Present Simple Tense (теперішній простий час) – Англійська мова по Скайпу

Present Simple вживається для вираження:

а) постійної дії або стану, істини завжди без обмеження в часі.

The book contains 10 units oh grammar. (У книзі міститься 10 розділів граматики).

The DniesterRiver flows into the Black Sea. (Річка Дністер впадає в Чорне море).

б) правил, прислів’їв, достовірних фактів.

The bank opens at 9. (Банкоткрываетсяв 9).

Time flies. (Час летить).

Twice makes two four. (Двічі два чотири).

в) констатації дії або стану у сьогоденні, в момент мовлення.

Try this jacket. (Померяйэтотжакет).

You are tired. (Тыустал).

г) як часто ми щось робимо.

He often surfs the Internet. (ОнчастопосещаетИнтернет).

д) словесного дії дієсловами agree, advise, apologize, refuse, insist, recommend, etc.

I agree with you. (Я з вами згоден).

 

Слід добре запам’ятати, що з займенниками I, we, you, they дієслово в стверджувальній формі має форму інфінітива без частки to.

I travel Я подорожую

You travel Ти подорожуєш

He, She, it travels Він, вона, воно подорожує

We travel Ми подорожуємо

You travel Ви подорожуєте

They travel Вони подорожують

У третій особі однини дієслово має закінчення-s або -es. Закінчення-es слід, коли інфінітив дієслова закінчується на:

а) -s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x, -z:

to miss (нудьгувати) – misses (нудьгує)

to wash (вмиватися) – washes (вмивається)

to teach (вчити) – teaches (учить)

to match (підходити) – matches (підходить)

to mix (змішувати) – mixes (змішує)

б) у з попередньої приголосної, при цьому -у змінюється на і перед -es:

to study (вивчати) – studies (вивчає)

-у з попередньою голосною, додається тільки закінчення -s:

to play (грати) – plays (грає)

Читайте також:  Text «Education in America» (about the American Educational system)

в) про:

to go (йти) – goes (йде)

to do (робити) -does (робить)

 

Вимова закінчень третьої особи однини в Present Indefinite наступне:

а) після глухих приголосних звуків, крім свистячих і шиплячих -s, -ss, -sh, -ch, -tch, x [s]

It helps. (Це допомагає).

б) після дзвінких приголосних звуків, крім [z, 3, d3]:

She reads. (Читає).

в) після свистячих і шиплячих звуків [s-s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x], а також дзвінких [z, 3, d3]: [iz]:

Не dresses. (Він одягається).

She washes. (Вона вмивається).

The sun city. (Солнцевсходит).

The weather changes. (Погодаменяется).

Популярні

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: