Правильний порядок слів у реченні з there is/ are – Англійська мова по Скайпу

Англійська мовна конструкція there is/are дуже незвичайна і цікава. Рідко коли викликає труднощі у своєму вживанні, але так як в російській мові немає такого еквівалента, цей мовний зворот вносить деяку плутанину в граматику.

Ця конструкція незвичайна тим, що стоїть завжди на самому початку пропозиції, та не має перекладу. Необхідна для того, щоб назвати місце розташування предмета або людини, коли щось або хтось знаходяться десь. Дуже важливо запам’ятати, що дана граматична одиниця ставиться на початку речення.

Слово “there” – має значення “там”, дієслово to be перекладається “бути”. Разом ці два слова дають вираз “там є”. Звідси і відбувається функція цієї граматичної конструкції. Пропозиції, де вживається цей оборот завжди переводяться з кінця, тобто початок йдеться місце, в якому щось або хтось знаходяться.

Використання there is/ are

Дієслово to be з якого складається цей оборот, має форму як однини, так і множини.

is – коли мова йде про одному предметі

are – коли йдеться про двох або більше предметах

There is an apple on the table. – На столі яблуко.

There are two apples on the table. – На столі два яблука.

Дослівно перше речення перекладається як: Там є яблуко на столі. Але російською мовою ми так не розмовляємо, і в такому перекладі пропозиція звучить негарно. Але, на самому початку знайомства з цим граматичним моментом, головне зрозуміти про що йде мова, логіку і правильне вживання цього обороту.

Правильний порядок слів у реченні з there is/ are

Якщо ви хочете повідомити про місцезнаходження чого-небудь, дану конструкцію слід ставити на початку речення. Це зорієнтує вашого співрозмовника, що мова йде про місцезнаходження чогось(когось) десь. Кожне слово повинно мати своє місце.

Читайте також:  Вживання модальних дієслів may і might в англійській мові: значення, вживання, приклади та схеми

Зворот there is/ are може вживатися в таких часах, як, теперішнє, майбутнє, минуле. Для цього слід ставити дієслово to be в потрібну тимчасову форму.

There is a picture on the wall. – На стіні є картина. (картина є зараз, тому використовується даний час і дієслово to be перетворюється в “is”).

There was(were) a picture(s) on the wall. – На стіні був(були) картина(и). (картина(и) раніше була(і), тому використовується минулий час і дієслово to be замінюється “was/were”).

There will be a picture on the wall. – На стіні буде картина. (картина буде в майбутньому, тому використовується майбутнє час, дієслово to be представлений, як “will be”).

Заперечення

Заперечні речення з даною конструкцією утворюються

  • за допомогою негативного займенники no

He went into the room and immediately noticed that there was no book on the shelf. – Він зайшов у кімнату і відразу помітив, що на полиці не було книги.

She was accustomed every day to admire the fresh daisies, so she was very upset when saw that there were no flowers in the vase. – Вона звикла щодня милуватися свіжими квітами, тому сильно засмутилася, побачивши що у вазі немає квітів.

  • за допомогою негативної частки “not” і займенники any

Having sat down to supper, the grandfather at once has paid attention that there was not(wasn’t) any knife on the table. – Сів вечеряти, дідусь одразу звернув увагу, що на столі немає ножа.

“There are not(aren’t) any toys in the box !” – shouted the child and burst into tears. – “В коробці немає іграшок!” – прокричав дитина і розридався.

Читайте також:  Фразовий дієслово go в англійській мові

Важливо запам’ятати

  • Якщо перераховуються предмети і перше слово стоїть в однині, то дієслово to be потрібно теж утворювати однину (is/was)

There is a pen and five pencils in the bag. – У сумці ручка і п’ять олівців.

  • Якщо при перерахуванні предметів перше слово стоїть у множині, то дієслово to be теж потрібно вживати в множині (are/were)

There were three plates and a cup on the table. – На столі було три тарілки і чашка.

  • Обчислюються і не обчислюються іменники.

There is a lot of water in the pan. – У каструлі багато води. (вода – не вимірюване іменник, що не має форми множини, тому вживається дієслово is, незважаючи на слово “a lot” – багато).

There are a lot of apples in the bag. – У сумці багато яблук. (яблука можна порахувати, слово має форму множини, тому вживається are)

Популярні

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: