Суфікси в англійській мові – Suffixes in English

Суфікс — це словотворча морфема, з допомогою якої створюються нові слова, змінюється зміст вихідного, або одна частина мови перетворюється в іншу. Суфікси в англійській мові більш поширені та гнучкі, ніж приставки. Оскільки відпрацювання та формування вокабуляру — справа значуще у вивченні та вдосконаленні мови, пропонуємо звернути увагу на основні правила словотвору. Їх знання допоможе вам у майбутньому вгадувати значення величезної кількості слів без словника.

Зміст

  • Два види суфіксів
  • Суфікси іменників
  • Суфікси прикметників в англійській мові
  • Корисна рекомендація для тих, хто читає до кінця
  • Ще трохи про суффиксах…
  • Суфікси дієслів
  • Суфікси прислівників
  • Суфікси числівників

Два види суфіксів

В англійській мові, як і в російській мові, існують суфікси: словообразующие та формотворчі. Перші утворюють нове слово з новим лексичним значенням: писати — письменник, to write — writer та ін Другі створюють іншу форму слова, не змінюючи при цьому його лексичний зміст: говорити — говорив/to study — studied та ін.

5df967fd1e186412b865c35f91ee17b2 Суфікси в англійській мові   Suffixes in English

Формотворчих суфіксів (в деяких джерелах їх часто називають закінченнями) в англійській мові — 5. Ми ж поговоримо словотворчих суффиксах таких частин мови, як іменники і прикметники.

Суфікси іменників

Краще запам’ятати суфікси іменників в англійській мові і їх вживання допоможе таблиця.

СуфіксЗначенняПриклад
(verb +) -er/orвиконавець чи інструмент, за допомогою якого виконується діяto research — researcher
(досліджувати — дослідник) to translate — translator
(переклад — перекладач) to time — timer
(відраховувати час — таймер)
(verb +) -ent/antto serve — servant
(служити — офіціант) to study — student
(вчитися — студент) to oxidize — oxidant
(окислювати — окислювач)
(verb +) -ingдія в процесіto learn — learning
(навчати — вчення) to travel — travelling
(подорожувати — подорож) to feel — feeling
(відчувати — почуття)
(verb +) -ageакт або факт діїto assemble — assemblage
(збирати — збори) to break — breakage
(ламати — поломка) to bag — baggage
(складати — багаж, що перевозиться майно)
(noun +) -ageзміст чого-небудьpercent — percentage
(відсоток — процентний вміст) floor — floorage
(пів — житлова площа) freight — freightage
(перевезення вантажів — вантажомісткість)
(adj +) -nessвластивість, якістьwhite — whiteness
(білий — білизна) clear — clearness
(ясний — ясність) acid — acidness
(кислотний — кислотність)
(adj +) -ity/ty, -ety/ietyстан, умова, якістьnormal — normality
(нормальний — звичайний стан) active — activity
(активний — активність) entire — entirety
(цілий — цілісність, повнота)
(verb +) -mentпроцес, результатto measure — measurement
(вимірювати — вимірювання, розмір) to treat — treatment
(лікувати — лікування, догляд) to manage — management
(керувати, управляти)
(verb/adj/noun +) -ance/enceстан, процес, властивістьto enter — entrance
(входити — вхід) intelligent — intelligence
(інтелігентний — інтелігентність) dependent — dependence
(утриманець/залежний — залежність)
(verb +) -ancy/encyстан, положенняto hesitate — hesitancy
(сумніватися — сумнів) to vacate — vacancy
(звільняти — порожнє місце, вакансія) to consist — consistency
(складатися — склад, щільність)
(adj/noun +) -cy/acyстанagent — agency
(агент — агентство) accurate — accuracy
(точний — точність) infant — infancy
(немовля — дитинство)
(verb +) -ion/ation/ition, -sion/ssion, -cionпроцес, стан, дія, абстр. поняття, властивість, якістьto confuse — confusion
(бентежити — збентеження) to permit — permission
(дозволяти — дозвіл) to present — presentation
(представляти — подання)
(noun/adj +) -domабстрактні і збірні сущ.free — freedom
(вільний — свобода) king — kingdom
(король — королівство) bore — boredom
(нудний — нудьга)
(verb +) -ure/ture/sureпроцес, стан, властивість, абстр. поняття, сфера діяльності юри-тиto press — pressure
(тиснути — тиск) to mix — mixture
(змішувати — суміш) to fail — failure
(терпіти невдачу — невдача, провал)
(noun +) -hoodзаг. положення, якість, сукупність (людей)child — childhood
(дитина — дитинство) brother — brotherhood
(брат — братство) neighbor — neighborhood
(сусід — сусідство, оточення)
(noun/adj +) -shipстатус, стан, властивість, заняття, ставлення до чого-небудь, абстр. поняттяfriend — friendship
(один — дружба) hard — hardship
(важкий — негаразди) owner — ownership
(власник — власність)
(adj +) -thпроцес, станtrue — truth
(правдивий — правда) deep — depth
(глибокий — глибина) cool — coolth
(холодний -прохолода, холоднокровність)
(verb +) -eeособа/об’єкт, на який спрямована діяto train — trainee
(тренувати — стажист, практикант) to employ — employee
(наймати на роботу — співробітник) to award — awardee
(нагороджувати — призер)
(verb +) -alдія, станto remove — removal
(видалити — видалення) to arrive — arrival
(прибувати — прибуття) to refuse — refusal
(відмовляти — відмова)
(verb/noun +) -ary/ery/ryсукупність людей або речей; риси характеру (часто в неодобрительном плані); професія, рід занять, соціальний стан; місце діяльностіballad — balladry
(балада — стиль балад, складання балад) snob — snobbery
(сноб — снобізм) diet — dietary
(харчування, дієта — книга про здорову їжу, режим харчування) to bake — bakery
(піч — пекарня, булочна)
(noun +) -ianнаціональність, звання, професіяRussia — Russian
(Росія — російська) history — historian
(історія — історик) music — musician
(музика — музикант)
(noun +) -ismвчення, теорія, якість, обобщ. явищаMarx — Marxism
(Маркс — марксизм) hero — heroism
(герой — героїзм) critic — criticism
(критик — критика)
(noun +) -istпрофесія, приналежність до партії, релігії, філософської течіїart — artist
(мистецтво — артист, художник) piano — pianist
(піаніно — піаніст) Marx — Marxist
(Маркс — марксист)
(noun +) -essприналежність до жіночої статіsteward — stewardess
(стюард — стюардеса) waiter — waitress
(офіціант — офіціантка) tiger — tigress
(тигр — тигриця)
(noun +) -etteзменшено-лагідний суфікс; приналежність до жіночої статі; замінник чого-небудьkitchen — kitchenette
(кухня — кухонька) brunet — brunette
(брюнет — брюнетка) leather — leatherette
(шкіра — штучна шкіра)
(noun/adj +) -iteпослідовник якого-небудь течії, нащадок; уродженець якій-небудь області або місця; назва мінералівAdam — Adamite
(Адам — нащадок Адама) Yemen — Yemenite
(Ємен — йєменець) wolframic — wolframite
(вольфрамокислый — вольфрам, вольфрамит)
(noun +) -eseнаціональністьChina — Chinese
(Китай — китаєць) Japan — Japanese
(Японія — японець) Vietnam — Vietnamese
(В’єтнам — в’єтнамець)
(noun +) -ateутворення солей; позначення посади, заг. положення, групи людей, абстр. сущ.nitric — nitrate
(азотно-кислий — азотна кислота) episcope — episcopate
(єпископ — єпископат) certify — certificate
(сертифікувати — сертифікат)
Читайте також:  У чому різниця між discover і invent?

Суфікси прикметників в англійській мові

СуфіксЗначенняПриклад
(verb/noun +) -able/ibleможливість виконання діїto rely — reliable
(покладатися — надійний) response — responsible
(відповідь — відповідальний) to read — readable
(читати — читабельний)
(verb +) -ent/antякістьto observe — observant
(спостерігати — наглядова) to differ — different
(вирізнятися — різний) to please — pleasant
(радувати — приємний)
(noun +) -aryознака, властивість, якістьelement — elementary
елемент — елементарний) parliament — parliamentary
(парламент, парламентський, ввічливий) discipline — disciplinary
(дисципліна — дисциплінарний)
(noun +) -atefortune — fortunate
(удача — удачливий) affection — ласкавою
(прихильність — ніжний, ласкавий) obstinacy — obstinacy
(впертість — впертий)
(verb +) -ingto drive — driving
(водити — рушійний) to read — reading
(читати — читає) to miss — missing
(упускати, нудьгувати — відсутній, втрачений)
-yхарактеристикаwealth — wealthy
(багатство — багатий) dirt — dirty
(бруд — брудний) fun — funny
(весело — веселий)
(noun/adj+noun/verb) -edриса, якістьwood — wooded
(дерево — дерев’яний) thick wall — thick-walled
(товста стіна — товстостінний) to educate — educated
(навчати — освічений)
(verb/noun/adj +) -ive/siveознака, властивість, якістьto attract — attractive
(залучати — привабливий) distinct — distinctive
(окремий — характерний, особливий) sport — sportive
(спорт — спортивний)
(noun/adj +) -ishприналежність до чого-небудь/кому-небудь; у значенні «близько»; передбачає роздратування, презирство; національністьchild — childish
(дитина — дитячий) book — bookish
(книга — відірваний від життя) white — whitish
(білий — білуватий) England — English
(Англія — англійська)
(noun +) -eseнаціональністьChina — Chinese
(Китай — китайська) Japan — Japanese
(Японія — японський) Vietnam — Vietnamese
(В’єтнам — в’єтнамська)
(noun +) -ianвідносні прикметники від географічних назв, власних імен або прізвищ, назв загонів і класів тваринMalaysia — Malaysian
(Малайзія — малайзійський) mammal — mammalian
(ссавець — відноситься до ссавців) Shakespear – Shakespearian
(Шекспір — Шекспировкий)
(noun +) -alознакаaccident — accidental
(випадок — випадковий) face — facial
(особа — стосовний до обличчя) center — central
(центр — центральний)
(noun +) -icalознакаgeology — geological
(геологія — геологічний) sociology — sociological
(соціологія — соціологічний) psychology — psychological
(психологія — психологічний)
(noun +) -підрозділахознака, властивість, якістьfame — famous
(слава — відомий) ambition — ambitious
(честолюбство — честолюбний, амбітний) victory — victorious
(перемога — переможний)
(noun +) -lessвідсутність якостейhome — homeless
(будинок — бездомний) use — useless
(користь — безполезный) job — jobless
(робота — безробітний)
(noun +) -likeсхожість з ким/чим-небудьchild — childlike
(дитина — довірливий, як дитина) wool — woollike
(шерсть — шерстеподобный) wave — wavelike
(хвиля — хвилеподібний, хвилястий)
(noun +) -lyякістьfriend — friendly
(друг — дружній) day — daily
(день — щоденний) mother — motherly
(мати — материнський)
(noun +) -proofв значенні «захищений»water — waterproof
(вода — водонепроникний) air — airproof
(повітря — герметичний) fool — foolproof
(дурень — зрозумілий всім)
(noun +) -ernприналежність до однієї з сторін світлаnorth — northern
(північ — північний) south — southern
(південь — південний) east — eastern
(схід — східний)
(noun +) -icзалежність від чогось/когосьatom — atomic
(атом — атомний) patriot — patriotic
(патріот — патріотичний) majesty — majestic
(велич — величний)
(noun +) -iteнащадок, послідовник; уродженець якого-небудьfavor — favorite
(схвалення, ласку — улюблений) Israel — Israelite
(Ізраїль — ізраїльський) Fourier — Fourierite
(Фур’є — послідовник Фур’є)
(noun +) -fulв значенні «повний»beauty — beautiful
(краса — гарний) skill — skillful риб котре © втеч
(уміння — умілий) care — careful
(увага — уважний)
Читайте також:  У чому різниця між last і latest?

Корисна рекомендація для тих, хто читає до кінця

В англійській мові немає чіткої системи утворення нових слів за допомогою суфіксів. Тому, навіть вивчивши всі суфікси, представлені вище, неможливо оволодіти вмінням утворювати і вживати в мові нові слова. Необхідно знати однокореневі слова різних частин мови, щоб знати, з допомогою якого саме суфікса утворюється ті чи інші слова. І все ж, уміння розбиратися в значеннях англійських суфіксів, дозволить ефективно використовувати свій словниковий запас, розширюючи активний лексикон за рахунок пасивного.

Ще трохи про суффиксах…

За допомогою суфіксів з іменників можна сформувати не тільки прикметники. Утворення низки прислівників, дієслів, числівників відбувається також завдяки використанню суфіксів. Раніше ми розглянули суфікси іменників і прикметників. Тепер розберемося з тим, як утворюються дієслова, прислівники і числівники.

Суфікси дієслів

СуфіксиЗначенняПриклади
-ateпіддавати будь-якого впливу, перетворюватиto originate (виникнути)

to vaccinate (робити щеплення)

to decorate (прикрашати)

-enзробити яких-небудь, використовувати що-небудьto shorten (скорочувати)

to sweeten (підсолоджувати)

to heighten (підвищувати)

-ify, -fyробити, здійснювати, перетворюватиto falsify (фальсифікувати)

to modify (змінити)

-ise, -izeпридбати якість або станto modernize (модернізувати)

to oxidize (окислюватися)

to advertise (рекламувати)

-ish

здійснювати, виконувати, робити що-небудьto publish (опублікувати)

to punish (карати)

to embellish (прикрашати)

Суфікси прислівників

СуфіксиЗначенняПриклади
-lyтаким чином, способомrapid — rapidly (швидкий — швидко)

clear — clearly (ясний — ясно)

late — lately (пізній — пізно)

-wiseу напрямку, в стиліstep — stepwise (крок — поступово)

other — otherwise (інший — інакше)

clock — clockwise (годинник — за годинниковою стрілкою)

-ward/wards

у напрямку, в стиліafter — afterward (після — згодом)

side — sidewards (сторона — навскіс, боком)

left — leftwards (лівий — ліворуч, ліворуч, ліворуч)

Суфікси числівників

СуфіксиЗначенняПриклади
-teenкількісні числівники від 13 до 19five — fifteen (п’ять — п’ятнадцять)

eight — вісімнадцять (вісім — вісімнадцять)

nine — nineteen (дев’ять — дев’ятнадцять)

-tyдесяткиsix — sixty (шість — шістдесят)

seven — seventy (сім — сімдесят)

nine — ninety (дев’ять — дев’яносто)

-thпорядкові числівникиfour — fourth (чотири — четвертий)

five — fifth (п’ять — п’ятий)

eight — eighth (вісім — восьмою)

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: