Топік Newspapers in Britain – Газети Британії – LEARN ENGLISH – Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

Newspapers in Britain

If you get on a bus or catch a train in Britain, especially during the morning and evening «rush hour», you’ll see a lot of people reading newspapers. The press tells about us various political views, interest and levels of education.

Papers are usually divided into «quality» papers which are serious with long, informative articles and «popular» which have smaller size. They are less serious and contain more human interest stories than news.

More daily newspapers, national and regional are sold in Great Britain than in most other developed countries.

There are about 135 daily papers and Sunday papers, 2000 weekly papers and about 100 papers produced by members of ethnic groups.

A lot of people buy a morning paper, an evening paper and a couple of Sunday papers. On an average two day out of three people over the age of 15 read a national morning paper, about three out of four read a Sunday paper. So it’s not surprising to learn that national newspapers have a circulation of 15.8 million copies on weekdays and 19 million on Sundays.

Newspapers are almost always financially independent of any political party.

However, during general election campaigns many papers recommend their readers to vote for a particular political party.

Ownership of the national London and regional daily newspapers is concentrated in the hands of large press publishing groups.

[ переклад ]

Газети в Британії

Якщо ви потрапите в автобус або поїзд в Британії, особливо під час ранкового або вечірнього часу пік, ви побачите багато людей, які читають газети. Преса повідомляє нам про різні політичні події, користь і рівнях освіти.

Газети зазвичай поділяються на «якісні», які містять серйозні, змістовні статті, і «популярні», розмір яких менше. Вони менш серйозні і містять більше цікавих історій для людей, ніж новин.

У Великобританії більше, ніж в інших розвинених країнах, продається денних, національних і регіональних газет.

Існує близько 135 денних і недільних газет, 2000 тижневиків та близько 100 газет, що видаються членами етнічних груп.

Багато людей купують ранкову, вечірню і кілька недільних газет. Щодня двоє з трьох осіб старше 15 років читають національну ранкову газету, три з чотирьох читають недільну газету. Тому не дивно, що національні газети видаються тиражем 15,8 мільйона примірників в будні і 19 мільйонів – по неділях.

Газети майже завжди незалежні у фінансовому плані від політичних партій.

Однак під час загальної виборної кампанії багато газет пропонують своїм читачам проголосувати за певну політичну партію.

Володіння національними, лондонськими і регіональними денними газетами зосереджено в руках великих видавничих груп преси.

Питання:
1. What kind of papers do you know?
2. What does press tell us?
3. What can be read in «quality» newspaper?
4. Who is the owner of newspapers in Britain?
5. «Popular» papers are usually smaller that «quality ones, aren’t they?

Словник:
ethnic group – етнічна група
election – вибори
level of education – рівень освіти
rush hour – година пік

Поділитися посиланням на цю сторінку улюбленої соцмережі:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: