Типи прислівників в англійському реченні в таблицях з прикладами

Прислівник (прислівник) — частина мови, що характеризує дію за тією чи іншою ознакою, а також вказує на різні обставини, за яких це відбувається.

Види прислівників

Згідно з основною (смисловий) класифікації, прислівника в англійській мові прийнято поділяти на такі групи:

  • Прислівники способу дії;
  • міри і ступеня;
  • місця;
  • часу.

Давайте розглянемо кожен з цих типів окремо у таблицях з перекладом і прикладами.

Прислівники способу дії

НаречиеПереводПример
easilyлегко, без зусильI got driver licence easily. – Я отримав водійські права легко.
fastшвидкоI make decisions very fast. – Я швидко приймаю рішення.
hardвперто, наполегливоWe worked very hard last month. – Ми наполегливо працювали в минулому місяці.
kindlyдоброзичливо, приязно.She kindly showed me the way. – Вона люб’язно показала мені дорогу.
quicklyшвидкоDon’t worry! I’ll pack my staff quickly. – Не хвилюйся! Я швидко зберу свої речі.
quietlyспокійноHe quietly entered the room. – Він тихо (спокійно) увійшов в кімнату.
slowlyповільноHe opened his eyes slowly. – Він повільно відкрив очі.
suddenlyраптово, несподіваноA truck suddenly appeared from the fog. – З туману раптово з’явився вантажівка.
wellдобреAlways do your work well. – Завжди виконуй свою роботу добре.

Прислівники міри і ступеня

НаречиеПереводПример
almostмайже; трохи неI’m almost 30. – Мені майже 30.
enoughдостатньоTea isn’t hot enough. – Недостатньо гарячий Чай.
hardlyледь; навряд чиI can hardly understand him. – Я навряд чи можу розуміти його.
littleмало, небагатоHe eats very little at dinner. – Він їсть дуже мало за вечерею.
muchбагато; дужеI spent too much time on it. – Я занадто багато часу на це витратив.
nearlyмайже; близькоGuangzhou is a very big city – with nearly 14 million people. – Гуанчжоу – дуже велике місто, з населенням близько 14 млн. людей.
quiteдосить, цілкомThis book was quite interesting. – Ця книга була досить цікавою.
ratherдоситьGoing to nightclubs is rather boring. – Походи в нічні клуби досить нудні.
so так; такожIt’s so noisy here. – Тут так шумно.
tooу значенні занадтоThis place is too far. – Це місце занадто далеко.
veryдужеI like apples very much. – Я дуже люблю яблука.

Прислівники місця

НаречиеПереводПример
aboveвище, нагоріCan you give me this yellow box above the blue one? – Передай мені, будь ласка, цю жовту коробку, яка над синьою.
anywhereде-небудьCan I find a barber anywhere? – Чи можу я де-небудь знайти перукаря?
belowвнизу, нижчеYou can find more information in the text below. – Ти можеш знайти більше інформації в тесті нижче.
everywhereскрізьNowadays the Internet access is everywhere. – У наші дні Інтернет є скрізь.
farдалекоPluto is far far away from Earth. – Плутон знаходиться дуже далеко від Землі.
hereтут, сюди, тутPlease, wait for me right here. – Будь ласка, почекай мене тут.
insideтериторію, в межахIt’s cold. Let’s go inside. – Холодно. Підемо всередину.
nowhereніде, нікудиIn the middle of nowhere. – В невідомості.
outsideзовні, назовніIt’s raining outside. – Зовні дощ.
somewhereде-небудьWhere are they? – Somewhere in Africa. Де вони? – Десь у Африці.
thereтам, тудиDon’t go there. It’s dangerous. Не ходи туди. Це небезпечно.
whereде, кудиWhere were you last friday? – Де ти був у минулу п’ятницю?

Прислівники часу

НаречиеПереводПример
afterпотім, потімI met after her work.
alreadyвжеI’ve already bought tickets to the cinema.
beforeраніше, перш ніжHave you seen this picture before?
Before this summer, i’ve never been to China.
justтільки що; як разThey’ve just landed in Hong Kong.
lateпізноHe was too late. IKEA was closed.
latelyнещодавноI’ve seen him lately.
nowтепер, заразCan you check this article now?
yet, not yetще, ще неI haven’t bought a car yet.
onceякось; колисьYes, i’ve seen this movie, just once.
sinceз тих пірWe haven’t seen each other since last Monday.
soonскоро, незабаромI’ll fly to Russia soon.
stillще; все щеAre you still smoking?
thenтоді, потім, потімHe wakes up at 6 then does some exercises.
todayсьогодніDid you call your parents today?
tomorrowзавтраShe will have a day off tomorrow.
whenколиI was sleeping when she came.
yesterdayвчораI read an interesting book yesterday.

Окремо виділяють питальні і сполучні групи.

Так, перші вживаються на початку питальних речень:

Where was your daughter last night? — Де була твоя дочка минулої ночі?

Why do you always distract me from work? — Чому ти завжди мене відволікаєш від роботи?

Сполучні прислівники використовуються як сполучна ланка пропозицій з двома граматичними основами, а також в якості вступних конструкцій.

При цьому, зверніть увагу, що when, why, where і how теж відносяться до зазначеної категорії:

I am afraid that burglar knows where he lives. — Боюся, цей зломщик знає, де він живе.

Besides, you have forgotten to call your grandma on her birthday. — Крім того, ти забув (забула) подзвонити бабусі на день народження.

Крім того, there is a lovely library in Donny’s house. — Більше того, в будинку є Донні мила бібліотека.

Місце прислівника в реченні

Оскільки найчастіше в реченні прислівник відноситься до дієслова, його синтаксична роль — практично завжди виражена обставиною (перевіряється питанням «як?»), між тим, прислівник може виконувати в реченні і інші функції:

Quickly (підмет) doesn’t mean well (присудок). — Швидко — не означає добре.

Зверніть увагу, що прислівники частотності (always, usually, often, sometimes, seldom, hardly ever, never) ставляться реченні перед смисловим дієсловом, наприклад:

I often cry. He never calls me at night.

Або після дієслова to be, наприклад:

I am sometimes late. We are seldom tired.

Особливості утворення прислівників способу дії від прикметників

В англійській часто прислівники способу дії утворюються від прикметників (до кореня прикметника додається суфікс -ly): simple — simply, bright — brightly, recent — recently, clear — clearly.

Винятки

Майже всі граматичні категорії англійського мають форми, утворені всупереч правилам. Прислівники не стали винятком. Тут йдеться про ступені порівняння все тих же утворених від прикметників прислівників. Приклад: bad (погано) — worse (гірше) — worst (найгірше), little (мало) — less(менше) — least (найменше), much (багато) — more (більше) — найбільш (найбільше) і кілька інших.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: