The Future Perfect Tense – Майбутнє досконале час – LEARN ENGLISH – Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

The Future Perfect Tense

Ствердна формаВопросительная формаНегативна форма
… + shall/will have + IIIShall/Will have … + III ?… shall/will not have + III
I
We
shall/will have danced.

=( I’ll have danced)

Я потанцюю (Ми потанцюємо) (до того часу, як…)

Shall/
Will
I
we
have danced?
Я потанцюю? (Ми потанцюємо?)
I
We
shall/will not have danced

=(shan’t have danced)

Я не потанцюю. (Ми не потанцюємо.)

He
She
It
You
They
will have danced

=(…’ll have danced)

Willhe
she
it
you
they
have danced?He
She
It
You
They
will not have danced

=(won’t have danced)

Скорочені форми: I shall = i’ll [aıl],
he will = he’ll [hı:l],
you will = you’ll [ju:l],
they will = they’ll [ðeıl],
shall not = shan’t [ʃα:nt],
will not = won’t [wount]

Future Perfect утворюється за допомогою допоміжного дієслова to have у майбутньому часі ( shall have, will have ) і дієприкметника минулого часу смислового дієслова – Past Participle Tense (III-я форма ed-форма).

Future Perfect Tense вживається для вираження:

Майбутнього дії, яке відбудеться до певного моменту в майбутньому, який визначається:

а) обставинами часу;

б) іншим майбутнім дією в Present Indefinite Tense;

в) ситуацією або контекстом.

Певна дія або подія, виражене в Future Perfect, вже станеться до зазначеного моменту в майбутньому (за змістом це виходить “предбудущее” дію, яка вже закінчиться до потрібного моменту).

На російську мову перекладається дієсловом майбутнього часу доконаного виду (часто зі словом “вже”). Вживається в тих же випадках, що і минулий час з тією лише різницею, що дія відноситься до майбутнього, а в Past Perfect Tense – до минулого.

Форма досить громіздка і рідко використовується як у розмові, так і на письмі. Вона зазвичай замінюється більш простий – Future Indefinite Tense. Future Perfect вживається лише тоді, коли потрібно особливо підкреслити, що дія буде закінчено.

Future Perfect вживається для вираження майбутньої дії, яка відбудеться до певного моменту в майбутньому, який визначається:

а) Обставинами часу більш або менш точно вказують час, до якого дія закінчилася:

by two o’clock до двох годин
by Thursday до четверга
by noon до полудня
by that time до того часу
by then до того часу
by the end of the year до кінця року

Наприклад:

We shall have translated the article by five o’clock.Ми (вже) переведемо статтю до п’яти годин.
The workers will have built this school by August 30st.Будівельники побудують цю школу до 30 серпня.
I shall have finished the report by tonight.Я закінчу писати доповідь до вечора.

б) Іншим майбутнім дією вираженим в Present Indefinite Tense (в придатковому пропозиції), до початку якого дія, виражене у формі Future Perfect (у головному реченні) має вже закінчиться. Зазвичай з такими спілками, як before до того як, when коли:

I shall have written him a letter by the time his mother comes to me.Я напишу йому листа до того часу, коли його мати прийде до мене.
I shall have finished this work before you return.Я вже закінчу цю роботу до того, як ви повернетеся.

Але безпосередньо в самих придаткових пропозиціях часу і умови для вираження майбутніх дій замість Future Perfect вживається Present Perfect Tense.

I’ll ring you up when (або if) I have done my lessons.Я подзвоню тобі, коли (якщо) зроблю уроки.

Якщо Future Perfect вживається з прислівником already вже й іншими обстоятельственными словами, ці слова ставляться після допоміжних дієслів shall або will:

The train will already have left by the time we arrive at the station.Поїзд уже піде до того часу, коли ми прийдемо на станцію.

в) Те, що мова йде про майбутньому часі, може визначатися і не прямими вказівками, а ситуацією або контекстом.

Half a year! Everyone will have forgotten me! | Півроку! Всі вже забудуть мене!

Поділитися посиланням на цю сторінку улюбленої соцмережі:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: