Присвійні займенники в англійській – Possessive Pronouns – LEARN ENGLISH – Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

Присвійні займенники в англійській

В англійській мові кожному займеннику відповідає присвійний займенник, що виражає приналежність і відповідає на питання whose? – чий?

Присвійні займенники мають дві форми: основне і абсолютна. Займенники першої або основної форми виконують у предложениии функцію визначення і стоять перед іменником. Займенники другої або абсолютної форми замінюють в реченні саме іменник.

ОсобаОсновна форма займенника
(визначає іменник)
Абсолютна форма займенника
(замінює іменник)
 Єдине число
1my – мій, моя, моє, моїmine – мій, моя, моє, мої
2your – твій, твоя, твоє, твоїyours – твій, твоя, твоє, твої
3his – його
her – її
its – його, її
his – його
hers – її
its – його, її
 Множина
1our – наш, наша, наше, нашіours – наш, наша, наші
2your – ваш, ваша, ваше, вашіyours – ваш, ваша, ваше, ваші
3their – їхtheirs – їх

Займенники-прикметники (основна форма)

Присвійний займенник в цій формі завжди стоїть перед іменником, до якого воно відноситься і вимовляється без наголосу. Будучи визначником іменника, воно виключає вживання артикля перед ним:

I left my books on his table. Я залишив свої (мої) книги на його столі.
I couldn’t find their house. Я не міг знайти їх будинок.

Якщо іменника передують і інші визначення, то присвійний займенник ставиться перед ними:

Where is my red pencil?) Де мій червоний олівець?

Але присвійний займенник, як і артикль, ставиться після all і both:

All my pencils are in that box. Всі мої олівці в цій коробці.
Both his brothers live there. Обидва його брата живуть там.

Після присвійних займенників-прикметників може стояти прикметник ownсвій, власний, посилюючи значення займенника:

This is my own car. – Це моя власна машина.
He saw it with his own eyes. – Він бачив це своїми власними очима

А конструкція on one’s own означає один, на самоті а також самостійно, своїми силами:

She does all the cooking on her own. Вона готує сама.
I like being on my own. Я люблю бувати на самоті.

Російське присвійний займенник “свій”

В англійській мові немає особливої форми присвійного займенника, відповідної російській местоимению “свій”. Воно перекладається одним з присвійних займенників: my, mine, his, her, hers і т. д. в залежності від особи і числа підлягає:

Я користуюся своїми записами. – I use my notes.
Вони люблять своїх дітей. – They love their children.

Зверніть увагу, що англійські присвійні займенники вживаються і в тих випадках, коли в російській мові займенник “свій” відсутня (мається на увазі). Присвійні займенники обов’язкові при іменників, що позначають частини тіла, предмети одягу, особисті приналежності, родинні стосунки, і на російську мову зазвичай не переводяться. У цьому разі не можна замість присвійного займенника вживати артикль the.

Take off your coat. (але не the coat) – Зніміть пальто.
The dog wagged its tail. – Собака виляла хвостом.
The woman put his hand into his pocket and took out his wallet. – Жінка сунула руку в кишеню і витягнула гаманець.

Якщо ж дане іменник відноситься не до виконавця дії, а до об’єкта дії, то вживається артикль the, наприклад:

She took the child by the hand. – Вона взяла дитину за руку. (тут “рука” не належить виконавець дії)

Займенники-іменники (абсолютна форма)

В англійській мові присвійні займенники у цій формі вживаються замість іменників, а отже, іменники після цієї форми ніколи не ставляться. Ці займенники можуть виконувати в реченні функцію підмета, доповнення або іменної частини присудка:

1) В ролі підмета:

This is not my pen, mine is red. – Це не моя ручка, моя червона.
My room is large, yours is larger. – Моя кімната велика, твоя – більше.
Where are all our toys? – Mine are here. – Де всі наші іграшки? – Мої тут.

2) Пряме доповнення:

His room is larger than hers. – Його кімната більше, ніж її.
Our plan is better than theirs. (замість their plan) – Наш план краще, ніж їх.

3) Іменна частина складеного присудка (інша назва – предикатив):

Whose pencil is this? – It’s hers. – Чий це олівець? – Її.
Here is your hat, but where is mine? – Ось ваша капелюх, а де моя?
That’s her own business, not yours. – Це її справа, не ваше.

Поділитися посиланням на цю сторінку улюбленої соцмережі:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: