Possessive adjectives/Possessive pronouns в англійській мові

В англійській мові, як і в російській, є слова, які вказують на приналежність предмета якійсь особі і відповідають на питання Whose? (чий?): мій, твій, ваш, наш, його, її, їх/ my, your, our, his, her, its, their. У російській мові ці слова називають притяжательными займенниками. В англійському ж притяжательными бувають і займенники, прикметники (mine, yours, і т. д.) На жаль, багато хто часто плутають my і mine. Розібратися з цією плутаниною і чітко усвідомити, яке слово використовувати, допоможе доступне й докладне пояснення, яке слід далі.

Зміст

 • My або Mine: основна відмінність
 • Possessive Adjectives: особливості вживання
 • «Свій» в англійській мові
 • Артикль the замість Possessive Adjectives
 • Конструкції of your own / on your own

My або Mine: основна відмінність

Присвійні прикметники в англійській мові (Possessive Adjectives) вживають у мовленні лише в поєднанні з іменниками. Основною функцією будь-якого прикметника є опис іменника. Місце присвійного прикметника, як правило, — перед іменником.

182d3c35e378756db4acca22165d81c2 Possessive adjectives/Possessive pronouns в англійській мові

 • This is my car. — Це моя машина.
 • This is your dress. — Це твоє плаття.
 • This is his pen. — Це його ручка.
 • This is her desk. — Це її стіл.
 • This is our flat. — Це наша квартира.
 • This is their pictures. — Це їхні малюнки.

Присвійні займенники (Possessive Pronouns) вживають, коли необхідно замінити іменник. В більшості випадків це робиться, щоб уникнути повторення.

 • This car is mine. — Ця машина моя.
 • This dress is yours. — Це плаття твоє.
 • This pen is his. — Ця твоя ручка.
 • This is not her bag. — Це не її сумка. / Hers is red. — Її червона. (hers = her bag).
 • I’ve got a parrot. Its cage is not big. — У мене є папуга. Його клітина не велика.
 • This is flat ours. — Це наша квартира.
 • This is not their style. — Це не їх стиль. / Theirs is much more original. — Їх набагато оригінальніше. (theirs = their style).
Читайте також:  Модальне дієслово can і could в англійській мові

Єдине число

Присвійні прикметники

Possessive Adjectives

Присвійні займенники

Possessive Pronouns

1-е особа my [mai] мій, моя, моє, моїmine [main] мій, моя, моє, мої
2-е особа your [jɔ:] твійyours [jɔ:z] твій
3-е особа his [hiz] його, her [hɜ:] їїhis [hiz] його, hers [hɜ:z] її
its [its] його, їїits* [its] його, її

Множина

Присвійні прикметники

Possessive Adjectives

Присвійні займенники

Possessive Pronouns

1-е особа our [ˈaʊə] наш, наша, наше, нашіours [ˈaʊəz] наш, наша, наше, наші
2-е особа your [jɔ:] ваш, ваша, ваше, вашіyours [jɔ:z] ваш, ваша, ваше, ваші
3-е особа their [ðeə]theirs [ðeəz]

*Увага! Присвійний займенник its пишіть без апострофа. Апостроф (it’s) ставиться тільки при скороченні словосполучення it is.

Possessive Adjectives: особливості вживання

Якщо в реченні перед іменником є ще одне описове прикметник, то присвійний пишеться перед ним, але після таких слів, як all (все) і both (обидва, обидві).

 • Jane is my best friend. — Джейн — моя найкраща подруга.
 • They are reading their new magazine. — Вони читають свій новий журнал.
 • All my colleagues are here. — Всі мої колеги тут.
 • Both her parents are medicines. — Обидва його батька — лікарі.

Присвійний прикметник перед іменником скасовує необхідність вживання артикля.

 • He took his book and left. — Він узяв свою книгу і пішов.
 • The children are playing with their new toy. — Діти грають зі своєю новою іграшкою.

d3e407d38e7b51f39e2f67012107b5a9 Possessive adjectives/Possessive pronouns в англійській мові

«Свій» в англійській мові

Займенники «свій» в англійській мові немає, тому при перекладі його замінюють одним з присвійних прикметників my, your, his, her, its, our, their (узгоджуючи з особою та числом підлягає).

 • I love my dead. — Я люблю свого батька.
 • She is washing her car. — Вона миє свою машину.
 • We adore our children. — Ми любимо своїх дітей.

Вживаються у поєднанні з іменниками англійські присвійні прикметники, які позначають частини тіла, особисті речі і предмети одягу, зазвичай при перекладі опускається.

 • She usually dyes her hair every month. — Зазвичай вона фарбує волосся кожен місяць.
 • Every morning I clean my teeth. — Щоранку я чищу зуби.
 • He has broken his arm. — Він зламав руку.
 • Put on your hat, please. It’s rather windy today. — Одягни шапку, будь ласка. На вулиці сьогодні досить вітряно.

Артикль the замість Possessive Adjectives

Є два правила, які корисно знати вивчають середнього рівня і вище. Бувають випадки, коли перед іменниками, що позначають частини тіла, використовують не присвійний прикметник, а визначений артикль the.

Це можливо, коли:

1) іменник відноситься до об’єкта (object), а нек підлягає (subject), тобто не до виконавця дії, а до того, на кого спрямовано дію.

Приклад:

 • The woman плескається the child on the head. — Жінка погладила дитину по голові.

2) якщо в реченні йдеться про болях, пошкодженнях або ударах. Тут прийменники (in, on) поєднуються з такими дієсловами, як:

 • hit — бити, вдаряти;
 • punch — вдарити кулаком;
 • bite — кусати;
 • pat — поплескати;
 • slap — плескати, ляскати;
 • sting — жалити.

Приклади:

 • An old woman has a pain in the leg. — У бабусі болить нога.
 • A strange insect stung me in the arm. — дивна комаха вжалило мене за руку.

Конструкції of your own / on your own

Після присвійних прикметників іноді вживають слово own (свій, власний), що підсилює значення приналежності.

 • It was his own project. — Це був його власний проект (тобто це проект розробив саме він, а ніхто інший).
 • She saw it with her own eyes. — Вона бачила це на власні очі (тобто вона бачила це сама).
 • This is our own house. — Це наш власний будинок (тобто цей будинок належить виключно нам).

У цьому ж значенні використовують конструкцію of (your) own (of + притяж. прилаг. + own).

 • I need a computer of my own. — Мені потрібен свій власний комп’ютер (я не хочу ділити його ні з ким).
 • They have three small children of their own. — У них троє своїх маленьких дітей (тобто у них є свої власні маленькі діти, тому, наприклад, вони не можуть доглядати за дітьми своєї подруги).

При перекладі вираження on (your) own може мати два значення:

 • один, на самоті:

Margaret lives on her own. — Маргарет живе одна.

She often likes being on her own. — Вона часто любить бувати на самоті.

 • самостійно, без сторонньої допомоги:

We did it on our own. — Ми зробили це самі.

I can make salad on my own. — Я можу приготувати салат сам.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: