Тема Пряма і непряма мова в англійській мові, слова, діалоги, твір Випадок в школі

  • сказати — to say [tu ˈseɪ]
  • розповісти – to tell [tu tel]
  • наказувати — to order [tu ɔ:də]
  • просити — to ask [tu ɑːsk]

Вчитель запитав мене: «Ти зробив домашню роботу?» The teacher asked me: «Did you do your homework?»

Вчитель запитав мене, чи я робив домашню роботу? Teacher asked me if I did my homework?

  • коли — when [wen]
  • завтра – tomorrow [təˈmɒrəʊ]
  • наступний день — the next day [ðə nekst ˈdeɪ]

Папа сказав: «завтра Ми підемо в музей». Dad said: «We will go to the museum tomorrow».

Тато сказав, що ми підемо в музей на наступний день. Dad said we will go to the museum the next day.

Твір Випадок в школі

Вчора у нас в школі сталася смішна ситуація. Вчитель запитав Мішу, чому він запізнився в школу? Хлопчик відповів, що хотів піти на риболовлю, але батько його не взяв. Вчитель помітив, що його батько прав і учні повинні ходити в школу, а не на риболовлю. Міша заперечив: «Він сказав, що хробаків мало і на двох не вистачить».

Переклад:

Yesterday we had a funny situation at school. The teacher asked Misha why he was late for school? The boy replied that he wanted to go fishing, but his father did not take him. The teacher remarked that his father is right and the students should go to school and not go fishing. Misha objected: «He said that there are few worms and not enough for two.»

Правило узгодження часів

При перекладі прямої мови в непряму діє правило узгодження часів. Якщо основна пропозиція стоїть у формі теперішнього (Present Simple або Present Perfect) або майбутнього часу (Future Simple), то дієслово у непрямій промови залишається в тому ж часі, у якому він був у прямій мові.

Якщо в головному реченні дієслово стоїть в Past Simple, Past Continuous або Past Perfect, то дієслово в придатковому пропозиції замінюється на інший час, у відповідності з правилом узгодження часів.

Present Simple -> Past Simple
Present Continuous -> Past Continuous
Present Perfect -> Past Perfect
Present Perfect Continuous -> Past Perfect Continuous

Past Simple -> Past Simple or Past Perfect
Past Perfect -> Past Perfect
Past Perfect Continuous -> Past Perfect Continuous

Діалог

— Привіт, як справи в навчання?

— Привіт, все дуже добре!

— А яка у вас була тема на Класній годині?

— Ой, сьогодні вчитель сказав, що на наступному тижні ми підемо на екскурсію!

— А куди?

— У Ботанічний сад і він нам там розкаже, як треба берегти природу! А у вас був Класний годину?

— Ні. Але у нас був урок хімії і ми ставили досліди!

— Ух ти,шкода що у нас не було хімії!

— Бувай, до завтра!

— Поки, удачі тобі!

— Hi, how are things in school?

— Hi, everything is very good!

— And what was your topic today at the Classroom?

— Oh, today the teacher said that next week we will go on a tour!

— And where to?

— To the Botanical Garden and he will tell us how to take care of nature! Did you have a class hour?

— Not. But we had a chemistry lesson and we made experiments!

— Wow, it is a pity that we did not have chemistry!

— Bye, see you tomorrow!

— Bye and good luck!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: