Прикметник в англійській мові – Adjective – LEARN ENGLISH – Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

Прикметник в англійській мові – Adjective

Прикметником називається частина мови, що позначає ознаку предмета, особи чи явища. Воно відповідає на питання what? – який? яка? які? щодо якостей або властивостей описуваного об’єкта.

Прикметники в англійській мові не змінюються за числами, родами і відмінками, не мають коротких форм. Прикметники можуть бути змінені лише за ступенями порівняння. За своїм значенням вони поділяються на:

а) Якісні прикметники. Вони позначають ознаки предмета, які можуть бути властиві їй в більшій чи меншій мірі, тому такі прикметники можуть мати форми ступенів порівняння. Наприклад, якісно предмети можуть відрізнятися за розміром – large великий, larger більший, більше, largest найбільший; по вазі – heavy важкий і т. п.;

б) Відносні прикметники. Їх значно менше, ніж якісних. Вони передають ознаки предмета, які не можуть бути в предметі більшою чи меншою мірою. Тому вони не мають ступенів порівняння і не поєднуються з прислівниками ступеня: very дуже і ін.. Наприклад: що позначають матеріал, з якого виготовлений предмет – wooden дерев’яний, місце дії – rural сільський, сільський і т. п.

Прикметники бувають прості, похідні та складені (складні). У реченні вживаються у функції визначення та іменної частини складеного присудка.

Ряд прикметників не відрізняються за формою від прислівників. Для відмінності їх від прислівників потрібно пам’ятати, що прикметники визначають іменники, а прислівник – дієслово, прикметник або інший прислівник, напр.: прислівники – well добре; late пізно; little мало; прикметники: – well хороший (про здоров’я); late пізній; little маленький.

Існують прикметники, що закінчуються на –ed та –ing. Про це потрібно знати, щоб не сплутати їх з формами минулого часу, причастям, герундием і т. д. слід Орієнтуватися по їх місцю та ролі в реченні. Прикметники із закінченням –ed зазвичай описують стан людини, а прикметники з –ing – враження, яке предмет (явище) справляє на нього: цікавий, лякаючий і т. п. Наприклад:

Прикметник з -ed Прикметник з -ing
surprised – здивований
interested – зацікавлений
excited – схвильований
shocked – шокований
tired – втомлений

surprising – дивовижний
interesting – цікавий
exciting – хвилюючий
shocking – шокуючий
tiring – виснажливий

Роль прикметника в англійському реченні

Прикметник завжди відноситься до іменника (або, рідше, до местоимению). За своєю роллю в реченні воно може бути:

1) визначенням і тоді стоїть перед іменником;
2) частиною складеного іменного присудка і тоді воно стоїть після обумовленого іменника:

I) She wears black shoes. – Вона носить чорні туфлі;
II) Her shoes are black. – Її туфлі чорні.

Розглянемо приклади, до описаних правил:

1а) Прикметники у функції визначення зазвичай ставляться перед іменником. А якщо є артикль або інший визначник іменника (присвійні, вказівні займенники та ін), то між ним і іменником:

Paris is a beautiful city. – Париж – гарне місто.
He came at the wrong time. – Він прийшов у невідповідний час.

Перед прикметником може стояти прислівник міри, що підсилює його значення, наприклад very дуже, too занадто і ін А саме обумовлений іменник може бути опущено та лише матися на увазі за змістом:

I thought him very clever. (man) – Я вважав його дуже розумним. [ людиною ]
He has a too tired look. – У нього занадто втомлений вигляд.

Якщо іменник визначається кількома прикметниками, то прикметники, відображають фактичний стан речей розташовуються ближче, ніж прикметники, що виражають суб’єктивну думку, наприклад: a nice sunny day – те, що він sunny сонячний – очевидний факт, а те, що він nice славний, то це – для кого як. Ще приклади:

It was a cold winter day. – Був холодний зимовий день.

Зазвичай прикметники, що характеризують іменник, розташовуються в наступному порядку:

Епітет, якість: good – хороший
Розмір: large – великий
Форма: round – круглий
Вік: old – старий
Колір: brown – коричневий
Походження: Russian – русский
Речовина, матеріал: wooden – дерев’яний
Слово, що складає з іменником єдину смислову групу: dinner – обідній
Іменник: table – стіл

1б) Після обумовленого слова вони ставляться в таких випадках:

а) Якщо прикметник є визначенням до невизначеного местоимению:

I’ll tell you something wonderful. – Я розповім тобі щось приголомшливе.
There is nothing wrong. – Все в порядку. [ нічого помилкового ]

б) Якщо у самих прикметників є залежні слова і в різних порівняльних конструкціях (див. далі):

They have a garden larger than yours. – У них сад більше, ніж ваш.

в) Якщо визначення виражена прикметниками absent – відсутній, present – присутній і деякими іншими:

The women present were all his friends. – Присутні жінки були всі його друзями.

2) Прикметник у функції іменної частини складеного присудка (предикатива) ставиться після дієслова-зв’язки. Складений іменний присудок складається з дієслова-зв’язки та іменної частини (предикатива). В якості дієслова-зв’язки найбільш часто употр. дієслово to be (am, is, are, was…).

Paris is beautiful. – Париж гарний. [ гарний ]
The table was big and round. – Стіл був великий і круглий.
I think she is right. – Я думаю, що вона права.

У цій якості вживається і ряд інших дієслів: to seem, to look – здаватися, виглядати, to become, to turn, to get – ставати, робитися та ін.

He became fat. – Він став товстої [ погладшав ]
The flat looked small and cosy. – Квартира здавалася маленькою і затишною.
She is getting old. – Вона старіє. [ стає старим ]

Прикметники ill хворий і well хороший (про здоров’я), а також такі прикметники, які починаються на “а”, як alive живий, afraid переляканий, сплячий режим, awake прокинувся і ін. вживаються тільки у функції предикатива і не мають форм ступенів порівняння:

All is well with him. – У нього все добре. [ про здоров’я, самопочуття ]
She is ill again. – Вона знову хвора.
I was afraid of the dog. – Я боявся собаки. [ був переляканим ]

Поділитися посиланням на цю сторінку улюбленої соцмережі:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: