Способи словотворення в англійській мові

Привіт! Друзі, в англійській мові, як в інших, є свої принципи утворення слів, які з кількох причин було б непогано знати.

Перш за все, ви познайомитеся з вельми поширеним явищем в англійській — аффиксацией. Аффиксация — це світ префіксів, суфіксів і т. д. Також ви дізнаєтеся про такий феномен, як конверсія — спосіб словотворення, не передбачає яких-небудь змін у словесній структурі: просто одне слово здатне ставитися до двом частинам мови. Ви відкриєте для себе досить корисний принцип створення нових смислових лексем, шляхом з’єднання декількох слів, який носить назву «словосложение». Але це все тільки короткий вступ, насправді ж, тільки вивчивши способи словотворення в англійській, ви зрозумієте, чому ж їх так корисно знати. Можу вас запевнити, що вони допоможуть у майбутньому орієнтуватися при виявленні належність слів до частин мови, Як ми трохи нижче розберемо, у кожній частині промови свої афікси (тобто свої суфікси, префікси).

Також ваша мета накопичити багатий словниковий багаж виявиться не такою вже неймовірною, адже ви дізнаєтеся, як знаючи лише одне слово, перетворити його на кілька інших за допомогою перерахованих вище способів. Засвоївши принципи словотворення, ви зрозумієте, що слова утворюються одне з іншого. Тому давайте розберемо детально і уважно словотвір в англійській мові.
sposoby slovoobrazovaniya v anglijjskom yazyke4 Способи словотворення в англійській мовіІснують наступні способи словотворення в англійській: конверсія, словосложение, словослияние, скорочення і аффиксация

Основні способи словотвору англійської

Словотвір (word formation) — це процес «появи» слів у мові за допомогою певних методів

Розглянемо ці методи.

 • Конверсія (conversion) — це явище в англійській, яке проявляється у здатності слова міняти частина мови.
  • Абсолютний тип конверсії — пара слів має однакову не лише написання, але і фонетичну структуру
   • Picture (картина) — (to) picture (малювати)
   • Hope (надія) — (to) hope (сподівається)
   • Milk (молоко) — (to) milk (доїти)
  • «Неабсолютна» конверсія — пари слів мають однакове написання, а у вимові спостерігаються деякі відмінності.
   • Close [kləʊz] (закривати) — close [kləʊs] (близький)
   • Use [ˈjuːs] (використання) — to use [ˈjuːz] (використовувати)

  В англійську мову конверсія вносить значна кількість дієслів, які утворюються від іменників з кількох міркувань»:

  • Дієслова утворюються від іменників, з допомогою яких дані дії і здійснюються
   • Eye (око) — to eye (розглядати, роздивлятися)
   • Hammer (молоток) — to hammer (бити молотком)
  • Від іменників з’являються дієслова, які передають характерні дії «суб’єктів» від яких вони відбуваються
   • Fox (лисиця) — to fox (хитрувати)
   • Mother (мати) — to mother (народити, плекати)
  • Дії, які передають накопичення того, що позначається початковою частиною мови
   • Fish (риба) — to fish (ловити рибу)
  • Дієслова, які передають процес переміщення в місця, що позначаються словом вихідними
   • Bag (мішок) — to bag (класти в мішок)
   • Garage (гараж) — to garage (ставити машину в гараж)
  • Провід періоду часу, позначуваного вихідним ім’ям іменником
   • Summer (літо) — to summer (проводити літо)
   • Week-end (вихідні) — to week-end (проводити вихідні)
 • Словосложение (composition) — це спосіб словотворення шляхом складення двох або більше слів, які надалі пишуться разом або через дефіс. Схема утворення даними способом виглядає наступним чином: основа + основа = нова лексема.
  • Grand + mother = grandmother (бабуся)
  • Watch + man = watchman (сторож)
  • Cigarette + box = cigarette-box (коробка для цигарок)
  • Father + in + law = father-in-law (тесть)
 • Словослияние (blending) — процес, що передбачає додавання двох і більше фрагментів слів в нову одиницю мови.
  • Documentary (документальний) + drama (драма) = docudrama (художньо-документальний фільм)
  • Motorist (автомобіліст) + hotel (готель) = motel (мотель)
 • Скорочення (shortening) — це вкорочення довгого слова або двох коротших, без зміни в їх смисловому значенні, що здійснюється найчастіше для зручності, а не для збагачення словникового фонду мови:
  • Telephonephone (телефон)

  Корисно знати:
  Коли скорочуються два іменників, перший з них бере на себе роль прикметника:

  • Science (наука) + fiction (вигадка) → sci-fi (наукова література)
 • Аффиксация (affixation) — це один з найбільш значущих способів словотворення, являє собою щось на зразок пазла, висловлюючись образно. Цей спосіб передбачає додавання певних частин: префіксів, суфіксів, закінчення до своєрідного фундаменту, а саме — до кореня. Загальна назва всіх цих частинок — афікси. Наведемо приклад рідною мовою:
  • Любов — коханець — улюбленець — люблячий — улюблений

  Даний ряд слів має спільний корінь, але кожне з слів має своє значення, свою морфологічну структуру, граматичні характеристики і т. д. завдяки приєднання афіксів

 • Розглянемо цей останній спосіб детальніше.
  sposoby slovoobrazovaniya v anglijjskom yazyke5 Способи словотворення в англійській мовіАффиксация — це освіта слова шляхом додавання до кореня суфікса, префікса або закінчення

  Найбільш уживані англійські суфікси

  Префікс — це морфема, яка ставиться перед коренем, з її появою слово змінює своє лексичне значення і деякі граматичні характеристики

 • Даний ряд префіксів при додаванні до кореня надає словам протилежне лексичне значення:
  • Сounter-
  • contra-
  • un-
  • dis-
  • de-
  • anti-

  Наприклад:

  • draw (чертить) — redraw (перекреслити)
  • do (робити) — redo (переробляти)
 • Префікси рге- і fore- надають словам значення — «попередній» чого-небудь
  • revolutionary (революційний) — pre-revolutionary (дореволюційний)
 • Антонимичным префіксом можна вважати post-, який надає значення «наступний»
  • war (військовий) — post-war (повоєнний)
 • Префікс ex- вказує на значення «колишній», тобто не займає більше колишні позиції
  • husband (чоловік) — ex-husband (колишній чоловік)
 • Префікс under-, вказує на недолік, його можна прирівняти російської морфеме «недо-»
  • do (робити) — underdo (недоробити)
 • Sub— еквівалентний російській «під-»
  • group (група) — subgroup (підгрупа)
 • Суфікс — це морфема, яка ставиться після кореня і змінює властивості слова, як лексичні, так і граматичні

  Суфікси беруть участь в утворенні практичних всіх частин мови, у вигляді цього їх можна поділити на групи, залежно від того, в будові якої частини мови вони використовуються.

 • Суфікси утворюють іменники
  • Іменник + -age утворюють назва змісту в одиницях виміру
   Percent (відсоток) — percentage (процентний вміст)
  • Дієслово + -ant, -ent вказують на особу, що виконує дану дію
   serve (служити) — servant (слуга)
  • Дієслово + -ery, -ory, -ry вказує місце, де відбувається дія
   bake (піч) — bakery (булочна)
  • Іменник + -ian, -an називають професійну приналежність
   music (музика) — musician (музикант)
  • Іменник + -ship називає взаємини між людьми
   friend (друг) — friendship (дружба)
 • Суфікси утворюють дієслова
  • Іменник + -en — отримуємо назва дії, що виходить з основи
   strength (сила) — strengthen (посилювати)
   height (висота) — heighten (підвищувати)
  • Іменник + -ise
   sympathy (симпатія) — sympathise (співчувати)
   memory (пам’ять) — memorise (запам’ятовувати)
  • Дієслово + -ance, -ancy називає процес або його результат
   accept (прийняти) — acceptance (прийняття)
 • Суфікси, що утворюють прикметники
  • Дієслово + -able, -ibl” — здатний піддаватися впливу
   read (читати) — readable (читабельний)
  • Іменник + -able, -ible — має якість або ознака, закладений основою
   fashion (мода) — fashionable (модний)
  • Іменник + -en — зроблений з будь-якого матеріалу
   wool (шерсть) — woollen (вовняний)
  • Іменник + -less — позбавлений якості, зазначеного в основі
   power (сила) — powerless (безсилий)
 • Для того, щоб поглибити свої знання про англійських префіксах і суффиксах, скачайте і вивчіть таблиці найбільш уживаних морфем мови.

  Удачі!

  Завантажити таблиці суфіксів і префіксів

  Відео:

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: