The Past Perfect Continuous Tense – Минулий вчинене продовжене час – LEARN ENGLISH – Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

The Past Perfect Continuous Tense

Ствердна формаВопросительная формаНегативна форма
… + had been + IVHad … been + IV ?… had not been + IV

I had (=i’d) been dancing.

Я танцював. (вже з … , коли…)

Had I been dancing?

Я танцював?

I had not (=I hadn’t) been dancing.

Я не танцював.

He
She
It
We
You
They

had been dancing

=(…’d been dancing)

Had

he
she
it
we
you
they

been dancing?

He
She
It
We
You
They

had not been dancing

=(hadn’t been dancing)

Скорочені форми: I had = i’d [aıd],
she had = she ‘ d ʃı:d],
had not = hadn’t [hædnt]

Past Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у формі Past Perfect (had been) і дієприкметника теперішнього часу смислового дієслова – Present Participle Tense (IV-я форма або ing-форма).

Past Perfect Continuous Tense вживається для вираження:

Тривалого пройшов дії, що почався раніше якогось моменту в минулому або іншого пройшов дії, вираженого в Past Indefinite:

1. ще тривав у момент настання іншої дії;

2. закінчився раніше певного моменту в минулому.

1) Для вираження тривалої пройшов дії, яке почалося раніше іншого пройшов дії, вираженого в Past Indefinite, і ще тривало в момент вчинення останнього. При цьому повинен бути зазначений період часу, протягом якого дія вже відбувалося, наприклад, з такими позначеннями часу, як:

for three hours протягом трьох годин
since six o’clock з шести годин
for a month протягом місяця
for some time протягом деякого часу

since I came з тих пір, як я прийшов
all day long весь день
all his life все його життя

На російську мову перекладається дієсловами недоконаного виду минулого часу, наприклад:

We had been traveling for a week when the car broke down.Ми подорожували тиждень, коли машина зламалася.
She had been sleeping for three hours when we returned.Вона спала вже три години, коли ми повернулися.

Якщо не вказано, як довго відбувалося дію, то замість Past Perfect Continuous Tense вживається Past Continuous Tense:

I was working when my brother came.Я працював, коли прийшов мій брат.

2) Для вираження тривалої пройшов дії, яке закінчилося безпосередньо перед певним моментом чи дією в минулому. Конкретний момент у минулому зазвичай визначається ситуацією, а сама форма Past Perfect Continuous підкреслює тривалість попереднього діяння і його наслідки до описуваного моменту. Період часу, протягом якого відбувалося дію, може бути зазначений, так і не вказаний.

At last we found the path we had been looking for.Нарешті ми знайшли стежку, яку шукали.
Her eyes were red. I saw she had been crying.У неї були червоні очі. Я побачив, що вона плакала.

Поділитися посиланням на цю сторінку улюбленої соцмережі:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: