Справжнє продовження часу (Present Continuous)

План уроку
Освіта стверджувальних пропозицій
Освіта негативних пропозицій
Утворення питальних речень та відповіді на них
Wh-питання – одні з найбільш часто використовуваних
Маркери часу, застосовувані в Present Continuous
Основні випадки вживання Present Continuous
Різниця між Present Simple та Present Continuous
Різниця між ‘be going to’ в Future Simple та Present Continuous
Правопис закінчення –ing
Загальна табличка і відеоуроки
Перевірочний тест Present Continuous

Дане продовжене час (Present Continuous або Present Progressive) – використовується головним чином для опису дій і подій, які відбуваються в даний момент часу (цю секунду), тобто, що починаються в момент розмови закінчуються, як правило, в самому найближчому майбутньому.

I am working right now.
Я зараз працюю.

I am sitting on my bed.
Я сиджу на своєму ліжку.

They are playing tennis right now.
Вони зараз грають в теніс.

She is going to bed now.
Вона зараз йде в ліжко/спати.

Present Continuous абсолютно відрізняється від Present Simple за значенням. Постарайтеся зрозуміти і запам’ятати відмінності між ними – це одні з найбільш часто використовуваних часових форм в англійській мові.

Освіта стверджувальних речень у Present Continuous

Даний продовжене час утворюється за допомогою допоміжного дієслова be в теперішньому часі (am, is, are), який ставиться відразу ж після підмета і змінюється в залежності від нього на am, is, are. А також за допомогою закінчення –ing в кінці головного дієслова (його ще називають причастям теперішнього часу – Present Participle).

Стандартна схема побудови стверджувальних пропозицій:

Підмет Дієслово to be
Present Simple
Базовий дієслово
Present Participle
I
he/she/it
we/you/they
am
is
are
speaking
playing
watching

I am watching TV.
Я дивлюся телевізор.

He/She/It is studying in London.
Він/Вона/Воно вчиться в Лондоні.

We/You/They are waiting for Anna.
Ми/Ти(Ви)/Вони чекають Анну.

I am learning French now.
Я зараз вивчаю Французьку мову.

Anna is doing her homework.
Анна робить свою домашню роботу.

Tom and Bob are watching television.
Тому і Боб дивляться телевізор.

Деякі дієслова змінюються в написанні перед закінченням ‘-ing‘. Наприклад, дієслово joke пишеться як жартував. Правила написання закінчення –ing представлені в Частина 10.

Як правило, в розмовній мові не вибалакують окремо кожне слово. Це також відноситься і до Present Continuous, де дієслово be “зливають” з підметом.

I‘m reading my favorite book.
Я читаю свою улюблену книгу.

He‘s sleeping right now.
Він зараз спить.

She‘s sitting on your bed.
Вона сидить на твоєму ліжку.

They‘re watching television.
Вони дивляться телевізор.

We‘re taking a shower now.
Ми зараз приймаємо душ.

По можливості користуйтеся цими скороченнями у розмові, так як люди зазвичай не люблять довго слухати співрозмовника.

У листі намагайтеся уникати скорочень для того, щоб не забувати, як виглядає повна форма дієслова be, а також якщо бажаєте додати листуванні відтінок формальності.
Відеоуроки на тему стверджувальних пропозицій

Уважно прослухайте наступну добірку відеоуроків з яких Ви наочно дізнаєтеся, як правильно утворюються ствердні пропозиції в Persent Continuous, заодно трохи поліпшите навик сприйняття англійської мови на слух. Не турбуйтеся, якщо не розумієте більшу частину того, що говорить викладач. Найголовніше зрозумійте, як правильно будуються ствердні пропозиції.

Освіта негативних речень у Present Continuous

Негативні речення будуються так само, як і позитивні. Необхідно лише додати негативну частку not після to be.

Стандартна схема побудови негативних пропозицій:

Підмет Дієслово to be
Present Simple
Базовий дієслово
Present Participle
I
he/she/i
twe/you/they
am not
is not
are not
speaking
playing
watching

I am not playing відеоігор today.
Я сьогодні не граю у відеоігри.

He/She/It is not sitting in the classroom.
Він/Вона/Воно не сидить у класі.

We/You/They are not waiting for Anna.
Ми/Ти(Ви)/Вони не чекають Анну.

I am not coming home.
Я не йду додому.

He is not listening to you.
Він не слухає тебе.

We are not painting the house right now.
Ми не фарбуємо зараз будинок.

Як зазвичай у розмові прийнято користуватися скороченими формами. Дієслово be скорочувати можна по-різному, але зазвичай це роблять наступним чином:

I‘m not reading your book right now.
Я в даний час не читаю твою книгу.

He‘s not washing his car right now.
Він зараз не миє свій автомобіль.

The bus isn’t moving now.
Автобус зараз не їде.

We‘re not sitting at home now.
Ми не сидимо зараз вдома.

You aren’t swimming.
Ти (зараз) не плаваєш.

Відеоуроки на тему негативних пропозицій

Уважно прослухайте наступну добірку відеоуроків з яких Ви наочно дізнаєтеся, як правильно утворюються негативні пропозиції в Persent Continuous, заодно трохи поліпшите навик сприйняття англійської мови на слух. Не турбуйтеся, якщо не розумієте більшу частину того, що говорить викладач. Найголовніше зрозумійте, як правильно будуються негативні пропозиції.

Освіта питань і відповідей у Present Continuous

Питальні речення у Present Continuous будуються класичним способом: допоміжний дієслово (в даному випадку to be у формі простого теперішнього часу) міняється місцями з підметом, тобто ставиться в самому початку речення або після Wh – слів (what, why, when і т. п. – про це далі).

Стандартна схема побудови питальних речень:

Дієслово to be
Present Simple
Підмет Базовий дієслово
Present Participle
Am
Is
Are
I
he/she/it
we/you/they
speaking … ?
playing … ?
watching … ?

Am I asking too much?
Я занадто багато прошу?

Is he/she/it playing computer games?
Він/Вона/Воно грає в комп’ютер?

Are we/you/they waiting for Anna.
Ми/Ти(Ви)/Вони чекають Анну?

Am I asking you?
Я (хіба тебе питаю?

Is Anna riding a horse now?
Ганна катається зараз на коні?

Are they painting the house?
Вони фарбують будинок?

Скорочень дієслова be у стверджувальних питаннях не існує (з точки зору норм англійської граматики). Що не скажеш про негативні питання, де можна запитати наступним чином:

Is she not watching TV? ? Isn’t she watching TV?

Are you not waiting for me? ? Aren’t you waiting for me?

Are they not playing football now? ? Aren’t they playing football now?

Is it not raining? ? Isn’t it raining?

Різниці в значенні між повною формою питання і скороченій – немає.
Освіта коротких відповідей

Тепер поговоримо, як правильно відповідати на питання задані в Present Continuous у цій же часовій формі. Наприклад, мій друг хоче поїхати відпочити за місто, але я йому кажу “It is raining today”. Після цього він мене питає:”Is it raining right now?” і тут я можу коротко йому відповісти Yes, it is або No, it isn’t. Можна також дати повну відповідь (небажано): “Yes/No, it is (not) raining” або просто сказати Yes або No.

Ще один приклад, коротко:

A: They are having dinner.
B: Are they having dinner?
C: Yes, they are/No, they aren’t.

Варто відзначити, що відповіді типу “Yes, … am/is” у звичайній ситуації, особливо в неформальній обстановці звучать надто формально. Зазвичай, якщо хочуть дати коротку відповідь просто кажуть Yes або No – універсальний відповідь.

Відеоуроки на тему питальних пропозицій та відповідей

Уважно прослухайте наступну добірку відеоуроків з яких Ви наочно дізнаєтеся, як правильно утворюються питальні речення і відповіді в Persent Continuous, заодно трохи поліпшите навик сприйняття англійської мови на слух. Не турбуйтеся, якщо не розумієте більшу частину того, що говорить викладач. Найголовніше зрозумійте, як правильно будуються питальні пропозиції та відповіді на них.

Wh-питання (Wh – Qusestions) у Present Continuous

Нерідко ставлячи питання в сьогоденні подовженому часу, використовують питальні прислівники. Найбільш часто використовуються: what, who, where, when, why і how.

Стандартна схема побудови Wh-питань:

Wh – слово Дієслово to be
Present Simple
Підмет Базовий дієслово
Present Participle
What
Who
Where
Why
How
When
am
is
are
I
he/she/it
we/you/they
speaking … ?
playing … ?
watching … ?

Wh – слово – синій колір;
Дієслово be – коричнево-малиновий;
Підмет – зелений колір;
Базовий дієслово – коричневий колір.

Приклади питань Можливі відповіді
What are you doing? I‘m sitting in the cafe right now
Що ти робиш? Я зараз сиджу в кафе.
Who/Whom we are meeting? We‘re meeting my sister
Кого ми зустрічаємо? Ми зустрічаємо мою сестру.
Where she is waiting for us? She is waiting for us in the airplane
Де вона чекає нас? Вона чекає нас в літаку.
When he is working? He is working tonight
Коли він працює? Він працює сьогодні ввечері.
Why aren’t you doing your homework? Because I‘m cleaning my room
Чому ти не робиш домашнє завдання? Тому що я прибираю свою кімнату.
How are they travelling? They‘re traveling by their car
Як/Яким чином вони подорожують? Вони подорожують на своєму авто.

Відеоурок на тему спеціальних (Wh-) питань

Маркери часу, застосовувані з Present Continuous

Дуже часто для уточнення подій у сьогоденні подовженому часу використовують в основному такі маркери часу: now, still, right now, at the moment, currently, at present, today, this morning/week/day/year, always.

I’m doing my job at the moment.
Я зараз роблю свою роботу.

They’re eating a lot these days.
Вони багато їдять в ці дні.

He’s forever being late.
Він вічно запізнюється.

They’re meeting their grandmother today.
Вони сьогодні зустрічають свою бабусю.

Let’s talk later as I am eating breakfast now.
Давай поговоримо пізніше, я зараз снідаю.

She’s working hard this week.
Вона цей тиждень важко/багато працює.

They are leaving this Friday.
Вони їдуть в цю п’ятницю.

Anna isn’t listening to me now!
Ганна не слухає мене зараз!

Маркери часу – це слова або індикатори часу, тобто вони повідомляють нам про тимчасовій формі, в якій вони використовуються.

Основні випадки вживання Present Continuous

В яких випадках не використовувалось час Present Continuous – саме головне значення наступне: Present Continuous описує дію/подія, що відбувається, знаходиться в процесі в даний момент часу (цю секунду) і має скоро закінчитися.

Часто може здатися, що Present Continuous нічим не відрізняється від Present Simple, хоча вони мають зовсім різне значення: відмінності між ними описуються в наступній частині.

Випадок 1. Даний момент часу

У більшості випадків Present Continuous використовують для опису дій і подій, які відбуваються в даний момент часу/розмови, тобто для опису процесу, що відбувається в даний проміжок часу, цю секунду.

I am sitting right now.
Я зараз сиджу.

Anna is sleeping.
Ганна спить.

I am standing on the bridge.
Я стою на мосту.

He is working at the moment.
Він в даний момент працює.

Right now you are looking at your screen.
В даний момент часу ви дивитеся на екран.

Для уточнення нерідко використовують слова, що вказують на даний момент часу: now, at the moment, currently і інші схожі за значенням.

Постарайтеся зрозуміти це правило – воно найголовніше. Для кращого розуміння має сенс трохи детальніше роз’яснити кілька прикладів.

You are reading this example now.

Тобто Ви читаєте цей текст саме зараз. Вас можуть запитати: “What are you doing? (Що ти (зараз) робиш?)” і Ви повинні відповісти, наприклад, “I am reading …” – я читаю… зараз, в даний момент часу.

It is burning.

Тобто, мене запитують “Why is the scented candle smelling now? (Чому зараз пахне (ця) ароматична свічка?)”. І тут я можу відповісти “Because it is burning” – тому що вона горить… зараз, в даний момент нашої розмови. Не забувайте, що замість “the scented candle” може стояти будь-підмет: he, she, it, ім’я людини і т. д.

Не плутайте з Present Simple! Якщо хочуть констатувати саму причину/факт того, що відбувається, а не процес, то використовують Present Simple.

Why don’t you eat meat?

Тобто співрозмовника цікавить тільки причина – чому ти не їси м’ясо, а не чому ти не в процесі його вживання у момент нашої розмови (нам часто складно зрозуміти ці відмінності).

What smells so fabulous?

Нікого не цікавить, чому цей процес відбувається – просто хочуть дізнатися причину, по якій в даний час так добре пахне.

Випадок 2. Тимчасове подія в теперішньому часі

Досить часто Present Continuous використовують для опису події теперішнього часу, але яке не обов’язково має вчинятися у момент розмови (як в 1-му випадку), тобто мається на увазі, що подія почалося відносно недавно і в даний час знаходиться в процесі і в момент розмови може не відбуватися – воно здійснюється не постійно. При всьому при цьому передбачається, що дана подія щодо незабаром має закінчитися (в той час як у Present Simple подія дуже довго повторювалося в минулому, продовжує регулярно повторюватися в сьогоденні, і ще довго буде продовжувати в майбутньому).

Tom is looking for a job.
Тому шукає роботу.

He is working hard to earn money this month.
Він цей місяць важко працює, аби заробити гроші.

I‘m staying with my mom today.
Я сьогодні залишаюсь з мамою.

They‘re reading a really great book.
Вони читають чудову книгу.

Anna is learning to drive.
Анна навчається водити.

I am studying to become a dentist.
Я вчуся на стоматолога.

У цьому випадку для уточнення зазвичай використовують наступні слова: today, this month/year, for a few days й інші схожі за значенням.

Розберемо кілька прикладів, так як часто буває, що плутають перший і другий випадки.

Tom is looking for a job.

Тобто Тому в даний час шукає роботу, але це не обов’язково повинно відбуватися в момент розмови (на відміну від 1-го випадку, де дія відбувається тільки в момент розмови). Тому почав шукати роботу нещодавно, шукає в даний час і скоро повинен знайти її.

Anna is learning drive.

Тобто мається на увазі, що в даний час Ганна вчиться водити автомобіль. Вона почала вчитися нещодавно, в даний час продовжує і скоро повинна закінчити навчання, але в даний момент розмови вона може не бути в процесі навчання водінню.

Випадок 3. Заплановане майбутнє дію

Іноді Present Continuous використовують для вираження майбутніх запланованих рішень та подій, які повинні відбутися в найближчому майбутньому. У цьому випадку пропозиції рекомендується доповнювати словами, що вказують на майбутнє час: tomorrow, next week/year, in …, at … і т. п.

We are eating at the cafe in June ? Ми поїмо в кафе в червні.
(рішення вже було зроблено до розмови)

We are going to the library at the weekend ? Ми підемо/збираємося в бібліотеку у вихідні.
(ми до цього вже вирішили, що підемо)

When are they starting their new job? ? Коли вони приступлять до своєї нової роботи?
(відомо, що вони вже вирішив йти на нову роботу)

I’m having lunch at three ? Я пообедаю в три.
(Я вже наперед вирішив це)

Як і у випадку з другою формою Future Simple (be going to) в Present Continuous теж мається на увазі зважене рішення, яке з’явилося і заплановане до розмови. Різниці між ними у значенні – ні, лише в побудові. Детальніше про це ми поговоримо в наступній частині цього уроку.

Якщо хочуть виразити прогноз або припущення, то використовують тільки Future Simple (will або be going to):

I think it‘s raining tomorrow – невірно.
I think it‘s going to rain tomorrow – вірно.

Випадок 4. Погані звички

Рідко, але іноді все-таки можна зустріти, як за допомогою Present Continuous виражають дії інших людей, які часто або регулярно повторюються. Повністю схожий з Present Simple – 1 випадок, але пропозиції в цьому випадку завжди з негативним забарвленням. Використання таких слів, як завжди, constantly, forever т. п. – обов’язково.

You‘re always losing your keys ? Ти завжди втрачаєш свої ключі.
(негативна забарвлення пропозиції)

She is constantly complaining about everything ? Вона постійно на все скаржиться.
(негативне забарвлення)

They are forever coming to class late .
Вони вічно запізнюються на заняття.

Dave is always asking stupid questions.
Дейв постійно задає дурні питання.

Як вже говорилося раніше, в даному випадку всі пропозиції повинні нести негативне забарвлення. Якщо воно нейтральне або позитивне, то правильно використовувати Present Simple, але також цілком можливо висловлювати і негативні речення у Present Simple (зазвичай так і роблять).

Відеоуроки на тему використання Present Continuous

Уважно прослухайте наступну добірку відеоуроків з яких Ви наочно дізнаєтеся основну мету використання цього продовженого часу, тобто дізнаєтеся який у більшості випадків проміжок часу описує Present Continuous.

Різниця між Present Simple та Present Continuous

Згадаймо, що Present Simple зазвичай використовують для опису дій і подій, які відбуваються з певною періодичністю, тобто регулярно: кожен день, раз на тиждень, раз на місяць і т. п. Дані дії відносно довго відбувалися в минулому, відбуваються в сьогоденні і невідомо, як довго (мається на увазі, що довго будуть продовжуватися в майбутньому.

А ось Present Continuous зазвичай використовують для опису дій і подій, які відбуваються в даний момент часу – більш докладно: почалися в момент розмови (або в найближчому минулому – правило №2), і досі тривають в даний момент часу і можливо, будуть тривати певний час у майбутньому. Але точно відомо, що дана подія скоро закінчиться.

Present Simple Present Continuous
Dave plays football.
Дейв грає у футбол.

Дейв грає у футбол регулярно: можливо кожен день або раз на тиждень – ми не знаємо. У даний момент розмови Дейв може не грати футбол, ми просто констатуємо факт – Дейв регулярно грає у футбол.

Dave is playing football.
Дейв грає у футбол.

Зараз 14:00, Дейв почав грати в 13:00 і до цих пір грає в футбол. Тобто він почав грати у минулому, в даний час до цих пір грає і в найближчому майбутньому скоро закінчить.

I eat my breakfast at 7 am.
Я снідаю в 7 ранку.

Я сказав це в 12:00 і розумію, що я снідаю о 7:00 кожен день. У даний момент розмови я не снідаю, але поснідаю завтра в 7:00. Я також можу сказати це під час сніданку о 7:00, але сенс залишиться той же.

I am eating my breakfast right now.
Я зараз снідаю.

Зараз 7:30 і я снідаю в даний момент часу. Я не уточнюю, коли саме я почав снідати: в 7:00 або в інший час – тільки що в цей момент промови я снідаю, але розумію, що скоро закінчу.

She sleeps every two hours.
Вона спить кожні дві години.

Вона регулярно спить кожні дві години. Коли саме вона почала дотримуватися цей режим і як довго буде продовжувати – нам невідомо.

She is sleeping now.
Вона зараз спить.

Вона спить в даний момент часу. Як довго вона спала до цього, чи можливо вона лягла спати в момент розмови – не уточнюється, так само як, скільки вона буде спати (але відомо, що скоро прокинеться).

В англійській мові існує особлива група дієслів (дієслова стану), які не можуть використовуватися в формах (будь-якого!) продовженого часу, так як вони не описують фізичні дії, лише внутрішні стани людини.

I know your father.

Невірно: I am knowing your father.

Відеоуроки на тему різниці між Present Simple та Present Continuous

Не турбуйтеся, якщо не розумієте більшу частину того, що говорить викладач (просто продовжуйте вивчати мову, прислухайтеся, повторюйте і незабаром почнете розуміти).

Різниця між “be going to” в Future Simple та Present Continuous

Дуже часто може збити з пантелику друга форма Future Simple – be going to і точно така ж по написанню форма be going to, але вже в Present Continuous. Вивчимо схему їх побудови, щоб наочно побачити їх відмінності:

Схема побудови другої форми
Future Simple
Схема побудови
Present Continuous
дієслово to be + going to + базовий дієслово дієслово to be + будь-дієслово (go, think) + -ing

Як видно в Present Continuous може бути використаний будь-дієслово, до якого додається закінчення -ing, в той час як друга форма Future Simple (going to) – незмінна.

Добре, нам тепер ясно, що в Present Continuous головний (базовий) дієслово може стояти будь-який, а в Future Simple тільки going to, але як тоді зрозуміти де яка використовується тимчасова форма, якщо в обох випадках варто дієслово going, вони ж схожі? Теоретично все дуже просто, порівняйте:

Future Simple Present Continuous
I am going to go to the library.
Я піду/збираюся піти в бібліотеку.
I am going to the library.
Я піду/збираюся в бібліотеку.
I‘m going to go to a friend.
Я збираюся піти до одного.
I‘m going to a friend.
Я збираюся (піти) до одного.
I am going to go to the mall.
Я збираюся піти в торговий центр.
I am going to the mall.
Я збираюся (піти в торговий центр.

Як видно різниці в значенні між be going to (Future Simple) і be going to (Present Continuous) – немає. Єдина відмінність між ними – в Future Simple обов’язково потрібно ставити головний (базовий) дієслово 1-ї форми (eat, go, think) після going to, в той час як в Present Continuous головний дієслово не використовують, точніше він вже включений в конструкцію з -ing закінченням.

Тоді навіщо використовувати Present Continuous в майбутньому часі замість Future Simple, якщо між ними немає різниці у значенні, лише у схемі побудови? Справа в тому, що в реальному мови носії мови “лінуються” і намагаються говорити те, що швидше і легше вимовляється. Порівняйте:

Future Simple Present Continuous
I‘m going to go home.
Я збираюся піти додому.
I’m going home.
Я збираюся (піти додому.
I‘m going to go to sleep.
Я збираюся піти спати.
I‘m going to sleep.
Я збираюся (лягати) спати.
I‘m going to go work tomorrow.
Я завтра збираюся піти на роботу.
I‘m going to work tomorrow.
Я завтра піду на роботу.

Як бачите справа в побудові. В даному випадку (коли головний дієслово – go) значно простіше сказати про майбутні заплановані дію в Present Continuous, так як не доводиться використовувати “зайве” слово “go”. При цьому Present Continuous звучить значно менш офіційно, тому його краще використовувати в повсякденному невимушеній обстановці.

Ну, ось і все! Тепер нам зрозуміло, яка між ними різниця – виявляється нічого складного. 1f2be8d0a3a717113b9620b183e797a1 Справжнє продовження часу (Present Continuous) Варто сказати, що іноді можна зустріти твердження, що Present Continuous висловлює велику ступінь впевненості у майбутніх запланованих планах, ніж друга форма Future Simple. Тобто плани в Present Continous абсолютно визначені (повна впевненість у тому, що вони будуть виконані), у той час як в Future Simple – не настільки визначені.

З точки зору поточних граматичних норм англійської мови Present Continuous не може виражати майбутнє час. Але це вже так сильно поширилося в повсякденному житті, що на це ніхто не звертає уваги і тим самим мало не всі носії мови вважають за норму висловлювати заплановане майбутнє за допомогою Present Continuous (можливо, скоро це стане нормою з точки зору граматики).

Тому будьте уважні граматичних тестах – не забувайте, що необхідно після другої форми Future Simple ставити головний дієслово, а саме Present Continuous висловлювати майбутнє “не може” з точки зору граматики.

Відеоуроки на тему різниці між Future Simple та Present Continuous

Майже вся представлена вище інформація була взята з наступних відеоуроків. Після перегляду не забудьте пройти невеликий перевірочний тест від Ронні – тут.

Правопис закінчення ‘ing’

Дуже часто доводиться простий дієслово (1-я форма) перетворювати в ing-форми, для побудови, наприклад, таких часто використовуваних часових форм, як Present Continuous, Past і Future Continuous Continuous. Як правило, це не викликає складнощів: ми просто додаємо –ing як закінчення і все. Але іноді доводиться трохи змінювати дієслово, подвоюючи або прибираючи літери.

Далі представлені основні правила написання –ing закінчення (не забувайте, що завжди є виключення з правил).

Випадок 1. Просте написання закінчення -ing

  • Основне правило. У більшості випадків до дієслова просто додається закінчення -ing:, включаючи випадки закінчення слова на -y, незалежно від останньої літери в слово: голосної чи приголосної.

Дана група дієслів є найбільшою. Ось їх мала частина:

Просте додавання -ing Закінчення-y
read ? reading accept ? accepting pry ? prying say ? saying
be ? being rain ? raining pray ? praying spay ? spaying
box ? boxing climb ? climbing play ? playing marry ? marrying
reach ? reaching cheat ? cheating reply ? replying hurry ? hurrying
pack ? packing repair ? repairing stay ? staying spy ? spying
pass ? passing melt ? melting fry ? frying dry ? drying
internet ? цеling push ? pushing destroy ? destroying multiply ? multiplying
do ? doing go ? going copy ? copying enjoy ? enjoying

Всього в англійській 5 голосних: a — [ei], e — [i:], i [ai], o — [?u], u — [ju:] і одна “умовна” – y, у разі якщо має голосні звуки в слові, тобто вимовляється як [i] або [ai].
Випадок 2. Заміна -e/ue на -ing

  • Якщо дієслово має наступну схему закінчення: ударна голосна буква (наголос) + одна і більше приголосна + e або просто закінчення –ue (незалежно від наголосу) – то буква –e не пишеться:
Ударна голосна + приголосна +e Закінчення-ue
come ? coming прости ? forgiving glue ? gluing rue ? ruing
abate ? abating mistake ? mistaking sue ? suing argue ? arguing
write ? writing ache ? aching continue ? continuing value ? valuesing
delete ? deleting care ? caring rescue ? rescuing queue ? queuing
live ? living joke ? joking
save ? saving hope ? hoping

Якщо дієслово закінчується на –ee, то остання -e не забирається в написанні:

see ? seeing
agree ? agreeing

free ? freeing
guarantee ? guaranteeing

Випадок 3. Заміна -ie на -y + ing

  • У випадках закінчення дієслова на –ie – змінюється на y + ing = ying:

Найменша група дієслів з даними закінченням.

Закінчення-ie
lie ? lying die ? dying tie ? tying vie ? vying
untie ? untying

Випадок 4. Подвоєння останньої приголосної + ing

  • Якщо останні три літери дієслова мають наступну схему: приголосна + ударна голосна (наголос) + приголосна, то остання його літера подвоюється:
Приголосна + ударна голосна + приголосна
stop ? stopping begin ? beginning skip ? skipping run ? running
beg ? begging chat ? chatting dig ? digging fit ? fitting
win ? winning rip ? ripping tip ? tipping grip ? gripping
grin ? grinning sit ? sitting pin ? pinning quit ? quitting

Виняток з цього правила становлять –w, –x (fix ? fixing, box ? boxing). А також, якщо остання голосна (перед приголосної) безударний: open ? opening.
Випадок 5. Подвоєння останньої r + ing(5)

  • Остання літера –r подвоюється + ing, якщо перед нею стоїть ударна голосна. Але це правило не діє, якщо остання безударна голосна + r: в такому випадку просто приписують закінчення –ing.
Ударна голосна + r Безударна голосна + r
confer ? conferring prefer ? preferring answer ? answering order ? ordering
defer ? deferring occur ? occurring offer ? offering swear ? swearing
refer ? referring concur ? concurring savor ? savoring consider ? considering
star ? starring bar ? barring enter ? entering hammer ? hammering

Якщо перед r стоїть подвійна e, то незалежно від наголосу пишеться просто закінчення –ing: cheer ? cheering, jeer ? jeering, peel ? peeling, proceed ? proceeding
Відеоуроки на тему вимови -ing

Уважно прослухайте наступну добірку відеоуроків, щоб дізнатися, як правильно вимовляється закінчення –ing – воно має 3 варіанти вимови. Не турбуйтеся, якщо не розумієте більшу частину того, що говорить викладач (просто продовжуйте вчитися і все прийде) – головне слухайте, як і коли вимовляється закінчення-ing.

Загальна табличка і відеоуроки Present Continuous

Не турбуйтеся, якщо щось не розумієте чи відчуваєте в голові “кашу” з-за великої кількості нових знань. Перечитуйте урок і переглядайте відеоуроки кожен день протягом тижня, і Ви обов’язково все добре зрозумієте і запам’ятайте. Також збережіть наступну табличку (картинка) собі на комп’ютер або телефон, і дивіться на неї кожен день протягом тижня, згадуючи схему побудови і основні випадки використання Present Continuous.

02ac33617b9279b34880daaf160adf73 Справжнє продовження часу (Present Continuous)

Постарайтеся зрозуміти, що говорять в серії відеоуроків носії мови, і обов’язково виконуйте представлені в них вправи. Якщо у Вас є бажання і час, візьміть аркуш паперу і запишіть за носіями мови з уроків всі слова і вирази. Незрозумілі уривки прослуховуйте кілька разів і записуйте невідомі слова так, як вони Вам чуються. Цей метод допомагає значно поліпшити сприйняття англійської мови на слух і разом з тим з’являється звичка вчитися за зарубіжними матеріалами.

Коли будете готові, переходите до перевірочного тесту (бачать тільки зареєстровані користувачі).

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн