Schooling. Повний список англійських слів (intermediate) за темою «Навчання» з вправами

Цей список містить повний список англійських слів по темі » Schooling», а також вправи та тести для закріплення та активізації лексики.

Schooling. Повний список англійських слів (intermediate) за темою «Навчання»

4d690ff1055ff4e76f0d965083bf3416 Schooling. Повний список англійських слів (intermediate) за темою «Навчання» з вправами

1. Kinds of School (Типи навчальних закладів):

 1. primary school – початкова школа
 2. secondary (high) school – середня школа
 3. higher school – вищий навчальний заклад
 4. comprehensive school – школа
 5. a school, specializing in — школа, яка спеціалізується на
 6. gymnasium — гімназія
 7. lyceum – ліцей
 8. technical school — технікум
 9. college — коледж

2. School Building & School Interior (Шкільний будинок зовні і всередині):

 1. three-storey building — триповерхова будівля
 2. classroom — кабінет
 3. classroom of Russian (= Russian classroom)
 4. computer classroom – кабінет інформатики
 5. be well-equipped with — гарний-обладнаний
 6. on the ground (first) floor — на першому поверсі
 7. staff room (teacher’s room)- вчительська
 8. sick room (doctor’s s office, medical room) — медпункт
 9. school office — канцелярія
 10. canteen – буфет
 11. dining-hall — їдальня в школі
 12. recreation — рекреація
 13. cloak-room (changing room) – роздягальня
 14. assembly hall – актовий зал
 15. gym – hall (gymnasium ) – спортивний зал
 16. workshop – майстерня
 17. headmaster’s office — кабінет директора
 18. laboratory – лабораторія
 19. library – бібліотека
 20. entrance hall – вестибюль
 21. school museum – шкільний музей
 22. aquarium — акваріум
 23. diploma — грамота
 24. palm — пальма
 25. poster — плакат
 26. stand — стенд

3. Staff, Students & Attendance (Персонал, учні і відвідуваність):

 1. headmaster (headmistress) — директор
 2. director of studies — завуч
 3. form mistress — класна керівниця
 4. librarian — бібліотекар
 5. nurse — медсестра
 6. security guard — охоронець
 7. pupil — учень початкової школи
 8. student — студент (учень середньої школи)
 9. schoolboy — школяр
 10. junior pupils – учні молодших класів
 11. senior students –старшокласники
 12. attend lessons and classes — відвідувати уроки та заняття
 13. enter school — поступити в школу
 14. leave (finish) school — закінчити школу
 15. pass from …. to….- перейти з….. в….
 16. miss school — пропускати школу
 17. change school — поміняти школу
Читайте також:
Правильні та неправильні дієслова в англійській мові

4. School Curriculum & School Subjects ( Навчальний план і предмети):

 1. timetable — розклад (on the timetable)
 2. curriculum — навчальний план
 3. term – чверть
 4. academic year – навчальний рік
 5. at the end of each term… — наприкінці чверті
 6. obligatory — обов’язковий
 7. optional – факультативний
 8. lesson of Chemistry = Chemistry lesson — урок хімії
 9. learn (study) different subjects — вивчати різні предмети
 10. advanced mathematics – поглиблений курс математики
 11. Science — точні науки
 12. The Humanities — предмети гуманітарного циклу
 13. Science study/ the Humanities — вивчати предмети наукового / гуманітарного циклу
 14. attend the optional (elective) class in ….. – додатковий, факультативний

Навчальні предмети англійською мовою: Maths, Algebra, Geometry, Russian, English, Biology, Geography, History, Literature, Chemistry, Каторга, a foreign language, Physics, PE (Physical Education), Design and Technology (технологія), Information Technology, Mechanical Drawing, Social Science / Social Studies (суспільствознавство), Art, World Culture (МХК), Economics, Handicraft (ПРАЦЯ): (Cooking, Needlework,Woodwork, Metal work).

5. Studying at School & School Problems (Навчання в школі і шкільні проблеми):

 1. do well — добре вчитися
 2. do badly — вчитися погано
 3. solve problems in mathematics, physics — розв’язувати задачі з математики, фізики
 4. prove неповноти — доводити теореми
 5. do equations — розв’язувати рівняння
 6. do experiments in the lab — робити досліди в лабораторії
 7. swot smth – зубрити
 8. make smth out – розуміти, розбиратися в чомусь
 9. cheat – списувати, користуватися шпаргалками
 10. prompt – підказувати
 11. work by fits and starts — займатися уривками
 12. studies — заняття
 13. exams — іспити
 14. extra lessons — додаткові заняття
 15. private lessons — приватні уроки
 16. take lessons — брати уроки
 17. give lessons — давати уроки
 18. take an exam in Maths — здавати іспит з математики
 19. fail an exam — провалити іспит
 20. pass an exam — здати іспит
 21. weak point — слабке місце
 22. poor memory — погана пам’ять
 23. can’t remember dates (words, formulas) — не запам’ятовувати дати, слова, формули
 24. fail to retell texts – не виходить переказувати тексти
Читайте також:
Підготовка до ЄДІ з англійської zyku за допомогою онлайн ресурсів

6. Out-of-class Activities (Позакласна діяльність):

 1. school activities – шкільна діяльність
 2. take part in school activities — брати участь у шкільних заходах
 3. have school traditions — мати шкільні традиції
 4. choir — хор
 5. club — гурток
 6. Drama Club — театральний гурток
 7. go hiking — ходити в похід
 8. go on excursion to – їздити на екскурсію в…..
 9. performe in school theatre — грати в шкільному театрі
 10. trip to… – поїздка в …

Я сподіваюся, що наведений повний список англійських слова по темі «School» допоможе вам підвести підсумок вивчення даної теми, а вправи і тести нижче допоможуть активізувати вивчені слова і впевнено використовувати їх в усному і писемного мовлення англійською мовою. Всім успіхів!

School. Вправи і тести для активізації словникового запасу

Test 1. School

 1. They ___________ me a lot at school. (taught, studied, learned)
 2. I’m ____________my final exam next month. (passing, taking, making)
 3.  “Have you ________your homework?” Pat’s mother asked her. (made, done, wrote)
 4. Children have to carry heavy________. (sacks, schoolbags, handbags)
 5. They have a very good school ____________. (restaurant, bar, canteen)
 6. _________is my favourite subject. (Historic, History, Story)
 7. I’m not _______________ Geography and Physics. (well with, good with, good at)
 8. These pupils are waiting for their teacher in the _________. (classroom, lesson, class)
 9. Sit ___________your desk and go on with your work. (at, on, near)
 10. No one likes to _____________ an exam. (lose, fail, fall)

Test 2. School Life

 1. Who is the ________ of your school? (director, headmaster, chief)
 2. Clare was very popular with her ________. (товариші, schoolchildren, schoolmates)
 3. Mathematics is a ______________subject at school. (forced, compulsory, required)
 4. A___________ is all the different courses that are taught in a school or college. (curriculum, scheme, timetable)
 5. A __________ is a state school in which children of all abilities study together. (public school, elementary, comprehensive)
 6. I’m _________English and French classes. (following, відвідують, visiting)
 7. A nursery school is for ________. (babies, infants, nurses)
 8. Every one of their children___________ well at school. (did, succeeded, managed)
 9. A ________ is a school in Britain for children aged between 11 and 18 who have a high academic ability. (grammar school, state school special school)
 10. It’s hard to ___________into the university. (enter, get, go)
 11. The function of school is to ______________ children. (bring up, educate, encourage)
 12. We’re building a car at our school ____________ (workshop, laboratory, workplace)
Читайте також:
3 функції займенника it в англійській мові

Exercise 1. Translate the text into English

9509ab1b8915fbd6686dc52b7821b1b6 Schooling. Повний список англійських слів (intermediate) за темою «Навчання» з вправами

Exercise 2. Describe the school where you using the study plan below and the vocabulary.

 1. Introduction (give general description of the place and people, some background and history).
 2. Main body (good/bad points now, your problems, how things will develop in the future).
 3. Ending (Mention some possible changes at your school).

Vocabulary (positive/negative):

 1. Location:

not far from, within walking distance from…, it is about 10 minutes walk from, it takes me 10 minutes to get to school.

 1. Building/Classrooms/ Equipment:

(+) brightly painted/decorated, spacious, comfortable, modern, new, cozy

(-) depressing, gloomy, old, old-fashioned, несмачний, uncomfortable

 1. Classmates/ Teachers/ Friends:

(+) friendly, funny, helpful, confident, bright, encouraging, motivating, well-organized, experienced, popular with

(-) boring, noisy, disorganized, boring, strict, demanding, discouraging

 1. Lessons/ Subjects:

(+) favourite, important, motivating, well-organized, I am good at

(-) long, boring, difficult, disorganized, I am bad at

 1. Out of school activities:

in-school clubs, excursions, trips, theatre, hiking.

Exercise 3. Describe the school where you would like to using the study plan below and the same vocabulary.

Exercise 4. Give a talk on the following topics.

 1. Teenage problems at school.
 2. Your idea of a perfect school.
 3. Your idea of a perfect teacher.
 4. Education at school.
 5. The code of conduct.
 6. Punishments at school.
 7. My best school friend.
Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн