пішов йому.

2) Вказівний займенник. Перекладається як “це”.

What is it? – It is a book. – Що це? – Це – книга.

Може вживатися замість раніше згаданих слів:

I saw a boy in the park. It was my friend Jeremy. – Я побачив у парку хлопчика. Це був мій друг Джеремі.

Замість раніше згаданих понять і описів:

I heard a knock at the door. I thought it was my dog. – Я почув стук у двері. Я подумав, що це моя собака.
Explain it, please. – Поясніть це, будь ласка.

3) Безособове службове слово. Не перекладається.

а) Якщо займенник it стоїть на першому місці в реченні, але не замінює раніше згадуваного іменника, воно є формальним підметом безособового пропозиції Характерно для пропозицій, де йдеться про погоду, часу, відстані, різних вимірах і т. п.

It is cold. It is dark. It is raining. It is snowing. – Холодно. Темно. Йде дощ. Йде сніг.
It was summer. – Було літо.

Час, відстані і різні виміри:

What day of the week is it? Який сьогодні день тижня?
It’s Monday. It’s the 22thof February. = It’s February 22th. – Нині понеділок. 22 лютого.
It’s 11 o’clock. – Одинадцять годин.
It is three miles to the station. – До станції три милі.

Та інші безособові пропозиції:

It’s too late. – Занадто пізно.

б) Займенник it може бути формальним підметом у тих випадках, коли даний підмет виражено инфинитивом, герундием (-ing-форма) або придаткових пропозицією і знаходиться в кінці речення: У російській мові в цих випадках обходяться без формального підмета:

It is dark to write. – Темно писати.
It was useless trying to see him. – Було марно намагатися побачити його.
It’s hard to know what he is really thinking. – Важко дізнатися, що він дійсно думає.

в) у пасивних конструкціях. З деякими дієсловами в страдательном заставі в ролі формального підмета:

It is known – Відомо
It is reported that the plane landed. – Повідомляють, що літак приземлився.

4) Входить до складу підсилювального обороту it is (was)… who/that (не перекладається). Тут it відноситься до предикативу (частини складеного присудка), який і стає основною темою пропозиції.

It was he who did it. – Саме він це зробив.
Itis here that we meet every Saturday. – Саме тут ми зустрічаємося кожну суботу.

Вживається у сталих виразах:

It’s no use. – It’s no good. Марно.
It’s great! It’s super! – Здорово! Супер!
It’s wonderful! – Чудово!
It doesn’t matter. – Неважливо. Це не має ніякого значення.

Поділитися посиланням на цю сторінку улюбленої соцмережі:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: