Порядкові числівники в англійській мові – LEARN ENGLISH – Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

Порядкові числівники в англійській мові

Перед порядковим числівником зазвичай ставиться визначений артикль the. Точніше, іменник, визначається порядковим числівником, вживається з певним артиклем. І артикль зберігається перед числівником і тоді, коли іменник не згадано:

one – the first – один – перший
two – the second – два – другий
four – the fourth – чотири – четвертий
twenty – the twentieth – двадцять – двадцятий
sixty-five – the sixty-fifth – шістдесят п’ять – шістдесят п’ятий

Порядкові числівники, за винятком перших трьох: first – перший, second – другий і third – третій, утворюються від відповідних кількісних числівників додаванням суфікса-th.
five – the fifth п’ятий
nine – the nineth дев’ятий
seventeen – the seventeenth тринадцятий

При цьому: числівників five та twelve букви не змінюються f – fifth, twelfth; до eight додається тільки буква h – eighth; в числительном nine опускається буква e – ninth; числівників, що позначають десятки, кінцева y змінюється на ie – twentieth, fortieth.

При утворенні порядкових числівників від складених кількісних суфікс -th додається (зміні піддається) тільки до останнього компоненту (як і в українській мові):
twenty-one – the twenty-first – двадцять перший
seven hundred and thirty-four – the seven hundred and thirty-fourth – сімсот тридцять четвертий

При запису порядкових числівників цифрами до них додається дві останні літери від ненаписаного слова:
1st = 1st = first перший
2nd = 2nd = second другий
3d = 3d = third третій
4th = 4th = fourth четвертий
33st = 33st = thirty-third тридцять третій
55nd = 55nd = fifty-fifth п’ятдесят п’ятий

Роль числівників у реченні

В англійському реченні числівник може виступати в ролі підмета, додатка, означення та іменної частини складеного присудка.

1) В ролі підмета:
Four were absent from the lesson. – Четверо були відсутні на уроці.

2) У ролі доповнення:
“How many books did you take from the class? – I took two.” – Скільки книг ви взяли з уроку? – Я взяв дві.

3) В ролі визначення. Іменник, що має при собі означення, виражене порядковим числівником, вживається з визначеним артиклем:
The third lesson begins at 10 o’clock. – Третій урок починається о десятій годині.

4) У ролі іменної частини складеного присудка:
Five times five is twenty five. – П’ятьма п’ять – двадцять п’ять.

Поділитися посиланням на цю сторінку улюбленої соцмережі:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: