Прийменники напрямку в англійській мові: основні правила

За частотою вживання прийменники напрямку займають друге місце після прийменників місця. Прийменники напрямку в англійській мові виражають напрям руху в просторі або щодо інших предметів і об’єктів. Але прийменники важливо не тільки знати, але і правильно використовувати у мовленні. Нижче викладений матеріал допоможе вам у цьому.

45f2cbe512302bafe33c196496dac24e Прийменники напрямку в англійській мові: основні правила

Зміст

  • Таблиця прийменників
  • Прийменники руху: особливості вживання
  • Вправи для закріплення матеріалу

Таблиця прийменників

Англійська мова багата на прийменники напрямку. Швидше запам’ятати їх допоможе таблиця.

Прийменники рухуПерекладПриклад з перекладом
acrossчерез (з однієї сторони на іншу)across the road/через дорогу
alongвздовжalong the route/вздовж траси
roundнавколоround the forest/навколо лісу
away fromвід, геть відaway from the dog/отсобаки
back toназад доback to the library/назад в бібліотеку
downвниз поdown the hill/вниз по пагорбу
intoвсередину, вinto the classroom/в клас
out ofзout of the cinema/з кіно
over, надover the bridge/по мосту
pastповзpast the store/повз магазину
through /θruː/крізь, черезthrough the fog/крізь туман
toдоto his sister/до своєї сестри
towardsу напрямку доtowards the supermarket/у напрямку до супермаркету
underпідunder the tree — під деревом
upвгоруup the stairs — вгору по сходах
viaчерез, крізьvia a specially protected zone/ через особливо охоронювану зону

Прийменники руху: особливості вживання

To — найбільш використовуваний привід руху в англійській мові. Його вживають, коли мова йде про якомусь певному пункті призначення.

My friends moved to Paris 5 years ago. — Мої друзі переїхали в Париж 5 років тому.

Читайте також:  Відмінки в англійській мові: загальний, об'єктний, притяжательный

Їсть кілька випадків, коли to не вживається:

  • після дієслова руху go (йти), коли говоримо про будинку;
  • коли використовуємо в мові прислівники here (тут) і there (там).

Запам’ятайте: go home — йти додому і ніяк не go to home.

I go home through the park. — Я йду додому через парк.

Come here! — Іди сюди!

a8bea3042a22694d9adf0b8a8656e11b Прийменники напрямку в англійській мові: основні правила

Прийменники о та in теж використовуються з дієсловами руху, проте вони вказують на певне місце.

She wants to throw this letter in the bin. — Вона хоче викинути цей лист у кошик.

Jack invited me to have dinner at his place. — Джек запросив мене повечеряти до себе додому.

На деяких ресурсах з тематикою вивчення англійської мови, можна зустріти інформацію про те, що такі приводи, як round і around мають одне значення. Невелика різниця все ж є, особливо в британському варіанті. Говорячи he was running around, ми маємо на увазі, що його рухи були безладними, хаотичними.

Our teacher doesn’t let us run around at school. — Наш учитель не дозволяє нам бігати стрімголов по школі.

Привід round передбачає більш впорядкований рух по колу.

My dad runs round the track every morning. — Мій дід бігає колами по бігові треку щоранку.

Як привід напрямки via вживається досить рідко. Його можна зустріти в основному у технічних текстах або в назвах міст.

Вправи для закріплення матеріалу

А тепер перевірте, як ви засвоїли матеріал.

Вправа№ 1. Підберіть до словосполученнями з першої колонки їх еквіваленти російською мовою з другої.

1.out of the stadium a. крізь парк

2.into the stadium b. повз парку

Читайте також:  Як правильно запитати і сказати час на англійській мові

3.along the road с. геть від стадіону

4.across the road d. всередину стадіону

5.up the road e. зі стадіону

6.down the road f. на гору

7.around the mountain g. навколо гори

8.through the park h. у напрямку до гори

9.onto the mountain i. вгору по дорозі

10.past the park j. уздовж дороги

11.toward the mountain k. вниз по дорозі

12.away from the stadium l. через дорогу

Вправа № 2. Виберіть правильний прийменник руху.

1.The ant is crawling … (along/past) the floor.

2.It’s so stuffy here. Let me get … (into/out of) the classroom.

3.Put your book … (toward/onto) the desk.

4.You should walk … (around/through) the corner and you’ll see the library.

5.Our ball rolled … (up/down) the hill and fell into the river.

6.The car is moving … (onto/along) the road.

7.The plane is going … (through/onto) the clouds.

8.John is trying to throw his shoe … (past/onto) the garage roof.

9.Natan and Dina jumped … (into/down) the swimming pool.

10.The lion jumped … (over/across) the barrier.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: