Теперішній простий час (Present Simple)

План уроку
Освіта стверджувальних пропозицій
Освіта негативних пропозицій
Утворення питальних речень та відповіді на них
Wh-питання – одні з найбільш часто використовуваних
Маркери часу, застосовувані в Present Simple
Основні випадки вживання Present Simple
Правопис закінчень -s/es
Загальна табличка і відеоуроки
Перевірочний тест Present Simple

Теперішній простий час (Present Simple або Present Simple або The Present Indefinite) – використовують для опису дій і подій які відбуваються постійно, кожен день або з певною періодичністю дуже тривалий час (але не обов’язково в даний момент розмови, не в цю секунду) або для опису загальновідомих фактів (напр. закони природи). Це може бути звичка, улюблене заняття (хобі), щоденні (заплановані) справи тощо.

You speak English.
Ви говорите по-англійськи.

I play tennis everyday.
Я граю в теніс кожен день.

She always forgets her purse.
Вона постійно забуває свою сумочку.

The train leaves every morning at 8 a.m.
Поїзд відходить щоранку о 8 ранку.

Every twelve months, the Earth circles the Sun
Кожні дванадцять місяців Земля робить повний оборот навколо Сонця

Освіта стверджувальних речень у Present Simple

Для утворення стверджувального речення у простому теперішньому часі, необхідно після підмета (напр., you, they, she, ім’я людини …) поставити дієслово теперішнього часу (1-я форма). Стандартна схема побудови простих речень у Present Simple виглядає наступним чином:

Підмет (I/we/you…) + базовий дієслово (play/eat/work …)

I/You/We/They like coffee.
Я/Ви(ти)/Ми/Вони люблять каву.

He/She/It likes coffee.
Він/Вона/Воно любить каву.

I/You/We/They live in Moscow.
Я/Ви(ти)/Ми/Вони живуть в Москві.

He/She/It lives in Moscow.
Він/Вона/Воно живе в Москві.

I play football everyday.
Я граю в футбол кожного дня.

Anna works at night.
Ганна працює вночі.

Як Ви, напевно, помітили після займенників she, he, it в кінці головного дієслова додається закінчення-s“. Воно завжди приписується до базового дієслова, якщо мова йде про займенниках 3-ї особи – he, she, it, і т. п. В інших випадках “-s” НЕ ставиться. Вивчіть приклади:

I/You/We/They work…
Я/Ви(ти)/Ми/Вони працюють…

He/She works
Він/Вона працює…

It barks
Вона(він,воно) гавкає

My cat likes milk.
Мій кіт (один – it/he) любить молоко.

Cats like milk.
Коти (два і більше – they) люблять молоко

I/You/We/They become more attractive when I/you/we/they smile.
Я/Ви(ти)/Ми/Вони стають привабливішими, коли я/ви(ти)/ми/вони посміхаються.

He/She/It becomes more attractive when he/she/it smiles.
Він/Вона/Воно стає привабливішою, коли він/вона/воно посміхається.

Не забувайте ставити закінчення ‘-s‘ після займенників ‘he’, ‘she’, ‘it’!

Деякі дієслова змінюються в написанні перед закінченням ‘-s’. Наприклад, дієслово study пишеться як studies. Детальніше про правила написання даного закінчення Частина 8.

Дієслово be

У разі якщо В якості базового дієслова виступає неправильний дієслово be – бути, то використовують його форму теперішнього часу: am/is/are залежно від особи. Правила побудови речень все ті ж, головне необхідно запам’ятати – якщо немає дієслова-дії (як у прикладах вище), то вживають дієслово be, який змінюється за особами і дослівно перекладається, як “є/існувати“.

Варіант Am застосовується тільки для I, варіант Is для He/She/It, а Are для You/We/They:

I am Russian.
Я (є) російська.

He/She/It is a good man.
Він/Вона (є) хороша людина.

You/We/They are late.
Ви/Ми/Вони (є) пізно.

Неправильний дієслово have в теперішньому часі теж змінюється по особам, але тільки для 3-го особи (he, she, it):

I/You/We/They have three ice cream cones.
He/She/It has three ice cream cones.

Не забувайте це правило!

В розмові і неформальній обстановці даний дієслово в більшості випадків скорочують наступним чином:

I’m late.
Я (є) пізно.

It’s me.
Це (є) я.

We are young.
Ми (є) молоді.

Тобто дієслово be “зливають” c підлягає. Більш детальна інформація про to be представлена в “Дієслово to be” (скоро).

Відеоуроки на тему стверджувальних пропозицій

Уважно прослухайте наступну добірку відеоуроків з яких Ви наочно дізнаєтеся, як правильно утворюються ствердні пропозиції в Persent Simple, заодно трохи поліпшите навик сприйняття англійської мови на слух. Не турбуйтеся, якщо не розумієте більшу частину того, що говорить викладач. Найголовніше зрозумійте, як правильно будуються ствердні пропозиції.

У третьому відеоуроці викладач з Бразилії з яскраво вираженим акцентом (не повторюйте його вимова).

Освіта негативних речень у Present Simple

Для утворення заперечення використовують допоміжні дієслова (Auxiliary verbs) – Do і Does. Головне запам’ятайте, що для I/You/We/They використовують Do, а для He/She/It – Does, які ставляться майже завжди відразу ж після них. При цьому закінчення –s не ставиться, можна сказати, що воно переходить до Does = Do +es . Таким чином, стандартна схема побудови негативних речень у Present Simple виглядає наступним чином:

Підмет (I/we/you…) + do/does + not + базовий дієслово (без закінчення -s)

I/You/We/They do not like chocolate.
Я/Ви(ти)/Ми/Вони не люблять шоколад.

He/She/It does not like chocolate.
Він/Вона/Воно(він,вона) не любить шоколад

I/You/We/They do not need help.
Мені/Вам(тобі)/Нам/Їм не потрібна допомога.

He/She/It does not need help.
Йому/Їй не потрібна/потрібна допомога

Зазвичай в розмовній мові рідко говорять do not або does not – їх скорочують don’t (do not) і doesn’t (does not):

They don’t want to join us.
Вони не хочуть приєднуватися до нас.

She doesn’t want to play with you.
Вона не хоче грати з тобою.

I don’t play tennis.
Я не граю в теніс.

She doesn’t play tennis.
Вона не грає в теніс.

Привчайте себе говорити скороченими формами, так як люди зазвичай не люблять довго слухати співрозмовника. Але пишіть по можливості без скорочень, щоб не забути, як вони виглядають і для розвитку письмових навичок.

Одне заперечення. В англійській мові граматично правильно використовувати лише одне негативне слово (або частку), щоб зробити пропозицію негативним. Але в неформальній мови нерідко можна почути подвійне заперечення, що є грубою граматичною помилкою.

Дієслово be

З неправильним дієсловом to be правила все ті ж:

I am not Russian.
Я не росіянин.

He/She/It is not a good man.
Він/Вона не хороша людина.

You/We/They are not Russian.
Ви/Ми/Вони не росіяни.

Для is not та are not також існують скорочення: is not – isn’t, are not – aren’t:

I’m not busy.
Я не зайнятий.

It isn’t me.
Це не я.

We aren’t young.
Ми не молоді.

Відеоуроки на тему негативних пропозицій

Уважно прослухайте наступну добірку відеоуроків з яких Ви наочно дізнаєтеся, як правильно утворюються негативні пропозиції в Persent Simple, заодно трохи поліпшите навик сприйняття англійської мови на слух. Не турбуйтеся, якщо не розумієте більшу частину того, що говорить викладач. Найголовніше зрозумійте, як правильно будуються негативні пропозиції.

Читайте також:  Найдовше Слово в Англійській Мові: прочитати і запам'ятати

В останньому відеоуроці викладач з Бразилії з яскраво вираженим акцентом (не повторюйте його вимова).

Освіта питань і відповідей у Present Simple

Для освіти питання використовують всі ті ж допоміжні дієслова (Auxiliary verbs) – Do і Does. Зрозуміти спосіб утворення питань дуже просто, правила все ті ж: для I/You/We/They використовують Do, а для He/She/It – Does, тільки тепер вони ставляться перед ними. Закінчення –s також не ставиться. Вищесказане схему побудови запитань в Present Simple можна зобразити наступним чином:

Do/Does + підмет (I/you/they …) + базовий дієслово (без закінчення -s)

Do I/you/we/they need a taxi?
Мені/Вам(тобі)/Нам/Їм треба таксі?

Does he/she/it wash his/her/its hands?
Йому/Їй/Воно миє свої руки?

Do I/you/we/they live on the farm?
Я/Ви(ти)/Вони живуть на фермі?

Does he/she/it live on the farm?
Він/Вона/воно живе на фермі?

Ну що, нічого складного так? Ось ще кілька прикладів:

Do pigs like milk?
Свині люблять молоко/Люблять свині молоко?

Do you have your passport with you?
У вас є свій паспорт з собою?

Does the Earth circle the Sun?
Земля обертається навколо Сонця?

Does it work on batteries?
Вона працює (чи) на батарейках?

У випадку з формою be теперішнього часу – am/is/are правила побудови питань ті ж: він ставиться перед підметом. Наприклад:

Am I Russian?
Я росіянин?

Is he/she/it a good man?
Він/Вона хороша людина?

Are you/we/they late?
Ви/Ми/Вони пізно?

Освіта коротких відповідей

А тепер давайте розберемося, як коротко відповідати на Present Simple питання (приклад з відеоуроку нижче). Наприклад, Ваш друг працює в центрі – в діловій частині міста і Ви можете сказати: “He works downtown”. Потім Вас запитують “Does he work downtown?”, і тут Ви можете коротко відповісти: Yes, he does або No, he doesn’t. Будьте уважні, НЕ говорите такі речі як: Yes, he works або No, he doesn’t work. Коли хочуть дати коротку відповідь, правильно говорити Yes/No і далі допоміжний дієслово. Ви можете сказати “Yes, he does work downtown”, але не говорите “Yes, he does work” (Так, він робить роботу) – відповідь набуває (трохи) інше значення.

Ще один приклад, коротко (з дієсловом be):

A: I am busy everyday.
B: Are you busy everyday?
A: Yes, I am/No, I’m not.

Варто відзначити, що відповіді типу “Yes, … do/does” у звичайній ситуації, особливо в неформальній обстановці звучать надто формально. Зазвичай, якщо хочуть дати коротку відповідь просто кажуть Yes або No – універсальний відповідь.

Будьте уважні – не плутайте Do дієслово з to be (am/are/is…) дієсловом (Див. Дієслово to be” – скоро). Пам’ятайте, якщо у питальному реченні немає be дієслова, то його не повинно бути у відповіді і навпаки – це дуже важливо.
Відеоуроки на тему питальних пропозицій та відповідей

Уважно прослухайте наступну добірку відеоуроків з яких Ви наочно дізнаєтеся, як правильно утворюються питальні речення і відповіді в Persent Simple, заодно трохи поліпшите навик сприйняття англійської мови на слух. Не турбуйтеся, якщо не розумієте більшу частину того, що говорить викладач. Найголовніше зрозумійте, як правильно будуються питальні пропозиції та відповіді на них.

Wh-питання (Wh – Qusestions) у Present Simple

Дуже часто Present Simple питання будуються разом з такими питальними словами, як Who, What, When, Why, How і іншими – перераховані найбільш часто використовуються. Будуються такі питання дуже просто – wh – слова ставляться на початку питання. Вивчіть наступну схему побудови таких питань і приклади (з відеоуроку):

Wh– + do/does + підмет (he/I/you…) + базовий дієслово(eat/work/play…)

Wh – слово → синій колір;
Дієслово Do → коричнево-малиновий;
Підмет → зелений колір;
Базовий дієслово → коричневий колір.

Приклади питань Можливі відповіді
  
Who do you look like?I look like my mom.
На кого ти схожий?Я схожий на маму.
  
What does she want?She wants an icecream.
Що вона хоче?Вона хоче морозиво.
  
Where does he come from?He comes from Egypt.
Звідки він родом?Він родом з Єгипту.
  
When do you wake up?I wake up at 6:30.
У скільки ви встаєте/прокидаєтеся?Я встаю о 6:30 ранку.
  
Why do they have three cars?They have a lot of money.
Чому у них три автомобіля?У них (є) багато грошей.
  
How do I drive to Moscow?You take the highway.
Як мені доїхати/дістатися до Москви?Їдьте по шосе.

Відеоуроки на тему спеціальних (Wh-) питань

Уважно прослухайте наступну добірку відеоуроків з яких Ви наочно дізнаєтеся, як правильно утворюються спеціальні питальні речення в Persent Simple, заодно трохи поліпшите навик сприйняття англійської мови на слух. Не турбуйтеся, якщо не розумієте більшу частину того, що говорить викладач. Найголовніше зрозумійте, як правильно будуються Wh – питання.

Маркери часу застосовуються в Present Simple

Часто, для уточнення подій і дій у Present Simple вживаються такі маркери часу: always, everyday, every(each) month/week, sometimes, never, often, from time to time, та ін.

I always go to the beach on Sundayes.
Я завжди ходжу на пляж по неділях.

She never eats anything after 8 p.m.
Вона ніколи(нічого) не їсть після 8-ї вечора.

I go to cinema from time to time.
Я час від часу ходжу в кіно.

I drive my car each month.
Я їжджу на автомобілі кожен місяць.

She always talk about other guys.
Вона завжди/постійно говорить про інших хлопців.

They play відеоігор sometimes.
Вони іноді грають у відеоігри.

Маркери часу – це слова або індикатори часу, тобто вони повідомляють нам про тимчасовій формі, в якій вони використовуються.

Основні випадки вживання Present Simple

Просте даний час є базовим в англійській мові, яке необхідно обов’язково знати і вміти використовувати. Воно досить непроста, як може здатися спочатку. Нерідко, Present Simple використовують для опису майбутнього часу, а іноді і минулого.

Але в будь-якому випадку саме головне значення, яке необхідно запам’ятати наступне: Present Simple описує дію/подія, яка відбувається зараз (в даний час) тривалий час і з певною періодичністю, але не обов’язково в даний момент розмови, не в цю секунду.

Читайте також:  У чому різниця між cry, shout і scream?

Випадок 1. Повторювані події

Зазвичай просте даний час використовують тільки для опису подій і дій, які часто або з певною періодичністю повторюються, тобто відбуваються регулярно: кожен день, раз на місяць, раз в рік і т. п. Це може бути звичка, хобі, щоденні (заплановані або ні) справи і т. п. Вони можуть відбуватися цю секунду або не тільки в момент розмови.

Важливо. Мається на увазі, що всі ці дії відносно довго відбувалися в минулому, відбуваються в сьогоденні і невідомо, як довго (мається на увазі, що довго будуть продовжуватися в майбутньому.

I often play tennis.
Я часто граю в теніс.

They never play tennis.
Вони ніколи не грають у теніс.

Dave rarely meets with his girlfriend.
Дейв рідко бачиться зі своєю дівчиною.

My wife watches the TV every day.
Моя дружина дивиться телевізор щодня.

На цьому можна було б закінчити, але даний випадок є одним з найбільш часто зустрічаються, тому давайте трохи розберемо докладніше наступні пропозиції, щоб у Вас не залишалося непорозуміння.

I wake up at 6:30 a.m.
Я встаю/прокидаюся в 6:30 ранку.

Тобто, якщо Вас запитують “What time do you wake up in the morning?(У скільки Ви (зазвичай) встаєте зранку?)”, Ви повинні відповісти “I wake up at…” – я прокидаюся в… щодня, постійно, причому це повторюється дуже тривалий час і має бути довго повторюватися в майбутньому.

I eat/have supper at (around) 7 p.m.
Я їм вечерю/вечеряю (приблизно) в 7 вечора.

Тобто, якщо Вас запитують “What time do you eat supper?(У скільки ви (зазвичай) їсте вечерю/вечеряєте?)”, Ви повинні відповісти “I eat supper at…” – я вечеряю в… щодня, постійно, причому дуже довго. У Present Simple Ви також можете використовувати для уточнення такі слова, як usually, around і т. п.

I walk usually around 6 a.m.
Зазвичай я гуляю/виходжу гуляти приблизно в 6 ранку.

Після прислівники “around” рекомендується не використовувати прийменник “at” – це граматично правильніше.

Розглянемо ще один приклад:

I drive my car on weekends.
Я воджу/їжджу на машині у вихідні

Тобто, це означає “У мене є машина, і я зазвичай їжджу на ній у вихідні. Причому я довгий час їздив на ній так в минулому, повторюю в сьогоденні і (можливо) буду так їздити на ній у вихідні в майбутньому”. Як бачите нічого складного, головне пам’ятайте, якщо Ви робите щось кожен день, регулярно, із визначеною періодичністю, то використовуйте просте даний час – Present Simple.

Випадок 2. Загальновідомі факти і стереотипи

Часто Present Simple використовують для опису загальновідомих або маловідомих фактів і стереотипів, які можуть бути правдою в минулому, сьогоденні або майбутньому – неважливо. Факти і стереотипи можуть бути справжніми/підтвердженими або помилковими, в них можуть вірити велика кількість людей або тільки одна людина.

Cats like milk.
Кішки люблять молоко.

Do dogs like milk?
Собаки люблять молоко?

Birds don’t like milk.
Птахи не люблять молоко.

The Moon goes around the Earth.
Місяць ходить(паморочиться) навколо Землі.

The Sun city in the East.
Сонце встає на сході.

Water boils under normal atmospheric pressure at 100 degrees Celcius.
При нормальному атмосферному тиску вода закипає при 100 градусах Цельсія.

I think that aerostats don’t fly.
Я думаю, що аеростати не літають/не можуть літати.

Anna believes the Sun goes around the Earth.
Ганна вважає, що сонце крутиться навколо Землі.

У передостанньому і останньому прикладах одна людина вважає, що щось, що він думає правда.

Випадок 3. Заплановані події в майбутньому

Нерідко для опису запланованих подій, які повинні відбутися в найближчому майбутньому використовують Present Simple. Зазвичай йдеться про транспорт, заходах і рідше про інші заплановані події.

The train leaves tomorrow morning at 7 a.m.
Поїзд відходить завтра о 7 ранку.

When does she board the plane?
Коли вона сідає/сяде в літак?

The party starts at 9 o’clock.
Вечірка починається/почнеться о восьмій.

I turn 85 years old this December.
Мені виповниться 85 років, в грудні.

Для опису почуттів, думок і характеристик майже завжди використовують тільки Просте даний час:

I believe in Father Christmas.
Я вірю в Діда Мороза.

She likes you.
Ти їй подобаєшся.

It smells bad.
Він погано пахне.

Pinocchio usually tells lies.
Піноккіо зазвичай бреше.

Do you know what I think?
Ти знаєш, що я думаю?

Відеоуроки на тему використання Present Simple

Уважно прослухайте наступну добірку відеоуроків з яких Ви наочно дізнаєтеся основну мету використання простого теперішнього часу, тобто дізнаєтеся який у більшості випадків проміжок часу описує Present Simple.

Правопис закінчень -s/es

Закінчення ‘-s/es‘ дуже часто додається до дієсловам і іменником. Воно завжди приписується до базових дієслів стверджувального речення у Present Simple після займенників he, she, it. Майте на увазі, що в будь-якому правилі є винятки, що в підсумку і підтверджує дане правило, не так? Приміром, have повністю змінюється на has, але зазвичай до базового дієслова пропозиції приписують закінчення –s, –es, або –ies.

Поговоримо про невеликих правила написання цього самого часто зустрічається закінчення.

Правило 1. Просте додавання закінчення -s

  • Найбільш часто зустрічається випадок. Ми просто приписуємо закінчення -s до дієслова (або іменника), як правило, закінчується на приголосну букву:

He works in a park.
Він працює в парку.

It snows in winter.
Сніг випадає взимку.

She has five children.
У неї (є) п’ять дітей.

Просте додавання -s
add → adds beat → beats find → finds grab → grabs
bet → bets call → calls get → gets hop → hops
clap → claps clean → cleans kill → kills knit → knits
cheat → cheats dig → dig –s link → links list → lists
drop → drops eat → eats mean → means need → needs
fill → fills fit → fits open → opens put → puts
quit → quits rob → robs ring → rings rip → rips
send → sends stop → stops tell → tells trust → trusts
void → voids want → wants work → works zip → zips
  • Закінчення -s також приписується до (базовим) дієсловам або іменником, які закінчуються на одну і більше приголосних + e:

She loves you for your money.
Вона любить тебе (тільки) з-за грошей.

He writes his new fairy tale.
Він пише нову казку.

Приголосна + e
ache → aches скрипка некваліфікований робітник → скрипка некваліфікований робітникs live → lives edge → edges
bake → bakes file → files make → makes note → notes
breathe → breathes glare → glares paste → pastes race → races
care → cares hate → hates spare → spares surprise → surprises
cache → caches hope → hopes taste → tastes type → types
dive → dives joke → jokes write → writes memorize → memorizes
Читайте також:  Future Perfect Continuous – Майбутнє Абсолютно-тривалий Час

Те ж саме відноситься до невеликої групи слів, що закінчуються на дві голосні букви, в тому числі на -ie:

He lies to you!
Він бреше тобі!

Valery memorizes the whole it everyday
Велері (Валерій) повністю завчає це кожен день.

Дві голосніЗакінчення-ie
agree → agrees boo → boos lie → lies vie → vies
argue → argues coo → coos die → dies tie → ties
шу → шуs shoe → shoes untie → unties 
moo → moos woo → woos  
tee → tees flee → flees  
see → sees glue → glues  

Всього в англійській 5 голосних: a — [ei], e — [i:], i [ai], o — [əu], u — [ju:] і одна “умовна” – y, у разі якщо має голосні звуки в слові, тобто вимовляється як [i] або [ai].
Правило 2. Додавання закінчення -es

  • Додають в більшості випадків, якщо слово закінчується на голосну -o:

do → does;
go → goes;

solo → soloes;
tomato → tomatoes;

  • Часто до дієсловам (і іменником) закінчуються на ‘(s)s‘, ‘sh‘, ‘ch‘, ‘x‘, ‘zz‘:

He kisses her on the cheek.
Він цілує її в щоку.

Anna washes her hair everyday.
Ганна щодня миє волосся.

Закінчення -(s)s/sh/ch/x/zz
toss → tosses pass → passes catch → catches ditch → ditches
miss → misses kiss → kisses watch → watches touch → touches
assess → assesses caress → caresses etch → etches flinch → flinches
fuss → fusses bless → blesses teach → teaches scratch → scratches
wash → washes wish → wishes hitch → hitches itch → itches
blush → blushes dash → dashes search → searches reach → reaches
stash → stashes splash → splashes march → marches mooch → mooches
flash → flashes gnash → gnashes box → boxes coax → coaxes
rush → rushes push → pushes fax → faxes fix → fixes
lash → lashes hush → hushes relax → relaxes vex → vexes
buzz → buzzes fizz → fizzes wax → waxes mix → mixes

Правило 3. Заміна -y i + es

  • Багато слова закінчуються на приголосну + y – змінюють літеру y на i + es = ies:

He spies on his сусідів.
Він шпигує/підглядає за сусідами.

She envies her cousin.
Вона заздрить своїй двоюрідній сестрі.

It flies high above the city.
Він літає високо над містом.

Приголосна + y
apply → applies bury → buries carry → carries copy → copies
worry → worries try → tries tidy → tidies pry → pries
cry → cries ply → plies dry → dries fly → flies
fry → fries pity → pities hurry → hurries marry → marries
  • Це правило не працює, якщо слово закінчується на голосну + y, тобто до них як в 1-му випадку просто додають закінчення ‘-s’:

She plays video games everyday.
Вона грає в виедоигры кожен день.

He says hi to me everyday.
Він вітається зі мною кожен день.

Enjoy Its swimming in a pond.
Йому подобається плавати в ставку.

Голосна + y
play → plays buy → buys stay → stays employ → employs
say → says enjoy → enjoys key → keys lay → lays
pay → pays say → says flay → flays spray → sprays
pray → prays boy → boys toy → toys guy → guys

Варто зауважити, що слова з цієї групи закінчуються тільки на ‘ay’, ‘y’, ‘oy’, ‘uy’.

Пам’ятайте, що для займенників I, you, we, they у Present SImple дані правила не використовуються, тобто головний дієслово не змінюють: I/You/We/They spy on my friend.
Відеоуроки на тему вимови -s/es

Уважно прослухайте наступну добірку відеоуроків, щоб дізнатися, як правильно вимовляється закінчення –s (воно має 3 варіанти вимови), а також правила його вимови. Не турбуйтеся, якщо не розумієте більшу частину того, що говорить викладач (просто продовжуйте вивчати мову, прислухайтеся, повторюйте і незабаром почнете розуміти). Найголовніше зрозумійте, як і коли вимовляється закінчення-s.

Загальна табличка і відеоуроки Present Simple

Не турбуйтеся, якщо щось не розумієте чи відчуваєте в голові “кашу” з-за великої кількості нових знань. Перечитуйте урок і переглядайте відеоуроки кожен день протягом тижня, і Ви обов’язково все добре зрозумієте і запам’ятайте. Також збережіть наступну табличку (картинка) собі на комп’ютер або телефон, і дивіться на неї кожен день протягом тижня, згадуючи схему побудови і основні випадки використання Present Simple.

Перед тим як переходити до складання перевірочного тесту, уважно прослухайте прикінцеві відеоуроки нижче.

128a9594ed879a259b35c959e603d0ea Теперішній простий час (Present Simple)

Постарайтеся зрозуміти, що говорять в серії відеоуроків носії мови, і обов’язково виконуйте представлені в них вправи. Якщо у Вас є бажання і час, візьміть аркуш паперу і запишіть за носіями мови з уроків всі слова і вирази. Незрозумілі уривки прослуховуйте кілька разів і записуйте невідомі слова так, як вони Вам чуються. Цей метод допомагає значно поліпшити сприйняття англійської мови на слух і разом з тим з’являється звичка вчитися за зарубіжними матеріалами.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: