Прийменники (Prepositions)

Прийменників в англійській мові велика кількість і вони мають велику різноманітність значень, видів. Дуже часто один і той же привід має кілька значень.

Прийменники в англійській мові виконують функцію відмінкових закінчень, так як в англійській мові їх немає. Самостійно не вживаються прийменники, а розташовуються перед іменниками і займенниками. Бувають, звичайно, виключення, але це рідкість

За формою утворення прийменники поділяються на три групи:

  • Прості:

on -> на,
in -> в, через
with -> з, разом з

  • Складні:

before -> перед, до
under -> внизу, під
inside -> всередині

  • Складові:

according to -> на думку, згідно
in case of -> у разі

За значенням прийменники поділяються на:

  • Прийменники місця (Prepositions of place):

ee3ddb5a4575621c27f9873e904a31a9 Прийменники (Prepositions)

The pencil is on the chair
(Олівець на столі)

A cat is under the bed
(Кіт під ліжком)

  • Прийменники напрямку (Prepositions of direction):

We dicided to go to the zoo
(Ми вирішили піти в зоопарк)

He is going from my father
(Він йде від батька)

She went out of the home
(Вона вийшла з дому)

  • Прийменники часу (Prepositions of time):

He was born in December
(Він народився в грудні)

I will be in half an hour
(Я буду через пів год)

The lunch begins at two o’clock
(Обід починається дві години)

Необхідно знати і пам’ятати, що багато з прийменників входять до складу деяких стійких словосполучень, наприклад:

in time -> вчасно
for example -> наприклад
get off -> вирушати, злазити
get up -> вставати, підніматися
give up -> здаватися, відмовлятися
give back -> повертати(ся)

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн