The Number – Число в англійській мові – LEARN ENGLISH – Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

The Number – Число

Нарицательные обчислювальні іменники мають форми однини та множини. Іменники утворюють множину шляхом додавання до форми однини закінчення –s (-es).

Множина складових/складних іменників

1) Якщо складене іменник пишеться разом, то додаванням –s (-es) до останнього слова: schoolboy школяр – schoolboys школярі, breakdown поломка – breakdowns поломки.

Або так, якщо друге слово утворює множину за індивідуальними правилами, наприклад: postman листоноша – postmen листоноші.

2) Якщо пишеться через риску (дефіс), то форму множини зазвичай приймає слово, що несе основний зміст: sister-in-law невістка – sisters-in-law невістки, passer-by перехожий – passers-by перехожі.

Особливі випадки утворення множини іменників

1) Збереглася група іменників, що утворюють множину за допомогою зміни голосної кореня і приймають закінчення –en:

man [mæn] – men [men] чоловіки
woman[‘wumǝn]-women[‘wimin]жінки
foot [був] – feet [fi:t] ноги
tooth [tu:θ] – teeth [ti:θ] зуби
goose [gu:s] – geese [gi:s] гуси
mпідрозділахe [maus] – mice [mais] миші
child [tʃaild] – children [‘tʃildrǝn] діти
ox [ɔks] – oxen [‘ɔksǝn] бики

2) Деякі іменники, запозичені з латинської та грецької мов зберегли форму множини цих мов, наприклад:

Латинські слова: antenna [æn’tenǝ] – antennae [æn’teni:] антени, formula [‘fɔ:mjulǝ] – formulae [‘fɔ:mjuli:] формули, datum [‘deitǝm] – data [‘deitǝ] дані (величини).

Грецькі слова: crisis [‘kraisis] – crises [‘kraisi:z] кризи, criterion [krai’tiǝriǝn] – criteria [krai’tiǝriǝ] критерії, phenomenon [fi’l nɔminǝn] – phenomena [fi’l nɔminǝ] явища.

Іменники, що мають одну форму і єдиного і множинного числа

1) Є невелика кількість іменники у яких форми однини та множини співпадають:

deer [diǝ] олень, олені
sheep [ʃi:p] вівця, вівці
fish [fiʃ] риба, риби
salmon [sæmǝn] лосось, лососі
works [wǝ:ks] завод, заводи
craft [krα:ft] судно, суду
aircraft [‘ɛǝkrα:ft] літак, літаки
means [mi:nz] спосіб, способи
series [‘siǝri:z] ряд, серія; ряди, серії

2) Назви національностей, що закінчуються на –ese і –ss, наприклад:
Chinese [‘tʃai’ni:z] – китаєць, китаянка, китайці
Japanese [,dʒæpǝ’ni:z] – японець, японка, японці
Portuguese [,pɔ:ti:u ‘ gi:z] португалець, португалка, португальці
Swiss [swis] швейцарець, швейцарка, швейцарці
Але, наприклад: Russian [‘rʌʃn] українська, російська; the Russians росіяни

Іменники, що вживаються тільки в однині

Дані іменники в ролі підмета пропозиції узгоджуються з присудком в однині. У своєму основному значенні – неисчисляемых іменників, вони не вживаються з невизначеним артиклем.

1) Необчислювальні іменники: речові і абстрактні, зазвичай вживаються тільки в однині:

sugar [‘ʃugǝ] цукор
chalk [tʃɔ:k] крейда
water [‘wɔ:tǝ] вода
hair [hɛǝ] волосся
snow [snou] сніг
air [ɛǝ] повітря
courage [‘kʌridʒ] відвага
love [lʌv] любов
friendship [‘frendʃip] дружба
peace [pi:s] світ
work [wǝ:k] робота
weather [‘weðǝ] прогноз
The water was cold.Вода була холодною.
Her hair is blonde.Волосся у неї світлі.

Серед них є іменники, які відповідають в українській мові іменником, що мають форми однини і множини, або навіть тільки множини, наприклад:

advice [ǝd’vais] рада, поради
progress [‘prougrǝs] успіх, (-хі)
knowledge [‘nɔlidʒ] знання(-ня)
money [‘mʌni] гроші
information [infǝ’meiʃn] інформація, зведення(-я)
The money is on the table. Take it.Гроші на столі. Візьми їх.
This advice is always useful.Його поради завжди корисні.

2) Іменники fruit фрукти, fish риба зазвичай вживаються в однині, проте: – для позначення різних видів фруктів употр. множ. число fruits:

There are peaches, oranges and other fruits on the table.На столі персики, апельсини та інші фрукти.

– для позначення різних видів риб вживається множина fishes:

the fishes of the Mediterraneanриби Середземного моря

3) Іменник news; слова, що позначають назви ігор; а також назви наук і видів спорту, які закінчуються на –ics, застосовуються в значенні однини, хоча зовні мають форму множини.

news [ni:u:z] новина, новини
chess [tʃes] шахи
physics [‘fiziks] фізика
phonetics [fou’netiks] фонетика
economics [i:kǝ’nɔmiks] економіка
athletics [æθ’letiks] атлетика
The news was interesting.Новина була цікавою.
Phonetics is a branch of linguistics.Фонетика – відділ лінгвістики.

Іменники, що вживаються тільки в множині

Дані іменники в ролі підмета пропозиції узгоджуються з дієсловом-присудком у множині і можуть употр. з певним артиклем.

1) Назви багатьох парних предметів употр. тільки у множині:

trousers [‘trauzǝz] брюки
jeans [dʒi:nz] джинси
scissors [‘sizǝz] ножиці
shorts [ʃɔ:ts] труси, шорти
glasses [glα:siz] очки
scales [skeilz] ваги
The scissors were sharp.Ножиці були гострі.

2) Деякі іменники збірного значення, наприклад:

clothes [klouDz] одяг
riches [‘ritʃiz] багатство
wages [weidʒiz] зарплата
goods [gudz] товар, товари
contents [‘kɔntents] зміст
military [‘militri] війська
police [pǝ’li:s] поліція
militia [mi’liʃǝ] міліція
people [pi:pl] люди
cattle [kætl] худоба
This clothes were wet.Його одяг була мокрою.
Those people are from Russia.Ці люди з Росії.
The police are looking for the murderer.Поліція шукає вбивцю.

Поділитися посиланням на цю сторінку улюбленої соцмережі:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: