Похідні від невизначених займенників some і any – LEARN ENGLISH – Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

Похідні від невизначених займенників some і any

Похідні від займенники some:Похідні від займенника any:Переклад на російську мову
someoneanyoneхтось, хто-небудь, хтось, хто-небудь
somebodyanybody
somethinganythingщось, що-небудь
В основному в стверджувальних реченняхВ основному в загальних питаннях і запереченнях 

Невизначені займенники, утворені за допомогою –one і –body: someone, somebody і anyone, anybody – синоніми, що мають однаковий зміст (що нас зовсім не дивує, так як це явище досить поширене і в російській мові). Приблизно, за статистикою частотність употр. займенників від –one в два рази більше, ніж від –body; а в деяких окремих випадках розбіжність у частотності доходить і до п’яти раз, звичайно на користь –one.

Похідні займенники завжди вживаються як займенників-іменників і до них застосовуються ті ж правила вживання в різних типах речень, що і для some і any.

У називному відмінку вони вживаються у функції підмета або доповнення. У функції підмета вони поєднуються з дієсловом-присудком в однині.

Займенники, утворені за допомогою –one і –body, вживаються тільки у відношенні до людей і можуть мати форму присвійного відмінка, виступаючи у функції визначення: someone’s, somebody’s, anyone’s, anybody; s.

Займенники, утворені за допомогою –thing, що вживаються тільки стосовно неживих предметів і понять.

1) Ствердні пропозиції:

someone, somebody, something

В якості підмета:

Someone (somebody) has taken my book. – Хтось узяв мою книгу.
Somebody was looking for you. – Вас хтось шукав.

В якості доповнення:

She is always helping someone. – Вона весь час комусь допомагає.
I know someone (somebody) who can help you. – Я знаю когось, хто може допомогти тобі.

Те ж саме по відношенню до неживих предметів і понять:

Something has happened here. – Тут щось сталося.
Something is wrong. Щось не так.
I’m hungry I want something to eat. – Я голодний і хочу що-небудь поїсти.
I’ll tell you something interesting. – Я розповім тобі щось цікаве.

Слід запам’ятати: Після somebody (як і після anybody) прийменник of вживається рідко. Вираз хтось із нас, вас, їх) краще перекласти як someone або of one of (us, you, them), наприклад:

Someone (One) of your friends called in the morning. -Хтось із твоїх друзів заходив вранці.

У притяжательном відмінку В якості визначення:

I hear somebody’s voice. – Я чую чийсь голос.

Тут: anyone, anybody – будь, anything -все, що

У цьому випадку anybody, anyone мають значення всякий, кожен, хто завгодно; anything – все, що завгодно:

Anyone can help you. – Будь-який (кожен) може допомогти тобі.
Anyone Ask (anybody). – Запитай(ті) кого завгодно (будь-якого).

Про неживих предметах і абстрактних поняттях:

Anything can happen. – Що завгодно може трапитися.
He can do anything for you. – Він зробить для тебе все, що завгодно.

anyone, anybody – хто-небудь, anything – що-небудь

Так само, як і у випадках з any, може употр. у різних стверджувальних реченнях, що мають негативний підтекст або відображають невпевненість автора у викладених фактах:

No cat will agree to eat anything like that. Жоден кіт не погодиться є що-небудь (нічого) тощо.

Часто в умовних реченнях, зазвичай з if:

If anybody calls tell them i’ll be back in an hour. – Якщо хто-небудь подзвонить, скажи, що я повернуся через годину.
Please excuse me if i’ve (I have) missed anything. – Будь ласка, вибачте мене, якщо я щось пропустив.

2) Питальні речення:

anyone, anybody, anything

У загальних питаннях:

Is there anyone (anybody) at home? – Вдома хтось є?
Is there anyone who can help me? – Може хто-небудь мені допомогти?
Did you tell anybody about this? – Ти розповів кому-небудь про це?

По відношенню до неживих речей, понять:

Did you see anything interesting there? – Ви бачили що-небудь цікаве там?
Can you tell me anything about this town? – Ти можеш розповісти мені що-небудь про це місто?

У притяжательном відмінку В якості визначення:

Did you hear anybody; s voice? – Ти чула чийсь голос?

Слід запам’ятати: Займенники хто, anybody, anything можуть вживатися, аналогічно местоимению any, зі значенням всякий, будь, як в позитивних, так і в питальних реченнях:

May I take anything I like? – Можна мені взяти те, що я хочу? (будь-яку річ, яку я хочу)

someone, somebody, something

Займенники somebody, someone і something (а не anybody, anyone і anything) употр., аналогічно местоимению some, у спеціальних питаннях:

Why didn’t you ask someone to help you? – Чому ви не попросили кого-небудь допомогти вам?
Where did you see something interesting? – Де ви бачили щось цікаве?
А також у загальних питаннях, що виражають пропозицію або прохання:
Would you like something to eat? – Хочете що-небудь перекусити?
Someone Will (somebody) help me? – Хто-небудь допоможе мені?

3) Негативні пропозиції:

not… anyone, anybody – нікого, нічого – нічого

У заперечному реченні можлива конструкція як з невизначеними займенниками not… anyone (anybody, anything), так і з негативними займенниками – no one, nobody, nothing.

I didn’t see anyone (anybody) there. = I saw no one (nobody) there. (варіант з nobody вживається рідко, інші – приблизно однаково) – Я нікого не бачив там.
I didn’t tell anyone (anybody) about that. – Я нікому не говорив про це.

Щодо неживих предметів і понять:

They didn’t find anything. = They nothing found. – Вони нічого не знайшли.
I don’t see anything. = I see nothing. (обидва варіанти однакові) – Я не бачу нічого.
He didn’t say anything. = He said nothing. (другий варіант трохи частіше) – Він нічого не сказав.

См. далі:

Невизначений займенник ONE

Невизначені займенники – Indefinite PronounsПоділитися посиланням на цю сторінку улюбленої соцмережі:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: