Правильний порядок слів в англійському реченні: підмет і присудок

Речення в англійській мові має усталений порядок слів.

 • Підмет завжди стоїть на першому місці. Це можуть бути: власні імена (Anna, Jack і ін) і які-небудь назви (Adidas та ін), займенник (I, you, he/she/it, we, they), іменник (boy, girl, company, parents та ін).
 • Присудок обов’язково займає другу позицію. Це дієслова, що позначають дію підмета в різних часових формах (study, gives, went та ін).
 • Підмет і присудок є головними членами речення. Далі йдуть другорядні члени, які також розташовані в певному порядку.

  • Спочатку непряме доповнення без прийменника, що означає до кого спрямована дія (us).
  • Потім пряме доповнення, що відповідає на питання «кого?», «що?» і розкриває на що спрямована дія (her notes, lessons та ін).
  • Далі йде непряме доповнення з прийменником, що стосується того, до кого спрямоване дію, але вже з прийменником (to Peter, with her).
  • На останній позиції англійського речення варто обставина, яка стосується питань «де?», «як?», «як часто?», «коли?» (in this room, every day та ін).

  Означення — прикметник (beautifil, interesting, polite та ін) або присвійний займенник (my, your, her, his, their, its, our) — ставиться або перед підметом, або перед доповненням.

  Стверджувальне пропозицію

  (Визначення) Підмет — присудок — (визначення) додаток — обставина.
  Наприклад: (A clever) student — gets — (a good) marks — very often.
  Переклад: (Розумний) студент отримує — (хороші) оцінки — дуже часто.

  Негативне пропозицію

  (Визначення) Підмет — присудок з дієсловом у негативній формі — (визначення) додаток — обставина.
  Приклад: I do not go — to school — every day.
  Переклад: Я не ходжу в школу кожен день.

  Питальне речення

  Залежно від того, до якого члена речення задається питання, той член і пропадає пропозиції. Але завжди на початку:
  (Питальне слово) допоміжний (тимчасової) дієслово — підмет — присудок.
  Приклад: (Why) do — you — work — there?
  Переклад: Чому — ви працюєте — там?

  Наказовий пропозицію

  Відсутній підмет, починається завжди з присудка.
  Приклад: Take a map.
  Переклад: Візьми карту.

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: