Складне речення в англійській мові

Ми продовжуємо нашу розмову про синтаксис англійської мови. Ви, мабуть, помітили, що новачкам в англійській мові набагато простіше скласти просте речення, в якому одна граматична основа (підмет і присудок) і кілька другорядних членів речення.

Сьогодні ми з вами поговоримо про складне речення в англійській мові (complex sentence), а також навчимося його складати і вживати в нашій англійської мови як можна більше складних речень.

З чого складається англійське пропозицію?

Перш, ніж перейти безпосередньо до типами речень в англійській мові, нам потрібно згадати, що являє собою пропозицію (sentence). Нам добре відомо, що пропозиція являє собою одиницю мовлення, що виражає закінчену думку, володіє певною граматичною формою та інтонацією.

В англійській мові кожне речення відрізняється модальністю (modality), це категорія, яка характеризує ставлення мовця до дійсності. Кожне речення англійської мови можна розділити за структурою (structure) самого пропозиції і по мети висловлювання (purpose of the utterance).

Типи речень в англійській мові

У залежності від мети висловлювання речення в англійській мові поділяються на такі типи:

 • розповідні (declarative sentences) — констатують факти у стверджувальній або заперечній формі;
 • питальні (interrogative sentences) — виражають питання;
 • наказові (imperative sentences) — виражають наказ, прохання і запрошення.

Слід зазначити, що питальні речення можуть бути чотирьох видів: загальні (general), спеціальні (special), альтернативні (alternative) і розділові (disjunctive) (згадайте 4 типи запитань англійською мовою!). Крім того, будь-який з представлених пропозицій можна переробити в восклицательное (exclamatory sentence). Отже, наведемо приклади кожного типу пропозицій.

Оповідний (declarative sentence):

 • I like summer, because it is hot and sunny. — Я люблю літо, тому що воно спекотне та сонячне.
 • Michael doesn’t appreciate your attitude. — Майкл не цінує твого відносини.
 • Reading enriches your mind and intellect. — Читання збагачує твій розум та інтелект.
 • We do not drink tea with sugar. — Ми не п’ємо чай з цукром.
 • Our father is so tired that we are afraid to bother him. — Наш батько так втомився, що ми боїмося його турбувати.

Питальне (interrogative sentence):

 • Do you know the reason of their leaving? — Ти знаєш причину їх від’їзду?
 • What city are you going to visit? — Яке місто ти збираєшся відвідати?
 • Did he work or relax yesterday? — Він працював і відпочивав вчора?
 • How much sugar do you prefer in your tea? — Скільки цукру ти віддаєш перевагу в чай?
 • Does Mike visit his grandparents every week? — Майк відвідує своїх дідуся з бабусею кожну тиждень?

Наказовий (imperative sentence):

 • Please, close the door! — Будь ласка, закрий двері!
 • Let her help you! — Дозволь їй допомогти тобі (Нехай вона допоможе тобі)!
 • Don’t be so cheeky! — Не будь нахабним (Не наглей!)
 • Do not ask me so many questions! — Не задавай мені так багато питань!
 • Help me, please. — Допоможи мені, будь ласка.
Читайте також:  Запозичені слова в російській мові: приклади англіцизмів

Вигук (exclamatory sentence):

 • What wonderful weather! — Яка чудова погода!
 • I am so happy to see you! — Я такий радий тебе бачити!
 • What a remarkable day! — Який чудовий день!
 • Mike couldn’t do that! — Майк не міг цього зробити!
 • It is delightful! — Це чудово!

slozhnoe predlozhenie v anglijjskom yazyke7 Складне речення в англійській мові

Що являє собою складне речення?

Ми з вами розглянули прості речення в англійській мові, тепер перейдемо до складніших. Найскладніше – це така пропозиція, до складу якого входять кілька простих, відповідно, складне речення складається з кількох граматичних основ.

Складні речення бувають всіх перерахованих вище видів, тобто розповідні, питальні, наказові й окличні. Але, крім цього, складні речення в англійській мові поділяються на такі типи:

 • Складносурядне (the compound sentence)
 • Складнопідрядне (the complex sentence)
 • Підрядне підмет (subject clause)
 • Підрядне предикативне (predicate clause)
 • Підрядне додаткове (object clause)
 • Підрядне чітке (attributive clause)
 • Підрядне обстоятельственное (adverbial clause)

Якщо ви серйозно хочете освоїти англійську мову, для цього необхідно вивчити принцип будови складних речень і навчитися складати такі пропозиції, включити їх у свою англійську мову, яка відразу стане багатшим. Тому ми з вами розглянемо докладно кожен тип складного речення англійської мови.

Складносурядне речення (the compound sentence):

Цей тип складного речення поєднує в собі прості речення за допомогою сурядних союзів (перед якими ставиться кома):

 • and — і, a
 • as well as — так само як і
 • neither. .nor — ні … ні
 • but — але
 • not only … but also — не тільки … але також

Зверніть увагу на те, що прості речення в складі складносурядних речень, що вимовляються з понижающейся інтонацією. Наприклад:

 • A stormy wind was blowing, and it was extremely cold outside. — Дув штормовий вітер, і на вулиці було страшенно холодно.
  We do not like The Smiths, as well as they do not respect our family. — Ми не любимо Смітів, також, як і вони не поважають нашу сім’ю.
 • I wanted to help Mike not to be alone, but he said that he likes his loneliness. — Я хотів допомогти Майку не бути одному, але він сказав, що йому подобається його самотність.
 • Anders was not only a good teacher, but also a very good person. — Містер Андерс був не тільки хорошим викладачем, але і дуже хорошою людиною.

Складносурядне речення може складатися з двох або більше простих речень, які не з’єднані сполучниками. При бессоюзном з’єднанні пропозиції відокремлюються один від одного крапкою з комою або крапкою з комою, вимовляємо такі пропозиції з пониженням голосу в кінці:

 • A stormy wind was blowing, it was extremely cold outside. — Дув штормовий вітер, було страшенно холодно на вулиці.
 • The most important elements for our body are water, air and nutrition; we need to drink water, to breathe and to eat every day. — Найбільш важливі елементи для нашого організму — це вода, повітря і харчування; ми потребуємо того, щоб пити воду, дихати і харчуватися кожен день.
Читайте також:  "ТОВ" по-англійськи це Ltd або LLC?

Складнопідрядне речення (the complex sentence):

Цей тип складного речення полягає в тому, що підрядне речення приєднується до головного речення за допомогою підрядних союзів або союзних слів:

 • that — що
 • if — якщо
 • after — після того як
 • because — тому що
 • who — хто
 • whose — чий
 • when — коли
 • where — де, куди

Наприклад:

 • I supposed that Nick could come to us. — Я припустила, що Нік міг прийти до нас.
 • I can come to your party if you invite me. — Я можу прийти на вашу вечірку, якщо ви мене запросите.
 • Lily called her mother after she finished her breakfast. — Лілі подзвонила своїй мамі після того, як закінчила сніданок.
 • We do not want to see Alex, because he offended our sister. — Ми не хочемо бачити Алекса, тому що він образив нашу сестру.
 • He asked me where I had spent my holidays. — Він запитав мене, де я провела свої канікули.

Підрядне речення може приєднуватися до головного і без сполучника:

 • Mike never thought he should see his sister — Майк ніколи не думав, що міг би знову побачити свою сестру.

Підрядне підлягає пропозицію (subject clause)

Цей тип відповідає на питання who? — хто або what? — що? Приєднання залежного пропозиції до головного відбувається з допомогою спілок і союзних слів:

 • that — що
 • whether
 • if — чи
 • who (whom), хто (кого), чий
 • what — що, який
 • which який
 • when — коли
 • where — де, куди
 • how — як
 • why — чому

Приклади таких пропозицій:

 • What we want and need is rest — Все, що ми хочемо і нам потрібно — це відпочинок.
 • It has been known that lightning is nothing else but an electric spark. — Всім відомо, що блискавка є не що інше, як електрична іскра.
 • Who saved her life remained unknown. — Хто врятував їй життя, залишилося невідомим.
 • It is strange that they had met here. — Дивно, що вони зустрілися тут.

Підрядне предикативне пропозицію (predicative clause)

Сполучні слова в цих пропозиціях ті ж самі, що і в попередньому типі. Але предикативні члени зазвичай приєднуються до підлягає допомогою дієслів-зв’язок to be, to get, to become, to grow та інших:

 • This is what they were talking about. — Це те, про що вони говорили.
 • All is he knows what he has seen in the press. — Все, що він знає — це те, що він читав у пресі.
 • The truth was that she was a woman before she was a scientist. — Справа в тому, що вона була насамперед жінкою, а потім вченим.
Читайте також:  Президенти США на доларах: who is who?

slozhnoe predlozhenie v anglijjskom yazyke8 Складне речення в англійській мові

Підрядне додаткове (object clause)

Цей тип має ті ж союзи і союзні слова, що й придаткові пропозиції підлягають. В англійській мові вони не відокремлюються комами від головного речення:

 • Не said that he cannot live without his family. — Він сказав, він не може жити без своєї сім’ї.
 • You don’t know what you are talking about. — Ви не знаєте, про що ви говорите.
 • We are happy that you forgot your anger. — Ми щасливі, що ви забули свій гнів.

Придаткові означальні пропозиції (Attributive Clauses)

Такі пропозиції відповідають на питання яка? what? — який? і приєднуються до головного пропозицією безсполучниковим способом або за допомогою союзних слів — відносних займенників і прислівників:

 • who — який
 • whom — якого
 • whose — чий, якого
 • which, that — який
 • when — коли
 • where — де, куди
 • why — чому

Наприклад:

 • Mendeieyev’s Periodic Table of chemical elements, which was created in the 19th century, has opened a new era in chemistry and in other branches of science. — Періодична таблиця хімічних елементів Менделєєва, яка була створена в XIX столітті, відкрила нову еру в хімії та в інших галузях науки.

Обставинні речення (adverbial clauses)

Обставинні речення діляться на кілька видів:

способу дії та порівняння (of manner and comparison)

 • John sat down in the nearest armchair as if he were collapsing from fatigue. — Джон опустився на найближче крісло, ніби втома зломила його.

причини (of cause)

 • As it is rainy, we will stay at home. — Так як на вулиці дощило, ми залишимося вдома.

цілі (of purpose)

 • Write down all the new words from the article lest forget you should them. — Випиши всі нові слова зі статті, щоб ти не забув їх.

слідства (of result)

 • The night was so dark that Mike could hardly see the road. — Ніч була такою темною, що Майк ледве міг розгледіти дорогу.

уступительные (of concession)

 • Whatever it is the weather plane will start early in the morning. — Яка б не була погода, літак вилетить рано вранці.

умовні (of condition)

 • If you leave the meat on the table, our cat will eat it. — Якщо ти залишиш м’ясо на столі, наш кіт з’їсть його.

Ось і все, друзі. Збагатите вашу англійську мову складними пропозиціями!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: